FNV Havens houdt vinger aan de pols bij Evos

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Allereerst hoop ik dat het goed gaat met jullie en jullie omgeving in deze bizarre tijden. Op woensdag 15 april jl. heeft er een telefonisch overleg plaatsgevonden tussen Vopak, FNV Havens en CNV Vakmensen. Aanleiding voor dit overleg is de coronacrisis.

 

Extra veiligheidsmaatregelen bij Evos

Tijdens deze coronacrisis zijn er cruciale beroepsgroepen aangewezen die onze samenleving draaiende houden. Naast de medewerkers in de zorg, de vuilnismannen en de vakkenvullers leveren havenwerkers fantastisch en onmisbaar werk. Om dit werk op een gezonde en veilige manier te blijven uitvoeren heeft Evos als gevolg van de coronacrisis haar veiligheidsmaatregelen, in lijn met de richtlijnen van de overheid, verder aangescherpt. Zo zijn bijvoorbeeld alle bedrijfskantines gesloten en werken werknemers, waar het kan, vanuit huis. Daarnaast heeft het bedrijf ervoor gekozen om met een minimale bezetting te draaien, worden bezoekers gescreend en wordt er alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd.

 

Business-update

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Als we op de geluiden afgaan krijgt de wereldeconomie dit jaar mogelijk een flinke klap als gevolg van deze coronacrisis. In veel Nederlandse sectoren heerst er momenteel veel onzekerheid en wordt een economische dip voorspeld.

De bedrijfssituatie bij Evos is goed en het werkaanbod is stabiel. De werkgever zegt wel dat de vraag naar olie met 30% wereldwijd is verminderd. Dat ligt deels aan de onrust op de oliemarkt en deels aan bijvoorbeeld de terugloop van het vliegverkeer.

Wat de effecten van de coronacrisis op lange termijn zullen zijn is moeilijk te voorspellen. FNV Havens blijft de ontwikkelingen in onze sector in de gaten houden om te bezien wat de economische gevolgen zijn voor de bedrijven in de havens.

 

Pilot zelfroosteren/flexpool

Sinds 2016 wordt er door cao-partijen gesproken over een pilot zelfroosteren/flexpool.
Evos is vorig jaar gestart met deze pilot binnen de afdeling operations, waar vijf werknemers aan deelnemen. Begin maart 2020 is deze pilot samen met de betrokken werknemers, ondernemingsraad en operationeel management geëvalueerd. Zij hebben de wens uitgesproken om de pilot tot 31 december 2020 te continueren en hebben hiervoor een verzoek bij
ons ingediend. De betrokken partijen willen met elkaar de mate van flexibiliteit en de invulling van het zelfroosteren verder optimaliseren en uiteindelijk hier cao-afspraken over maken. De werknemers die hieraan deelnemen zijn tot op heden tevreden over de pilot.

Nu de vijf werknemers die aan de flexpool deelnemen tevreden zijn over pilot, heeft FNV Havens er geen bezwaar tegen om de pilot te verlengen. FNV Havens vindt wel dat cao-partijen eerst duidelijke randvoorwaarden met elkaar moeten stellen alvorens de pilot wordt verlengd. Zo moet er een document komen waarin staat wat het doel is van de verlening en dat de vijf werknemers hier op basis van vrijwilligheid aan blijven deel nemen. Tevens dient aan het eind van de pilot een evaluatieverslag opgesteld te worden waarin de voor- en nadelen van het
zelfroosteren/flexpool uiteengezet worden. Vervolgens kunnen de betrokken partijen advies uitbrengen aan cao-partijen om hier afspraken over te maken in de cao. Uiteraard zal FNV Havens hierover eerst haar leden informeren en raadplegen.

 

Cao-onderhandelingen in aantocht

Er staat ons namelijk een spannend jaar te wachten. Op 31 december 2020 verloopt onze huidige cao. FNV Havens heeft aan de werkgever voorgesteld om in het najaar te starten met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat betekent dat wij met elkaar aan de slag gaan om tot de best mogelijke afspraken voor een nieuwe cao te komen. Bij FNV Havens geven de leden zelf vorm en inhoud aan hun arbeidsvoorwaarden die verankerd zijn in de cao en worden belangrijke besluiten hierover in een referendum voorgelegd aan de leden. Ter voorbereiding van de onderhandelingen zullen wij, zoals jullie van ons gewend zijn, in het najaar ledenvergaderingen organiseren waarin we onze cao-inzet gaan bepalen. Uiteraard geldt daarbij ook dat huidige of toekomstige maatregelen en ontwikkelingen daarop van invloed kunnen zijn.

 

Nieuwe vakbondsbestuurder

De afgelopen jaren heeft mijn collega, Ruud Wennekes, jullie belangen bij Evos behartigd. Zoals jullie waarschijnlijk ook weten is de heer Wennekes medio 2019 met pensioen gegaan.

Aangezien ik reeds geruime tijd actief ben in de Rotterdamse Haven zal ik, ondergetekende, namens FNV Havens de belangen van onze leden bij Evos gaan behartigen.

 

Wij wensen jullie en jullie naasten een veilige en gezonde periode toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Asmae Hajjari

Vakbondsbestuurder FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.