Svitzer Euromed CAO-overleg: tweede ronde!

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de cao-onderhandelingen van woensdag 14 november jl. heeft de werkgever inzicht gegeven in de financiële situatie van Svitzer Euromed. FNV Havens en Nautilus International hebben geconstateerd dat het bedrijfsresultaat, in vergelijking met voorgaande jaren, goed is. Ondanks dat Svitzer Euromed met minder boten is gaan varen is de winst toegenomen.

 

Werkgever presenteert zijn cao-voorstel

De werkgever geeft aan een ‘goede’ cao te willen afsluiten. Een cao die ‘goed’ is voor de werknemers en die helpt om de klant ‘goed’ te bedienen. Wat werkgever onder ‘goed’ verstaat zien we
terug in zijn cao-voorstel. Het bedrijf stelt onder andere het volgende voor:

  • De prijscompensatie voor 2019 voortzetten;
  • Een individuele salarisverhoging tussen 1% en 4% afhankelijk van het functioneren van de werknemer;
  • Het aanpassen van het rustblok. Momenteel hebben de werknemers van Svitzer Euromed 10 uur aaneengesloten rust. De werkgever wil dit aanpassen naar 1+8+1 uren, met 8 vaste uren en twee blokken van 1 uur die flexibel zijn. Er is dan nog steeds sprake van 10 uur aaneengesloten rust. De werkgever wil dus de mogelijkheid hebben om je rustblok van tien uur aaneengesloten een uur eerder of een uur later te laten ingaan;
  • Mentoren en opleidingskapiteins een maandelijkse vergoeding toe te kennen van €175,- bruto;
  • Wanneer een werknemer, in opdracht van de werkgever, een cursus in zijn vrije week moet volgen zal deze cursusdag op basis van 14 uur vergoed worden.

 

Zwaar werk moet goed beloond worden

Vakbonden vinden het voorstel van Svitzer om de salarisverhoging af te laten hangen van het functioneringsniveau onbespreekbaar. Wij hebben voorstellen gedaan waarmee we het inkomensniveau van alle werknemers willen verbeteren. Wij willen geen systeem afspreken waarbij de werknemers individueel overgeleverd zijn aan de grillen van de werkgever. Dergelijke beloningssystemen zorgen alleen maar voor onrust en scheve gezichten op de werkvloer. De C van CAO staat voor collectieve; FNV Havens en Nautilus International zitten aan tafel om arbeidsvoorwaarden af spreken voor alle werknemers.

 

Waar blijft ons geld?

De werkgever wil niet overgaan tot de betaling van de volledige arbeidsduur. Hij verwijst hierbij naar de afspraken die in 2013 zijn gemaakt ten aanzien van de overeengekomen werkblokken van 7x14 uur per week in combinatie met de salarisschalen. De werkgever vergeet gemakshalve dat het in 2013 erg slecht ging met Svitzer. Toen hebben werknemers een groot offer gebracht om het bedrijf overeind te houden. Alle werknemers zijn in plaats van 40,5 uur 49 uur per week gemiddeld gaan werken tegen hetzelfde salaris. Kennelijk vindt de werkgever zo’n offer de normaalste zaak van de wereld en redeneert hij in de trend van “eens gegeven blijft gegeven”. Maar het offer die de werknemers hebben gebracht is niet oneindig. We zijn vijf jaar verder en het gaat goed met Svitzer. Het is dan ook de hoogste tijd dat het bedrijf per 1 januari 2019 de volledige arbeidsduur gaat betalen. Uiteraard zijn wij bereid om een regeling te treffen over de wijze van betaling van de volledige gewerkte uren.

 

Concreet graag!

Na de tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao is duidelijk dat de werkgever en vakbonden mijlenver uit elkaar liggen. Onze voorstellen over betaling van de arbeidsduur, duurzame inzetbaarheid en werkgelegenheidsgarantie worden afgewezen. De werkgever geeft aan dat over een initiële loonsverhoging valt te praten, maar verder dan dat komt het bedrijf niet. De werkgever biedt niets concreet, maar verlangt veel. En dat noemt Svitzer een “goede” cao!

 

Wij zullen dinsdag 11 december a.s. het gesprek voortzetten. In de tussentijd zullen wij ons buigen over het voorstel van de werkgever ten aanzien van de rustblokken. FNV Havens en Nautilus hebben de werkgever op het hart gedrukt dat hij ook nogmaals aandachtig naar onze cao-voorstellen moet kijken.

 

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie FNV Havens en Nautilus International

Please publish modules in offcanvas position.