CAO-RESULTAAT SCHUTTER CAO AANSTAANDE

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam, 30 januari 2019

 

Beste leden,

 

Vorige week hebben wij de ledenvergaderingen gehouden om de tussenstand van de onderhandelingen met elkaar te bespreken.

De inzet van FNV Havens namens de leden hadden wij al eerder met elkaar vastgesteld. Aan de hand van die input zijn wij het overleg ingegaan.

Schutter had aangegeven dat er een absolute 0-lijn voor 2019 en 2020 moest komen en dat er een aantal vereenvoudigingen van toeslagen en overwerkbetaling moest komen. En tevens het invullen van de volcontinudienst.

 

Vanuit de leden hebben wij met elkaar vastgesteld dat in 2019 de APC gewoon betaald moet worden en dat boven de APC gezien kan worden als een bijdrage van de leden voor werkzekerheid. In 2020 zal er weer gewoon onderhandeld moeten kunnen worden over een initiële loonsverhoging bovenop de APC. Verder zijn de leden niet tegen vereenvoudiging van berekeningen van toeslagen en overwerk betalingen zolang het maar geen bezuinigingen zijn. Want daar zijn wij niet van.

 

Op deze basis zijn wij de gesprekken ingegaan. Vorige week dus stand van zaken doorgesproken en de tekst van het door de werkgever opgestelde concept Onderhandelingsresultaat direct van jullie commentaar voorzien.

 

Vandaag 30 januari 2019 wederom aan de overlegtafel gezeten en hebben wij jullie commentaar met de directie gedeeld. Alle door jullie ingebrachte punten/opmerkingen zijn door de werkgever overgenomen. Dus APC (1,68%) wordt gewoon per 1 januari 2019 uitbetaald. De verplichte extra opkomstdagen (laatste stand was 6 op jaarbasis) zijn van de baan. Verhoogd taakloon voor eetbare vetten en oliën worden als een extra bestanddeel in het salaris verwerkt ( op basis van het gemiddelde van 2018 ) zodat er pensioen over opgebouwd gaat worden en bij de overwerk betaling meetelt.

 

Ook gaat Schutter gewoon door met de overwerk betalingen zoals ze nu zijn, en zullen ze een berekening maken volgens het 40-75-100 systeem. Dit zal na 6 maanden beoordeeld worden door beide partijen om te kijken of dit geen bezuiniging is maar een vereenvoudiging.

De lijst van Verhoogd Taaklonen wordt opgeschoond maar indien er met producten gewerkt moet gaan worden die niet op de lijst staan zal eerst overleg met FNV Havens moeten plaatsvinden om hier toestemming voor te krijgen.

Op een punt wordt nog nader onderzoek ingesteld door FNV Havens. Dit gaat namelijk over de betaling van werken op een feestdag als je deze volgens rooster moet werken.

 

Wij hebben inmiddels een e-mail opgesteld en aan onze kaderleden bij Peterson en SGS voorgelegd. Zodra zij akkoord zijn gaan wij de werkgevers (Peterson en SGS) vragen om hun betalingsmethodiek aan ons schriftelijk te versturen.

Zodra dit is afgerond – en dat moet in februari 2019 kunnen – zullen wij jullie het volledige onderhandelingsresultaat in stemming voorleggen door middel van het referendum.

 

Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben,

 

Met vriendelijke groet,

 

Niek Stam - bestuurder FNV Havens

Rob Vermaat - kaderlid van FNV Havens

 

PS. Het is erg belangrijk dat het bestuur van jullie vakbondsafdeling wordt uitgebreid. Er komen de komende periode drukke tijden aan om de AOW voor werknemers in de havensector te verbeteren.

Please publish modules in offcanvas position.