INTERTEK: ONDERHANDELINGEN SOCIAAL PLAN: HEEL FRUSTREREND

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 12 juni en op 24 juni jl. heeft FNV met de directie Intertek onderhandeld over een sociaal plan voor de werknemers van OCM en enkele anderen die ook getroffen zijn door deze en een eerdere reorganisatie die de directie wil doorvoeren. In totaal gaat het om 16 werknemers.


Op beide dagen had de directie veel tijd nodig tijdens schorsingen om onze vragen te kunnen beantwoorden of om te kunnen reageren op onze voorstellen. Helaas was dat geen teken dat ze ons – of eigenlijk de werknemers die ze willen ontslaan – echt heel serieus namen. Als we kijken naar het eerste voorstel op 12 juni jl. (samen te vatten als “we bieden het wettelijk minimum, namelijk de transistievergoeding 2020”) en het laatste voorstel van 24 juni jl., is het verschil in onze ogen niet erg groot. Op beide dagen heeft de directie ook gezegd dat ze echt een goede oplossing willen voor de werknemers (iets anders zeggen was ook raar geweest), maar nog veel vaker is benadrukt dat het budget voor het sociaal plan beperkt is (en we zaten al snel aan het “maximaal haalbare”) en dat de reorganisatie snel moest worden uitgevoerd. Opdrachten van hogerhand binnen Intertek. Het benadrukken van het beperkte budget en de benodigde snelheid, staan een “echt goede oplossing” lelijk in de weg.


Concreet ligt er voor het sociaal plan nu het volgende op tafel.

  1. Aan vier van de zestien werknemers zal een andere functie worden aangeboden. Meer werknemers konden volgens de werkgever echt niet worden herplaatst.
  2. De overige twaalf werknemers zullen sowieso boventallig en dus ontslagen worden. Liefst door middel van een vaststellingsovereenkomst, als het moet via UWV.
  3. De ontslagvergoeding zal worden berekend volgens de formule voor de transitievergoeding 2019 met een kleine aanpassing. De werkgever heeft inmiddels een link rondgestuurd waarmee een ieder met zijn eigen gegevens kan uitrekenen wat de uitkomst is van die formule. Let op: het maandsalaris waarmee je moet rekenen is inclusief vakantietoeslag en andere vaste toeslagen. De kleine aanpassing is een geringe correctie op de vergoeding voor werknemers die 50 of ouder zijn (mits alle andere werknemers in de CAO genoegen nemen met alleen de APC per 1 januari 2020 en alle andere eisen laten vallen). Het maximum bedrag van € 83.000 blijft het maximum.
  4. Werknemers kunnen kiezen tussen een “outplacementtraject”, of € 3.000 bruto. Werknemers mogen daarnaast € 750,00 declareren voor juridische ondersteuning.

 

Verschil tussen kantonrechtersformule en transitievergoeding

Als het aan FNV Havens had gelegen, dan was de kantonrechtersformule uitgangspunt geweest voor het bepalen van de ontslagvergoeding. Die houdt namelijk (wel) rekening met de leeftijd van de werknemer (lees: de moeite die het kost om een nieuwe baan te vinden). In de transitievergoeding 2020 speelt leeftijd helemaal geen rol: het is gewoon 1/3e maandsalaris per dienstjaar. In de transitievergoeding 2019 spelen leeftijd en “bedrijfstrouw” (het aantal dienstjaren) nog wel een kleine rol, maar de uitkomst is steevast veel lager dan bij een kantonrechtersformule.


Pogingen van FNV Havens om tot een betere regeling te komen

FNV Havens was verwonderd over de wijze waarop het management na de eerste onderhandelingsdag het overstappen van de transitievergoeding 2020 op die van 2019 als een “enorme beweging” presenteerde. Volgens onze eigen berekeningen zijn de kosten voor de werkgever (rekenend met de optelsom van de ontslagvergoedingen) door de andere formule van ruim 3 ton gestegen met circa € 50.000, misschien €60.000 als je rekening houdt met werkgeverslasten. Volgens Intertek kostte deze stap echter € 120.000 extra. Voor ons was en is dat verschil tussen beide berekeningen niet te verklaren. De verklaringen die Intertek er voor gaf (“we rekenen ook met de opzegtermijn en we hebben te maken met risico-inschattingen”) leken ons niet steekhoudend. Als je zo rekent, is een budget wel heel snel uitgeput. Of hoorden we niet het hele verhaal? De hoogte van de ontslagvergoedingen die wij hadden berekend, werd door de werkgever overigens niet betwist. Maar de discussie leidde al met al niet tot de conclusie dat de € 60.000 lagere kosten dan door de werkgever was berekend, als een “meevaller” kon worden ingeboekt. Een meevaller die dan alsnog aan het sociaal besteed kon worden.

