MAASVEREN CAO CONFLICT

Update 16 juli 2018

 

Beste passagier,

 

Wij zijn heel blij dat wij u de 5 kunnen geven als dank.

We zijn eruit en hebben een mooi cao-resultaat. Daar hebben we met elkaar voor gezorgd.

 

Wij, onze vakbond FNV Havens, maar zeker en niet in de laatste plaats U!!

 

Wij willen u bedanken voor uw steun, voor de warme woorden als “Hou vol!”, “Zet door!” en het begrip.

We hebben er alles aan hebben gedaan om u als vaste passagier te ontzien. Soms echter kon het niet anders en heeft u er ook last van gehad. Toch toonde u begrip en steunde u ons.

 

DANK DAARVOOR, HEEL VEEL DANK!

 

U als gebruiker van de veren heeft laten weten bereid te zijn om 5 eurocent meer te  willen betalen om een goede cao mogelijk te maken. Vervolgens heeft u ook massaal die stuiver betaald bovenop het veerkaartje. We hebben de nodige kilo’s verzameld!

 

De stichting heeft ons laten weten die stuivers niet te willen aannemen. Afgesproken is dat we al die stuivers schenken aan een goed doel hier in onze regio. Heeft u suggesties? Laat het ons weten. Wij houden u op de hoogte.

 

NOGMAALS BEDANKT!!

 

Met vriendelijke groet,

De veermannen van de Maasveren

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Update 4 juli

ACTIEVOERENDE VEERMANNEN MAASVEREN LASSEN KORTE PAUZE IN.

De actievoerende veermannen hebben na een staking van 96 uur besloten om een korte pauze in de acties in te lassen. Het doel is het publiek even te ontlasten die veel last hebben gehad van de acties. Steeds is het uitgangspunt geweest om het publiek en de scholieren te sparen en zijn er veel publieksvriendelijke acties geweest, zijn scholieren overgezet, ook in de voorbije 96 uur en is vaak buiten de spits gestaakt.

De actievoerders betreurden het dan ook, dat bij de afgelopen 96 uur actie het publiek wel de dupe is geweest. Het publiek heeft ondanks alles in meerderheid de actievoerders gesteund en op deze manier willen de actievoerders hen daarvoor bedanken.

Het bestuur van de Maasveren heeft op geen enkele wijze contact gezocht om een oplossing te zoeken. De verwachting is dan ook dat na deze adempauze opnieuw tot stakingen zal worden overgegaan wanneer er de komende dagen geen oplossing wordt gevonden en cao afspraken kunnen worden gemaakt. De onderhandelingsdelegatie van de veermannen is altijd bereikbaar en beschikbaar voor overleg. Zij hopen dat ook de stichting deze korte pauze benut om tot een vergelijk te komen met de veermannen.

De argumenten die de stichting heeft aangevoerd zijn weerlegd en het publiek heeft laten weten bereid te zijn om 5 EUROCENT meer te willen betalen om een goede cao mogelijk te maken.

Bekend is inmiddels dat de stichting de tarieven niet wenst te verhogen en dat op de vraag van de media waarom men dat niet wilde er alleen werd geantwoord “geen idee”. Er lijkt dus geen sprake te zijn van inhoudelijke argumenten.

Vanaf morgenochtend, 5 juli 2018, zullen de veerponten, in ieder geval twee dagen, als gebruikelijk dienst doen. Wordt er door de stichting niet gereageerd en is er geen onderhandelingsresultaat dan worden nieuwe acties afgekondigd.

Wij hopen dat het niet nodig zal zijn en verontschuldigen ons voor de overlast die u heeft ondervonden.

Raadpleeg deze site voor het laatste nieuws .

Vriendelijke groet,

De Veermannen

 

 

 

Maasveren
update 3 juli 2018


72 uursstaking verlengd met 24 uur

De nu nog lopende 72 uursstaking (vanaf zondag 1 juli tot en met 3 juli 2018) heeft nog niets opgeleverd.  Bij het bekendmaken van deze staking hebben wij aangegeven dat wij per dag zullen bezien of er beweging is bij het bestuur van de Maasveren en besluiten of we de staking verlengen met 24 uur.

