Afspraken maken over arbeidsvoorwaarden kan dus wel!

Het actiecomité heeft, na het verstrijken van het ultimatum, besloten dat er vanaf vrijdag 7 april geen overwerk verricht mag worden. Daarnaast hebben de dagdienst werknemers dinsdag jl. massaal het werk neergelegd. Deze dag van werkonderbreking kenmerkt zich door zeer strijdbare collega’s die het vertrouwen in hun werkgevers hebben verloren. Velen vragen zich af waarom de werkgevers het stevige signaal vanuit de werknemers blijven negeren. Hierdoor neemt de woede bij de controleurs toe en men wil de acties verder voortzetten en opschalen.

 

Stand van zaken bij Schutter

Schutter heeft sinds vrijdag jl. bij FNV Havens kenbaar gemaakt dat zij wel bereid zijn om met ons fatsoenlijke afspraken te maken over de eisen die FNV Havens heeft gesteld. FNV Havens heeft bij Schutter aangegeven dat zij haar woorden moet omzetten in daden.

Schutter heeft middels een brief aangegeven dat zij gepoogd hebben de VEROCOG-bedrijven terug te krijgen aan de onderhandelingstafel, met name door niet langer vast te houden aan het flexrooster. Deze pogingen hebben geen resultaat gehad. Schutter heeft aan de andere bedrijven kenbaar gemaakt dat zij zelfstandig het overleg met FNV Havens zal aangaan.

Op uitnodiging van Schutter zijn dinsdagavond informele gesprekken geweest met het bedrijf. Hieruit is gebleken dat Schutter bereid is om met elkaar een gebalanceerd cao-resultaat af te spreken. Deze informele overleggen zijn op woensdagavond verder voortgezet en hebben ertoe geleid dat er vanochtend een onderhandelingsresultaat is bereikt.

 

Het onderhandelingsresultaat met Schutter

Op hoofdlijnen zien de afspraken tussen Schutter en FNV Havens er als volgt uit:

  • Een cao met een looptijd van 36 maanden, ingangsdatum 1 januari 2016 en eindigend op 31 december 2018
  • Flexdiensten zijn volledig van tafel
  • Inkomen:      per 1 januari 2016: APC + 1,5% loonsverhoging

Per 1 januari 2017: APC + €550,- per werknemer dat besteed zal worden aan loopbaanontwikkeling

Per 1 januari 2018: APC + 1% loonsverhoging + €550,- per werknemer dat besteed zal worden aan loopbaanontwikkeling + een eenmalige uitkering van €250,- (netto). Werknemers die in 1960 of daarna geboren zijn, zijn gerechtigd deze eenmalige uitkering aan te wenden voor storting in het netto Haven-pensioen.

  • Taakloonregeling wordt uitgebreid met mais en rijst. Daarnaast wordt olie opgenomen in deze regeling als 1 taak enkel verhoogd.
  • Er zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid
  • De 5-ploegendienst zal gebruik maken van de seniorenfitregeling

 

Het kan dus wel!

FNV Havens heeft altijd aangegeven dat het tijd wordt dat de werkgevers in hun medewerkers gaan investeren. Uit het onderhandelingsresultaat met Schutter blijkt dat de eisen die FNV Havens stelt niet onredelijk zijn. Het is in de controlesector dus wel mogelijk om tot fatsoenlijke cao-afspraken te komen.

 

Stand van zaken bij de andere bedrijven

De andere werkgevers hebben geen contact gezocht met FNV Havens. Het blijft stil aan de kant van Peterson en SGS. Wel heeft FNV Havens afgelopen woensdagavond van de VEROCOG een brief ontvangen waarin staat dat zij niet meer gezamenlijk met FNV Havens zal overleggen over een VEROCOG-cao. Met of zonder de VEROCOG, de eisen van FNV Havens voor de controleurs blijven hetzelfde. Wij willen goede afspraken maken met de bedrijven in de sector die recht doen aan de inzet en kwaliteit van de controleurs.

 

Hoe nu verder?

Aangezien het stil blijft bij Peterson en SGS blijven wij onze acties onverminderd voortzetten. Juist nu! Door het voeren van acties hebben we ervoor gezorgd dat Schutter wel afspraken heeft gemaakt met FNV Havens. Met elkaar moeten wij Peterson en SGS dwingen om ook deze afspraken met ons te maken. Wij roepen de medewerkers van Peterson en SGS op om hun acties verder voort te zetten. Daarnaast roepen wij de werkgevers van Peterson en SGS op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de afspraken die met Schutter zijn gemaakt ook met ons te maken.

 

Met strijdbare groet,

Asmae Hajjari

Vakbondsbestuurder FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.