Kolenfonds

 •                   Beste collega’s,   Op donderdagavond 2 april 2020 werden we verrast door de mededeling dat het kabinet de productie van de kolencentrales flink wilde beperken en zelfs een centrale zou willen sluiten. Vervolgens hoorden we niets meer. Tot 2 weken geleden.Het ministerie EZK organiseerde een veiling waar bedrijven tot 16 oktober 2020 konden aangeven tegen welke prijs zij bereid zouden zijn de kolengestookte elektriciteitscentrale te sluiten, uiteraard tegen een fikse vergoeding. Inmiddels is helder dat de Onyx centrale (vroeger Engie) zal sluiten.   Niet het feit maar wel de wijze waarop
  Lees meer...
 •                 Beste collega’s,   In maart schreven wij dat we na gesprekken met het Ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor het eerst sinds de ruim 3 (bijna 4!) jaar dat we hiermee bezig zijn, positief waren. Immers, SZW was bereid met ons verder in gesprek te gaan. Wij hadden aangegeven dat we snel iets moesten voor OBA en Hemweg. De Hemwegcentrale sluit begin 2020. Wij hebben voorgesteld om een apart plan voor Hemweg en OBA te ontwikkelen en dit als een pilot aan te merken om tot een kolenfonds te komen. Inmiddels
  Lees meer...
 • De gemeenteraad van Rotterdam heeft besloten dat er een eind aan de kolenoverslag inn de Rotterdamse haven moet komen. Cees Bos, bestuurder FNV Havens: ‘Met het weren van de kolenoverslag uit Nederland wordt het milieu niet geholpen. De overslag verplaatst naar onze buurlanden zonder dat dit milieuvoordelen heeft’. De modernste kolencentrales waaronder die op de Maasvlakte zullen pas ergens tussen 2020 en 2030 sluiten. Deze centrales stoken kolen. Bos: ‘Dit besluit slaat nergens op, stop je de overslag hier, dan verplaatst de aanvoer, met alleen maar langere en dus meer milieuonvriendelijke transportverplaatsingen met treinen of binnenvaartschepen als gevolg.’ Op dit
  Lees meer...
 • Een wonderlijke coalitie demonstreerde donderdagmiddag bij de Hemwegcentrale: havenwerkers uit de kolenoverslag kregen bijval van klimaatactivisten. Bron: Het Parool Lees verder....
  Lees meer...
 • Donderdag 13 april voerde een grote groep werknemers van diverse energiebedrijven uit Amsterdam en Rotterdam actie bij de Amsterdamse Hemwegcentrale. Als enige politieke partij was de SP hierbij aanwezig, als bondgenoot in de strijd. Voor een groene én een sociale revolutie! Kersverse SP-Kamerleden Sandra Beckerman (die zich heeft bewezen in de strijd tegen de NAM in Groningen) en Cem Lacin (voorheen Rotterdams vakbondsbestuurder) spraken de actievoerders vurig toe. Vanuit de Zaanse SP waren ikzelf, Zaans raadslid Evert Hartog, ROOD-lid Jasper van Vliet en bestuurslid/fotograaf Willem Croese aanwezig. Lees verder....
  Lees meer...
 • Energiebedrijf Engie zegt in een interview met de NOS zo snel mogelijk te willen stoppen met het verstoken van steenkool. Om de uitstoot van CO2 sterk te verlagen wil het bedrijf volledig overschakelen op het verstoken van 'bio-reststromen'.  Engie gaat hiermee veel verder dan andere energieleveranciers met kolencentrales. Het bedrijf ondervangt de kritiek die er is op het gebruik van biomassa door gebruik te maken van afval uit de industrie of landbouw. Het bedrijf verwacht dat daarvan voldoende voorhanden is.     Lees verder.....   Bron:NOS    
  Lees meer...