Van de zijde van de Maasveren bleef het tot nu toe oorverdovend stil. Het wachten is op een uitgestoken hand van het Maasveren bestuur om tot een onderhandelingsresultaat te komen. Als er een resultaat is kunnen acties worden opgeschort. De sleutel ligt dus bij het bestuur van de stichting. Helaas schijnt het hen niet zoveel uit te maken dat reizigers hier last van hebben.

Nu er geen zicht is op een resultaat en er ook geen enkele toenadering door het bestuur is gezocht hebben de actievoerders besloten de staking met 24 uur te verlengen tot (vooralsnog) donderdagochtend aanvang dienst.

Morgen zullen wij opnieuw de stand van zaken doornemen en desnoods opnieuw verlengen.

Het spijt ons dat wij het publiek niet kunnen ontzien maar we hebben nu geen andere keus en hopen dat het snel voorbij zal zijn.

Vriendelijke groet

De Veermannen

 

 

 

Update 30 juni 2018

 

Met ingang van zondag 1 juli 2018 zullen de Maasveren voor 72 uur in staking gaan

Nadat afgelopen week ( week 26) vooral publieksvriendelijke acties zijn gevoerd en de week daarvoor bijna geen acties i.v.m. de scholieren die te maken hadden met eindtoetsen en herexamens, hebben we de stand van zaken opgemaakt.

 

De directie van de Maasveren heeft de uitgestoken hand door een luwe vorm van acties niet aangegrepen en is niet bereid gebleken tot overleg om tot een oplossing te komen.

 

Maasveren blijft roepen dat ze de klant centraal stellen en daarom de tarieven niet met 5 eurocent willen verhogen. Een enquête onder de gebruikers van de veren die op donderdag ochtend 28 juni is gestart heeft in twee dagen tijd (tot en met vrijdag 29 juni 2018 ruim 3000 handtekeningen opgeleverd waarin de gebruikers aangeven wel zeker bereid te zijn om die 5 cent meer te betalen als dat nodig mocht blijken.
Overigens denken wij dat deze noodzaak niet zo groot is. Er zijn inmiddels 13 dagen actie gevoerd hetgeen de stichting tussen de € 5.000,00 en  € 7.000,00 per dag kost. Hiermee hadden de cao eisen die men niet wilde inwilligen ruim betaald kunnen zijn.

 

Maasveren blijft volhouden dat er geen ruimte is om de eisen van de veermannen in te willigen. Op de vraag waarom die ruimte er niet was verklaarde de directeur  "geen idee" te hebben. Zie ook de uitzending van Jinek van vrijdagavond 29 juni 2018.

 

De klantvriendelijkheid van de directie van de Maasveren mag dan met de mond beleden worden, de praktijk is anders.
Vanwege personeelstekort is door de stichting de veerpont van Maasbommel op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni uit de vaart gehaald en vaart de pont van Lith met een uitgekleed rooster.
Zeer merkwaardig is deze beslissing. Onder de veermannen is niet eens uitvraag gedaan om extra inzet zoals anders direct zou gebeuren. De veermannen zijn verbolgen. Zij hebben altijd gezorgd dat de ponten konden varen door hun vrije dagen in te leveren. Dat is nu niet anders. Blijkbaar heeft men de belangen van de gebruikers toch niet zo hoog in het vaandel staan!!

 

 Hoe het ook is, een aantal zaken zijn duidelijk; 

  •  De gebruikers zijn bereid om 5 eurocent meer te betalen om bij te dragen aan het conflict.
  • De directie geeft aan dat het onhaalbaar is om aan de wensen van de veermannen tegemoet te komen, maar kan niet aangeven waarom dat niet zou kunnen. 
  • De acties hebben nu al meer gekost dan de cao zou kosten, blijkbaar is er dus geld genoeg.

 

De onderhandelingsdelegatie heeft al meermalen aangeven graag te willen onderhandelen als de stichting iets te bieden heeft. Wij zijn daar 24 uur per dag en 7 dagen per week toe bereid.

 

De conclusie kan niet anders zijn dan dat de stichting geen argumenten meer heeft om geen cao af te sluiten, maar blijkbaar is het voor hen een zaak geworden waar argumenten niet tellen maar men niet wenst toe te geven omdat men dat niet wil. Dat zij daarmee u als klant niet dienen is helder. Blijkbaar maakt dat de Maasveren niet uit.

