VAKBONDSAFDELINGSBESTUREN VAN STENALINE, DFDS EN P&O FERRIES ZEGGEN ‘CAO-AFSPRAAK = CAO-AFSPRAAK

logo fnv

 

 

 

 

 

Beste leden,


Op maandag 7 november jl zijn delegaties van de verschillende vakbondsafdelingsbesturen bij elkaar gekomen om zich te buigen over het schriftelijk verzoek van directie Stenaline.


Wat is er gebeurd?
Stenaline heeft op 20 oktober jl een brief gestuurd met het verzoek om in gezamenlijkheid te zoeken naar een toekomstbestendige invulling van de APC en initiële loonsverhoging per 1 januari 2023. Overigens heeft DFDS eerder informeel navraag gedaan of er iets anders afgesproken kan worden met betrekking tot de APC en initiële loonsverhoging. Tevens hoorden wij in de wandelgangen dat P&O Ferries zich aan het beraden is of zij zich ook zou gaan melden met een vergelijkbaar verzoek.


FNV Havens is een vakbond die staat voor zijn afspraken. In goede tijden en in slechte tijden. FNV Havens heeft op maandagmiddag 7 november jl delegaties van de drie Roll on/Roll off-bedrijven bij elkaar geroepen om tot een uniforme lijn te komen. Wij willen geen concurrentie op loon- en arbeidsvoorwaarden binnen onze CAO’s.


De delegaties van de vakbondsafdelingsbesturen zijn tot de volgende conclusies gekomen, overwegende dat;

  • In de overeengekomen CAO’s zijn afspraken gemaakt over de APC. Deze afspraken zijn gelijkwaardig voor alle CAO’s in de havensector waar FNV Havens een CAO heeft afgesloten. Hier kunnen uiteindelijk alleen de sectorraad Havens en het FNV Havenwerkerscongres over besluiten om dit te wijzigen en dat is nu niet aan de orde;
  • In de overeengekomen CAO’s zijn afspraken gemaakt over initiële loonsverhogingen per 1 januari 2023;
  • Ondanks het huidige inflatiecijfer is er geen sprake van buitengewone veranderingen in de sociaaleconomische verhoudingen;

En komen daarom tot de conclusie om de bestaande CAO-afspraken niet te wijzigen.


FNV Havens zal Stenaline schriftelijk informeren over het genomen besluit.


Hopende jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,


Met vriendelijke groet,


Niek Stam – bestuurder FNV Havens

Nuri Alders – bestuurder FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.