Steun de havencontroleur!

Beste collega,

Zoals je weet zijn de cao-overleggen met de VEROCOG bedrijven op dinsdagavond 21 maart jl. vastgelopen. FNV Havens heeft sinds juni 2016 diverse malen met de werkgevers overleg gevoerd over het sluiten van een nieuwe sector-cao voor de medewerkers in dienst van de controlebedrijven. Op woensdag 29 en donderdag 30 maart hebben wij, gedurende de actievergaderingen, onze leden geraadpleegd. Onze leden (98%) hebben aangegeven actie te willen voeren voor een goede cao.

Wat is nu het probleem?

  • De Verocog-bedrijven willen de arbeid- en rusttijdenregeling flexibiliseren. Als het aan de werkgevers ligt, zullen de werknemers 37 flexdiensten in een kalenderjaar lopen. Deze flexdiensten worden ingeroosterd in een flexweek. In een flexweek willen de werkgevers van maandag t/m zondag flexdiensten inroosteren waarbij de werkgever de werknemer voor twee 12uurs diensten kan inroosteren. Dat betekent een enorme onzekerheid en volledige afhankelijkheid van de willekeur van de baas. Dat gaat wat ons betreft veel te ver.
  • Tevens willen de werkgevers met een rekeningcourantsysteem werken waarbij de uitbetaling van overwerk wordt aangepast.
  • FNV Havens heeft aan de werkgevers voorgesteld om de taakloonartikelen (vuilwerktoeslag) in de cao uit te breiden met mais, rijst en afvalstoffen. Hier gaan de werkgevers volledig aan voorbij. Sterker nog: de werkgevers willen de taakloonregeling in de cao helemaal schrappen. Om de huidige medewerkers te compenseren willen de werkgevers overgaan tot het uitkeren van een vaste vergoeding. De hoogte van die vergoeding willen zij baseren op het gemiddelde bedrag dat de werknemers in afgelopen drie jaar aan taakloonvergoeding hebben ontvangen. De nieuwe medewerkers krijgen deze vergoeding dus niet! FNV Havens vindt dit onacceptabel. De taakloonvergoeding is niet voor niets ooit ingevoerd. Los daarvan is ons uitgangspunt dat medewerkers die hetzelfde werk doen, dezelfde arbeidsvoorwaardelijke rechten hebben. Er mag geen arbeidsvoorwaardelijke concurrentie ontstaan tussen huidige en nieuwe medewerkers.

 

De werkgevers waren niet bereid afspraken te maken over een fatsoenlijke loonsverhoging, zonder eerst instemming van FNV Havens over hun werkroostervoorstel. Alleen als wij akkoord gaan met hun verslechteringsvoorstellen ten aanzien van het rooster en de taakloonregeling zijn de werkgevers bereid naast de APC een schamele loonsverhoging uit te keren van 1% met ingang van het moment dat de roosters in 2017 worden ingevoerd. Voor 2018 bieden de werkgevers naast de APC slechts een eenmalige uitkering aan van €300,- bruto. Sinds 1 januari 2013 hebben de controleurs alleen de prijscompensatie uitgekeerd gekregen. Ook in de achterliggende jaren was er al geen ruimte voor een loonsverhoging.

 

Eisen van de controleurs
Wij, havencontroleurs eisen goede afspraken over loon en duurzame inzetbaarheid, zonder dat de werkgevers daar een chantagetruc voor inzetten. Wij eisen:

  • Een verlenging van de cao met een looptijd van drie jaar, ingangsdatum 1 januari 2016 t/m 31 december 2018
  • Een loonsverhoging van 4,5% over de periode 2016 tot en met 2018 (1,5% per jaar)
  • Afspraken over duurzame inzetbaarheid van de havencontroleurs
  • Dubbel verhoogd taakloonartikelen in bijlage III van de cao uitbreiden met mais en rijst

De werkgevers willen niet op onze eisen ingaan!

Steun de havencontroleur
Gezien deze keiharde opstelling van de werkgevers en hun wens om onze werkroosters en arbeidsvoorwaarden te verslechteren, zijn we genoodzaakt om hiertegen in verzet te gaan. Dat doen we door schouder aan schouder, samen en met elkaar actie te voeren!
Wij vragen jullie om ons hierin te steunen en begrip te tonen voor de acties.
We willen niet dat onze werkroosters geflexibiliseerd worden. Als wij dit toelaten zullen de werkgevers ook bij jullie aankloppen.
Verder willen wij een fatsoenlijke loonsverhoging, zoals ook bij jullie in de sector is afgesproken. De ketting is net zo sterk als de zwakste schakel.

 

Met collegiale en strijdbare groet,

Het actiecomité van FNV Havens bij de VEROCOG-bedrijven

 

Onder de cao voor de havencontrolebedrijven (cao VEROCOG) vallen controleurs die werken bij de bedrijven: HD Cotterell, SGS Nederland, Henry Bath, Peterson’s Havenbedrijf en Schutter Havenbedrijf

Please publish modules in offcanvas position.