Bonusregeling in de cao Cosco Shipping Lines & Cross Ocean

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonusregeling in de cao

 

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben de leden aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat er kaders worden geschetst voor de bonusregeling die de werkgever wil invoeren. FNV Havens en CNV Vakmensen hebben de uitgangspunten voor deze regeling, in samenspraak met de leden, uitgeschreven. De volgende tekst is aan de werkgever voorgelegd:

 

Tekst bonusregeling

  • Cosco Shipping Lines & Cross Ocean werkt met een transparant beoordelingssysteem op grond waarvan aan werknemers een individuele bonus kan worden verstrekt. Deze bonus is geheel afhankelijk van het budget dat hiervoor mogelijk beschikbaar wordt gesteld door de aandeelhouders, waarbij niet alleen de lokale maar ook de wereldwijde resultaten van Cosco Shipping Lines Group doorslaggevend zijn;
  • Een klachtenprocedure maakt deel uit van het beoordelingssysteem;
  • Dit systeem is conform de WOR voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Ondernemingsraad heeft ermee ingestemd. Wijziging van het systeem kan uitsluitend met instemming van de Ondernemingsraad geschieden. Toepassing van een nieuw beoordelingssysteem kan uitsluitend als een nieuwe cao tot stand is gekomen;
  • Elke werknemer, vallend onder deze cao, kan voor een bonus in aanmerking komen;
  • De objectieve criteria voor de beoordeling van de prestaties van werknemers, zijn in samenspraak met de Ondernemingsraad tot stand gekomen. Leidinggevenden worden getraind in het toepassen van deze criteria;
  • Jaarlijks meldt Cosco Shipping Lines & Cross Ocean aan de werknemersorganisaties welk budget voor het uitkeren van bonussen beschikbaar is en hoeveel werknemers een bonus hebben gekregen. Indien werknemersorganisaties dit vragen, krijgen zij op het kantoor van het bedrijf nadere inzage in de gegevens.

 

De werkgever heeft bovenstaande tekst met de Ondernemingsraad besproken en heeft ons laten weten dat zij hiermee akkoord gaan. Dat betekent dat deze tekst in de cao-opgenomen zal worden. Wij hebben de werkgever laten weten dat de cao-tekst snel rond gemaakt kan worden. Wij gaan ervanuit dat de cao Cosco Shipping Lines & Cross Ocean zo snel mogelijk gepubliceerd zal worden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Asmae Hajjari - Vakbondsbestuurder FNV Havens

Fadua Toufik - Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Please publish modules in offcanvas position.