 • Zo’n 100 havenwerkers protesteren donderdagmiddag om 12:00 uur bij de Nuon kolencentrale in Amsterdam. ‘We eisen de oprichting van een breed kolenfonds, voórdat de eerste kolencentrale sluit. Een fonds, waar iédereen in de kolenketen een beroep op kan doen die straks zijn baan verliest na sluiting van de kolencentrales’, zegt Ruud Wennekes, bestuurder FNV Havens. Fonds vóor eerste sluiting Wennekes: ‘We eisen dat er een breed kolenfonds komt, vóordat de eerste energiecentrale sluit, anders lopen de havenwerkers straks achter de feiten aan. Daarom willen we ook nu een toezegging uit de politiek over het steenkolenfonds, voórdat er een regeerakkoord is
  Lees meer...
 • Zonder een spoor van twijfel gaan de armen omhoog. "Wie gaat er mee naar Den Haag, als dat nodig is?" was de vraag van Ruud Wennekes, vakbondsbestuurder van FNV Havens. Niemand bij steenkoolterminal OBA in de Amsterdamse haven die ook maar een seconde bedenktijd nodig heeft voor een antwoord. "Laat maar komen die bus!" Zover is het nog niet. Maar nog deze maand ziet Wennekes het er zomaar van komen dat de veertig aanwezige OBA-medewerkers uit protest het werk neerleggen. Al meer dan een jaar vraagt hun vakbond politiek Den Haag een fonds te vullen dat het havenpersoneel kan compenseren
  Lees meer...
 • FNV Havens eist dat de politiek eindelijk eens toezegt dat er een breed kolenfonds komt, waar iédereen die straks zijn baan verliest als gevolg van sluiting van de kolencentrales een beroep op kan doen. Cees Bos, bestuurder van FNV Havens: ‘Een deel van de werknemers heeft aangegeven dat wanneer er geen toezeggingen komen, zij de toelevering van kolen naar de kolencentrales een paar dagen stoppen zodat ze stilvallen. Maandag en dinsdag bezoeken we alle kolenoverslagbedrijven in de Amsterdamse en Rotterdamse haven om met de havenwerkers de stand van zaken door te nemen en te inventariseren wie er actiebereid is.’ De
  Lees meer...
 • Pamflet kolencentrales

  10 februari 2017
  Het pamflet kunt u verder lezen in de bijlage!
  Lees meer...
 • Op dinsdagavond 6 februari j.l. is er een plenair Kamerdebat over o.a. de kolencentrales gehouden. Onder de titel ‘Debat over het toekomstig energiebeleid’ werd gedebatteerd over het sluiten van kolencentrales, de evaluatie van het Energieakkoord, de kosten van het energiebeleid en de situatie rond de kerncentrale in Borssele.   Over de 4000 werknemers?!
    Video van het hele debat Toekomstig energiebeleid   Tekst van Kamerdebat over kolencentrales vindt u in de bijlage  
  Lees meer...
 • Toekomstig energiebeleid Aan de orde is het debat over het toekomstig energiebeleid. De voorzitter:Ik heet, andermaal overigens, van harte welkom de minister van Economische Zaken. Ik mag als eerste het woord geven aan mevrouw Van Tongeren. De spreektijden zijn bepaald op zes minuten per fractie, maar dat wil niet zeggen dat u die volledig behoeft te gebruiken. Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):Voorzitter. Terwijl wij hier staan wordt er in Groningen een grote fakkeloptocht gehouden. Het is een schandvlek op onze democratie dat Groningers vijf jaar na de grote beving bij Huizingen nog steeds niet veilig kunnen wonen en werken terwijl de
  Lees meer...
