Onderhandelingen CAO Intertek van start

 

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het "proces"

FNV Havens heeft zijn voorstellen voor een nieuwe CAO, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 moet ingaan, aan Intertek gestuurd. Het heeft even geduurd voordat er een datum voor de start van de onderhandelingen kon worden gevonden. Dat werd 9 april 2020. En er werd ook één vervolgdatum gepland: 26 mei 2020.

Toen kwamen de coronamaatregelen. Bijeenkomen op 9 april jl. was erg lastig geworden. De werkgever stelde voor om het CAO-overleg via een videocall te doen. FNV Havens heeft daarover gezegd dat we ons dat voor de start van de onderhandelingen (toelichting van de wederzijdse voorstellen) nog konden voorstellen, maar niet voor het vervolg. Bij onderhandelingen wil je de andere en je eigen delegatie immers kunnen aankijken, kunnen peilen hoe voorstellen bij de andere partij vallen, en je wilt ook any time kunnen schorsen voor overleg in je eigen delegatie. Dat kan allemaal niet als iedereen in een eigen kamertje in zijn eigen huis voor een beeldscherm zit. Op 9 april jl. hebben we dus wel een video-sessie gehad. Maar aan het eind spraken we af om op 21 april 2020 in een ruime zaal die 1,5 meter afstand tussen personen mogelijk maakt, bij elkaar te komen voor een vervolggesprek.

Dat overleg is niet doorgegaan. De nieuwe directeur kon niet uit Engeland naar Nederland komen en het bleek ook voor de HR-manager een lastig om vanuit Limburg aan te sluiten. Het voorstel om dan toch maar per video te onderhandelen, heeft FNV afgewezen. Binnenkort zal gezocht worden naar een nieuwe datum om wel bij elkaar te komen.

 

De inhoud

Intertek rapporteert slechte bedrijfsresultaten over 2019 en de coronapandemie en -maatregelen maken het er niet beter op. De flinke verliezen in 2019 zijn te wijten aan de toegenomen concurrentie en marktomstandigheden. De slechtere vooruitzichten in 2020 ook, met corona daar bovenop. Eén en ander betekent volgens Intertek dat loonsverhogingen tot oktober 2020 uit den boze zijn. Dus tot die tijd geen APC, geen initiële loonsverhoging en geen loonstappen, maar alles bevriezen op het niveau dat het nu is. En dat wil Intertek dan vastleggen in een CAO voor één jaar.

 

FNV Havens heeft voorgesteld in een tweejarige CAO op te nemen: APC plus 2% loonsverhoging per jaar plus in elk jaar €500 als éénmalige uitkering voor alle werknemers. Daarnaast hadden we nog voorstellen over ouderenbeleid, terugkomdagen en de call outvergoeding. Okee, dat was allemaal vóór corona en we kunnen ons voorstellen dat tegen die achtergrond dingen veranderen. Maar het verschil met de voorstellen van Intertek is heel erg groot.

 

Andere tijden?

Voor wat betreft de bedrijfsresultaten 2019, dus ook vóór corona, het volgende. In juli 2016 (!) schreven we in ons pamflet over de onderhandelingen die toen liepen:

 

Zorgen over de bedrijfsresultaten

Het management maakt zich zorgen over de bedrijfsresultaten, zeker nu een grote klant van Intertek vertrekt. In 2015 werden nog zwarte cijfers geschreven, maar de eerste maanden zien er slechter uit. Intertek wijt de teruggang vooral aan marktomstandigheden.

 

FNV Havens heeft gesignaleerd dat Intertek zorgen over de winstgevendheid niet in 2016 voor het eerst uit. Om die reden lijkt het FNV Havens raadzaam dat een goede analyse wordt gemaakt om oorzaken te identificeren. "De markt" is inderdaad weerbarstig, maar alleen die de schuld geven zonder eventuele oorzaken binnen de organisatie aan te pakken, leidt niet tot verbetering. FNV Havens heeft Intertek daarom gevraagd of reeds geanalyseerd is dan wel te analyseren hoe het komt dat het rendement steeds tegenvalt. In dit verband heeft FNV Havens aangegeven dat het bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat bij de prijsstelling voor bepaalde producten/diensten van verkeerde aannames (met betrekking tot tijdbesteding en andere kosten) is uitgegaan. Het standpunt van FNV Havens is in elk geval dat het niet aan de orde is om in te zetten op het matigen van de lonen als de mogelijke oorzaken van een tegenvallend rendement niet uitvoeriger zijn onderzocht.

 

FNV Havens vraagt zich echt af of met deze oproep om toch vooral ook eens te kijken naar de interne processen rondom het afsluiten van contracten, de bepaling van tarieven, het uitsturen van rekeningen enzovoorts iets gedaan is. Soms krijgen we de indruk dat het management (voor zover nog aanwezig) nauwelijks idee heeft van hoe het er bij Intertek werkelijk aan toe gaat.

 

Dat gaan we in volgende onderhandelingsronden dus nog maar eens bespreken.

 

Voor jullie allemaal: werk veilig en houd je aan de richtlijnen.

 

We houden jullie op de hoogte.

 

De onderhandelingsdelegatie: Glenn Monsauret, Joost van der Lecq, Joost Vissers.

Please publish modules in offcanvas position.