Skip to main content

Onderhandelingen Peterson-cao van start

23 juni 2022

Beste leden,

Op donderdag 16 juni 2022 heeft FNV Havens onderhandeld met Peterson over een nieuwe cao. Tijdens dit overleg werden de cao-voorstellen gepresenteerd en toegelicht. Hieronder de hoofdpunten van het overleg.

Business-update
Het gaat goed met Peterson. Bij het bedrijf staat kwaliteit hoog in het vaandel. Mede hierdoor is Peterson in staat zich van andere bedrijven te onderscheiden en heeft het bedrijf haar positie als marktleider in de agrisector verder verstevigd. Peterson zal nieuwe markten aanboren om nieuwe ontwikkelingen te kunnen opvangen.
Werkgever geeft aan dat de concurrentie in de sector is toegenomen. Veel tenders worden nu uitgezet op basis van prijs. Door de oorlog in Oekraïne ontstaat ook een krimpende markt ten aanzien van bepaalde producten zoals mais. Ook de stikstofplannen dragen bij aan de onrust en onzekerheid in de sector, aldus de werkgever.
Maar de aangekondigde stikstofplannen staan ter discussie. Binnen de VVD en het CDA heeft men zich uitgesproken tegen de plannen van het kabinet. Men pleit voor aanpassingen omdat zij vinden dat deze plannen niet uitvoerbaar zijn.

Brainstormsessie
Ter voorbereiding op het cao-overleg heeft op 17 maart jl., op initiatief van FNV Havens, een brainstormsessie met Peterson plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek was het thema “eerder stoppen met werken”. FNV Havens heeft haar visie op dit thema gepresenteerd.
Het werken in ploegendiensten is zwaar. De voortdurende verstoring van het natuurlijke bioritme heeft veel negatieve gevolgen voor de gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek, wereldwijd
uitgevoerd, toont dit aan. Daarnaast zijn bijvoorbeeld langdurig staan of zitten, veelvuldig bukken en tillen of blootgesteld worden aan lawaai en uitlaatgassen ook verzwarende  arbeidsomstandigheden.
Onder zulke omstandigheden doorwerken tot je 67ste zou niet moeten, vindt FNV Havens.
Wij willen dan ook een regeling overeenkomen die het “eerder stoppen met werken” mogelijk gaat maken. Hiervoor dienen we een structurele reservering uit de loonsom af te spreken. Cao-partijen zijn momenteel bezig de kosten voor deze regeling te berekenen.

Inzet FNV Havens
FNV Havens vindt dat de goede economische situatie bij Peterson moet bijdragen aan een goede cao. Tijdens het overleg van donderdag 16 juni jl. hebben wij onze cao-inzet gepresenteerd. Op maandag 29 augustus a.s. worden de cao-onderhandelingen voortgezet. In dit overleg zullen wij onze cao-eisen nader bespreken.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Havens

Asmae Hajjari
Vakbondsbestuurder FNV Havens

Gerelateerde artikelen