FNV Havens heeft daarnaast voorstellen gedaan om de ontslagvergoedingen sowieso met een factor van meer dan 1 te vermenigvuldigen. FNV Havens heeft voorstellen gedaan om de transitievergoeding formule zodanig aan te passen dat vanaf 40 jaar en vanaf 50 jaar hogere ontslagvergoedingen zouden worden betaald. FNV Havens heeft gewezen op het effect van het niet doorbetalen van pensioenpremies aan de oudere werknemers. FNV Havens heeft voorgesteld het maximumbedrag van de vergoeding te verhogen.
Behoudens de kleine en voorwaardelijke aanpassing voor 50-plussers, ging de werkgever niet in op onze voorstellen. Budget is budget. Opdracht is opdracht.

Ten slotte heeft FNV Havens nog het volgende voorgesteld: De APC (1,75%) in een éénjarige CAO gaat in op 1 juli 2020 en niet op 1 januari 2020, verder ongewijzigde voortzetting van de CAO. Geen loonstappen, geen verbetering van de ouderenregelingen, geen initiële loonsverhoging. In ruil daarvoor krijgen werknemers met een vast contract een werkzekerheidsgarantie tot eind 2021. De besparing van de latere ingangsdatum van de APC voegen we toe aan het budget voor het sociaal plan. Als de werkgever dan ook nog wat toevoegt aan het budget, kan het sociaal plan worden verbeterd èn hebben we een afspraak over een CAO.

Ook dit laatste voorstel werd door de werkgever afgewezen. “Prima als collega’s willen afzien van een half jaar APC, het bespaarde bedrag mogen jullie besteden aan het sociaal plan, maar we geven geen werkzekerheidsgaranties (ook niet voor een kortere periode) en doen ook geen extra geld in de pot voor verbetering van het sociaal plan.” Dat de andere eisen ook kwamen te vervallen werd gewoon voor lief genomen en de werkgever wilde daar niets tegenover stellen.


Tempo
Behalve met een gebrek aan bereidheid om iets aan het sociaal plan te verbeteren, werden we op 24 juni jl. ook geconfronteerd met de nadrukkelijke wens van de werkgever om de reorganisatie snel uit te voeren. Ook dat zijn opdrachten van hogerhand, waarbij je kennelijk geen rekening hoeft te houden met het (a-)sociale karakter ervan. De werkgever heeft de OR al laten weten dat hij – met of zonder sociaal plan – de reorganisatie zal gaan uitvoeren. Zonder de vakbond te verwittigen overigens; ook dat was al geen signaal dat we als vakbond erg serieus worden genomen.
FNV Havens heeft zich over het beoogde tempo waarmee alles doorgang moet vinden ook kritisch uitgelaten. Jaren voorbij laten gaan zonder iets te doen aan een verlieslijdende afdeling, dan mensen op 10 juni 2020 informeren over een reorganisatie die hun leven op zijn kop zal zetten en vervolgens zo willen doordrammen dat alles binnen vijf weken geregeld is. FNV Havens vindt dat je zo niet met mensen kunt omgaan.


Bezoek
Dit is het trieste relaas van “onderhandelingen” over een sociaal plan bij Intertek. Ondergetekende, Joost van der Lecq, van FNV Havens zal op dinsdagmiddag 30 juni a.s. langskomen om met betrokkenen en andere werknemers te praten over hun gedachten hierover. Om opties met voor- en nadelen te bespreken. Vanaf 14:00 uur in de kantine, of anders even buiten als het daar te vol wordt.


Joost van der Lecq
Bestuurder FNV Havens
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Please publish modules in offcanvas position.