Intertek: CAO-onderhandelingen van start: Werken aan een nieuw loongebouw

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 29 mei jl. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over een nieuwe cao voor Intertek. In die cao-onderhandelingen is een aantal onderwerpen van belang. Daarover doen we kort verslag.

 

Economische situatie Intertek

De nieuwe directeur, Pieter Moerkerk, heeft verslag gedaan van de economische situatie waarin Intertek nu verkeert. 2017 was wederom geen jaar met zwarte cijfers. Het verlies van grote klanten is niet gecompenseerd door het aantrekken van nieuwe klanten. Kansen zijn er voor dat laatste wel. Maar nieuwe klanten stellen nieuwe eisen, waarop Intertek zich dan weer moet voorbereiden, aldus de directie.

 

Voorstellen van de directie

De directie wil in de cao-onderhandelingen het volgende bespreken:

  1. Met het oog op de eisen van nieuwe klanten, ziet de directie graag dat de "openingstijden" van de afdeling customer service worden verruimd. Dat betekent dat de directie er naar streeft om voor die afdeling een Vroeg / Dag / Laat rooster in te voeren.
  2. Voor de buitendienst en het lab zoekt de directie naar mogelijkheden om het rooster meer af te stemmen op de drukte, die zich met name van donderdag tot en met zondag voordoet.
  3. De directie wil onderzoeken of er andere manieren zijn om de sinds 2015 fiscaal bovenmatig geworden premie (OPTAS-B deelnemers) ten goede te laten komen aan pensioenen.
  4. De directie wil uitvoering geven aan de afspraken uit de voorgaande cao, en dus afspraken maken over een nieuw "loongebouw" (nieuwe salarisschalen). Daarvoor deed de directie de eerste voorstellen.

Over zaken als loonontwikkeling en looptijd wil de directie nadere voorstellen doen als er meer duidelijkheid is over wat over bovenstaande onderwerpen kan worden afgesproken.

 

Inbreng FNV Havens

FNV Havens heeft concrete voorstellen gedaan met betrekking tot loonsverhogingen (APC + 2% per jaar bij een looptijd van 2 jaar) en heeft aandacht gevraagd voor de werkdruk, voor de wens om oudere werknemers te ontzien als het gaat om nachtdiensten en voor de uitvoering van de afspraak om het derde WW-jaar te "repareren" (verzekeren). Ook heeft FNV Havens gevraagd om maatregelen in te voeren die het op kantoor mogelijk maken om voorafgaand aan het pensioen korter te gaan werken met behoud van loon (80% werken, 90% salaris, 100% pensioenopbouw).

 

Een ander rooster voor Customer Services kan wat FNV Havens betreft worden ingevoerd (mits een passende toeslag kan worden overeengekomen), maar huidige werknemers van die afdeling kunnen niet worden verplicht om in een nieuw rooster te gaan werken. Een ander rooster voor de buitendienst en/of lab is volgens FNV Havens een ad hoc oplossing; wanneer er weer een wisseling in het klantenbestand optreedt, verschuift de piekdrukte misschien naar andere dagen. Moeten de werknemers zich dan daar weer naar voegen? Wij hebben de directie dus geadviseerd om bij het werven van klanten en het maken van afspraken ook te kijken naar de beschikbare capaciteit op de verschillende dagen van de week.

 

Nieuw loongebouw

De functies bij Intertek zijn op basis van functiebeschrijvingen en interviews met functievervullers volgens het ORBA-systeem gewaardeerd. Dat gebeurt door AWVN samen met deskundigen van FNV.

Voor sommige functies geldt dat ze zijn ingedeeld door AWVN, rekening houdend met de inhoud en de indeling van de andere functies.

Vervolgens zijn de gewaardeerde functies door de werkgever ingedeeld in schalen. Dat betekent dat twee (totaal) verschillende functies, die in het systeem ongeveer evenveel punten scoren, in één loonschaal zijn gezet en dat de mensen die die functies vervullen, dus ongeveer hetzelfde zouden verdienen. De werkgever heeft ook een voorstel gedaan voor de loonschalen die hij zou willen toepassen; een minimum loonbedrag en een maximum loonbedrag. De theorie is dat iemand die fris en groen wordt aangenomen, op het minimumbedrag begint. Vervolgens wordt zijn functioneren jaarlijks beoordeeld volgens een beoordelingssysteem met criteria die met de OR worden overeengekomen. De uitkomst van die beoordeling kan zijn: onvoldoende, te ontwikkelen, goed, zeer goed of uitmuntend. Vijf categorieën dus. De werkgever stelt voor om een loonstap toe te kennen afhankelijk van de beoordeling. Onvoldoende is een stap van 0%, te ontwikkelen 0,5%, goed 1%, zeer goed 1,5% en uitmuntend levert een loonstap op van 2%. Op die manier kun je naar het maximumbedrag in je salarisschaal toegroeien.

 

Het voorstel van de werkgever liet echter nog flink wat vragen open. Intertek begint niet met allemaal fris en groen aangenomen mensen, maar met mensen die reeds een functie vervullen en daarvoor een salaris ontvangen. FNV Havens heeft nog maar eens benadrukt dat niemand er door de nieuwe loonschalen in beloning op achteruit mag gaan. Waar de nieuwe beloning lager is dan de huidige, zullen persoonlijke toeslagen moeten worden betaald. Waar mensen een belangrijk deel "perspectief" verliezen (potentiële salarisstijging, omdat het maximum salaris van hun huidige schaal hoger is dan het maximum salaris in de schaal waarin zij terecht komen) zal dit gecompenseerd moeten worden. Maar allereerst moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat er veel van dit soort negatieve verschillen ontstaan.

Om die reden wil FNV Havens per functie weten hoe de huidige beloning is en hoe die volgens de werkgever volgens de nieuwe schalen zou uitpakken. Daarnaast wil FNV Havens weten hoeveel mensen er volgens het voorstel dan hoeveel op achteruit of vooruit zouden zou gaan. Over het beoordelingssysteem dat de werkgever in gedachten heeft (en dat inhoudelijk met de OR nog moet worden vastgesteld) wil FNV Havens weten hoeveel procent van mensen ten minste in de categorieën "goed" of hoger zouden moeten uitkomen, zodat het systeem geen vrijbrief wordt om salarisstijgingen beperkt te houden. En FNV Havens heeft de werkgever laten weten dat we helemaal niets zien in het voorstel van de werkgever om salarisstappen alleen maar toe te kennen als er in enig jaar winst is gemaakt.

 

De werkgever gaat ons nadere informatie verstrekken, zodat we het voorstel beter kunnen beoordelen. De discussie over dit nieuwe systeem kan in principe nog tot allerlei aanpassingen ten opzichte van het werkgeversvoorstel leiden. Dat zullen we moeten bezien als het voorstel duidelijker is uitgewerkt.

 

Begin juli spreken we de werkgever opnieuw. Tot die tijd gaan we ons goed verdiepen in de voors en tegens van de werkgeversvoorstellen.

 

Wij houden jullie op de hoogte. Vragen of suggesties? Laat maar weten.

De onderhandelingsdelegatie: Joost van der Lecq (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) – Glenn Monsauret – Joost Vissers

 

Please publish modules in offcanvas position.