Svitzer breidt haar vloot uit!

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

Beste collega,

 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. Op dinsdag 7 januari 2020 vond er een vakbondsoverleg plaats op het kantoor van Svitzer Euromed te IJmuiden. Hieronder de hoofdpunten van het overleg:

 

Overname perikelen

Zoals jullie inmiddels weten heeft Svitzer Port Towage Amsterdam (PTA) overgenomen. Dat betekent dat Svitzer vanaf januari 2020 de eigendom van de zeven sleepboten
die momenteel via Iskes voor PTA opereren verwerft. PTA blijft bestaan en er vinden geen wijzigingen plaats in de wijze waarop PTA werkt. Naast Svitzer Euromed B.V. is er door de overname een nieuwe BV opgericht, genaamd: Svitzer Netherlands B.V.. Fiscale overwegingen hebben onder andere geleid tot het oprichten van een nieuwe B.V.. Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit:

Svitzer

 

Gevolgen voor werknemers

Voor de werknemers van Svitzer Euromed verandert er niks. Door de overname gaan de 25 bemanningsleden van Iskes die voor PTA opereerden, indien zij dit willen, mee over. Het gaat hier om 12 kapiteins, 12 machinisten en 1 matroos. Verder neemt Svitzer mogelijk de uitzendovereenkomst over die Iskes had afgesloten met TOS-uitzendbureau voor de 12 matrozen die bij Iskes te werk werden gesteld. Hier worden nog gesprekken over gevoerd met het uitzendbureau. FNV Havens vindt dat Svitzer de 12 matrozen die via het uitzendbureau te werk worden gesteld rechtstreekst in dienst moet nemen.

Naast de bemanning worden er zes Iskes-boten bij Svitzer Netherlands B.V. ondergebracht. Het betreft hier de Venus, Telstar, Lynx, ArasHi, Arion en Jupiter. De Thetis wordt bij Svitzer Euromed ondergebracht.

 

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Uitgangspunt bij een bedrijfsovername is dat de verkrijger, in dit geval Svitzer, de rechten en plichten van de werknemers die zij overneemt dient te respecteren. Dat betekent dat de nieuwe collega’s recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor de overname. Hierdoor zijn er arbeidsvoorwaardelijke verschillen tussen de slepers van
Svitzer Euromed en Svitzer Netherlands B.V..

De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Svitzer Euromed zijn verankerd in een zwaarbevochten cao. Bij de nieuwe collega’s zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen in individuele arbeidsovereenkomsten. Nu er twee Svitzer BV’s zijn die in hetzelfde werkgebied voor dezelfde klanten opereren beschouwt FNV Havens ze als één bedrijf.

Dat betekent dat ook dezelfde arbeidsvoorwaarden voor iedereen van toepassing moeten zijn. FNV Havens heeft duidelijk aan de werkgever kenbaar gemaakt dat zij concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen collega’s niet zal dulden. Wij vinden dat de nieuwe collega’s onder de cao moeten vallen.

 

Vervolgstappen …

De werkgever is momenteel druk bezig met het afronden van de overname. Dat heeft er toe geleid dat FNV Havens de cao-tekst nog niet heeft ontvangen. Deze zal zo spoedig mogelijk naar ons worden verzonden zodat wij de concepttekst kunnen bestuderen. Svitzer gaat de komende tijd de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe collega’s in kaart brengen.

FNV Havens wil eind maart 2020 hier een gesprek over voeren om te bezien welke arbeidsvoorwaardelijke verschillen er zijn tussen de medewerkers van Svitzer Euromed en Svitzer Netherlands. Doel is om oplossingen te bedenken voor deze mogelijke verschillen zodat de nieuwe collega’s onder de cao gaan vallen.

 

Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Asmae Hajjari

Vakbondsbestuurder FNV Havens

 

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.