 • AMSTERDAM (Energeia) - Gasproducenten die velden onder de Waddenzee willen exploiteren, hoeven niet bij Rabobank aan te kloppen voor financiering. Volgens de geldverstrekker kunnen boringen leiden tot verzakkingen van de zeebodem. Ook zal de bank geen nieuwe leningen verstrekken aan kolenmijnen, kolentransport en kolengestookte elektriciteitscentrales. De Waddenvereniging, die eerder investeerders opriep geen schadelijke activiteiten in het Waddengebied te financieren, reageert verheugd. Het besluit van Rabobank komt op een moment dat verschillende gasbedrijven vergunningen hebben aangevraagd voor activiteiten in het Waddengebied: Vermilion bij Oppenhuizen, Engie bij Schiermonnikoog, Tulip Oil bij Terschelling en Nam bij Ternaard. Geen van de projecten wordt tegengehouden door de aangescherpte Mijnbouwwet, maar dat betekent
  Lees meer...
 • De toekomst van de kolencentrales staat de laatste tijd prominent op de agenda. Verschillende meningen tussen de politieke partijen en de komende Tweede Kamerverkiezingen domineerden afgelopen weken de media. Een belangrijk onderwerp ontbrak volgens de FNV nog in de publieke discussie: de medewerkers in de kolenketen in Nederland. Sluiting van de Nederlandse centrales betekent verlies van bijna 2800 banen in de energiecentrales en kolenketen zoals de kolenopslag en –overslag in Nederland. FNV ondersteunt de afspraak in het Energieakkoord om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, maar vindt dat de gevolgen van mogelijke sluitingen van kolencentrales niet op het
  Lees meer...
 • EEMSHAVEN Als de kolencentrale van Innogy (voorheen RWE/Essent) in de Eemshaven sluit, gaat dat ten koste van bijna 400 banen. Dit blijkt uit een rapport van het bureau Basis & Beleid Organisatieadviseurs. Het bureau deed onderzoek naar de gevolgen voor de werkgelegenheid als de vijf ‘moderne’ kolencentrales in Nederland sluiten. De studie werd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd. De FNV vreest voor het lot van de medewerkers van de centrales en de organisaties die er diensten voor verrichten. Bijvoorbeeld op het gebied van transport, steigerbouw en onderhoud. Biomassa laat werkgelegenheid mogelijk stijgenDe politiek debatteert al lang
  Lees meer...
 • De Nederlandse overheid moet niet overhaast kolencentrales sluiten. Bijna 2800 mensen zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de branche en hebben het gevoel dat hun belang wordt genegeerd. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV dinsdag. Nederland heeft tien kolencentrales, waarvan er twee op de Maasvlakte staan. Binnenkort gaan vijf centrales dicht, omdat ze te vervuilend zijn. Wat er met de andere gebeurt, is nog onduidelijk. De centrales in onze regio blijven voorlopig open. De onzekere toekomst trekt volgens FNV een wissel op werknemers. De vakbond hoopt dat mensen die hun baan kwijtraken voldoende financiële compensatie krijgen als de andere centrales sluiten. De
  Lees meer...
 • EEMSHAVEN Als de kolencentrale van Innogy (voorheen RWE/Essent) in de Eemshaven sluit, gaat dat ten koste van bijna 400 banen. Dat schrijft het bureau Basis & Beleid Organisatieadviseurs in een rapport over de gevolgen voor de werkgelegenheid als de vijf 'moderne'kolencentralesin Nederland sluiten. Het verrichtte de studie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De FNV vreest voor het lot van de medewerkers van de centrales en van de derden die er diensten voor verrichten op het gebied van onder meer overslag, transport, steigerbouw en onderhoud. De politiek debatteert al lang over de vraag of de vijf nieuwe centrales
  Lees meer...
 • Beste collega, Graag informeren we jullie over de actuele stand van zaken als het gaat om het leggen van contacten met de politiek. Zoals jullie weten hebben we geprobeerd om met de Tweede Kamers fracties van de politieke partijen in gesprek te komen op 12 december jl. Graag hadden onze leden hun standpunt gehoord over het lot van de medewerkers in de “kolenketen”. Lees verder in de bijlage
  Lees meer...
load more hou de SHIFT KEY ingedrukt om alles te zien Klik hier om meer te zien!

Please publish modules in offcanvas position.