 

Uw belangen hebben elke dag meegespeeld bij besluiten die de veermannen namen over te voeren acties. Daarvoor is zelfs lange tijd afgezien van hardere acties. Beperkte echt lange stakingen maar wel publieksvriendelijke acties houden en ook rekening houden met uw belangen.

 

Helaas heeft dat niets opgeleverd en zullen, zoals eerder in ons informatie pamflet aan u is aangegeven, hardere acties voor langere tijd volgen.

 

De veerponten zullen in 72 uurs staking gaan vanaf zondag 1 juli 2018.
Op dinsdag zal worden bekeken of er een resultaat is geboekt. Is dat niet het geval dan zullen wij overwegen om de acties met een dag te verlengen. Dat zullen we overigens per dag bekijken.

 

De acties kunnen ook direct en tussentijds beëindigd worden wanneer er een cao akkoord komt.

 

Wij zijn zoals eerder gezegd altijd bereid en beschikbaar om zo'n akkoord te sluiten. De bal ligt derhalve bij de Maasveren.

 

Het spijt ons u dit aan te moeten doen maar we hebben geen keus.

 

Wij bedanken u voor alle steun en opbeurende woorden en hopen zo snel mogelijk weer ons werk te kunnen gaan doen.

 

Met vriendelijke groet,

De Veermannen

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Update 28 juni 2018

Zoals u weet hebben er inmiddels een aantal cao acties plaatsgevonden om een goede en eerlijke cao tot stand te brengen voor de veermannen die u dagelijks en in weer en wind overzetten.  Dat is tot op dit moment nog niet gelukt en zullen we de intensiteit van de acties helaas moeten opvoeren. Die acties van langere duur worden nu gepland en we zullen u zo snel en goed mogelijk informeren.

 

De afgelopen week (18 juni tot en met 24 juni 2018) hebben wij ervan afgezien om de werkzaamheden te staken en niet over te gaan tot werkonderbrekingen.

 

Wij wilden in geen geval acties voeren in deze week nu veel scholieren een toetsweek of herexamen’s hadden . De achterliggende gedachte was dat scholieren zich moeten concentreren op een voor hen zo belangrijk moment als afleggen van toetsen of herexamens en dan moeten ze ook nog niet rekening hoeven te houden met het al dan niet varen van de pont en daar hun voorbereiding op afstemmen.

 

Wij beseften dat deze actievorm ons niet zal helpen en dat we juist hardere acties zouden moeten voeren maar we hebben het belang van de scholieren even voorop gesteld.

 

Helaas is dat door het bestuur van De Maasveren niet opgevat als een handreiking en is het van die zijde oorverdovend stil gebleven. Gelukkig hebben velen van u deze opstelling van ons wél gewaardeerd en dat ook laten weten aan de veermannen.

 

De werkgever stelde dat de wensen van de veermannen onbetaalbaar zouden zijn. Wij hebben aangegeven dat een tariefverhoging van € 0,05 5 EUROCENT het probleem al zou verhelpen, zo dat er al zou zijn? Als het echt zo slecht met de financiën gesteld was zou men toch geen verlies van inmiddels 10 dagen aan inkomsten incasseren zonder een serieuze poging te doen het probleem op te lossen?

 

Ook zegt stichting de Maasveren de tarieven niet te willen verhogen omdat men streeft naar een zo laag mogelijk prijs voor de gebruikers. De veermannen betalen dat dus in feite!

 

De afgelopen week is er door heel veel van u te kennen gegeven dat u best bereid bent 5 eurocent meer te betalen als daar voor de veermannen ondermeer een reële loonsverhoging, een ouderenregeling en tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering van geregeld wordt.

 

Daarom durven we u ook te vragen ons te steunen in onze poging om een goede cao tot stand te brengen en het bestuur van de Maasveren te laten weten dat u ons steunt en desnoods bereid bent om 5 eurocent meer te betalen. De komende dagen ( donderdag tot en met zaterdag)zullen de veermannen een deel van hun werkzaamheden ( het innen van veergelden) niet uitvoeren.

 

Verder worden werkonderbrekingen van langere duur voorbereid. Zodra wij dit helder hebben zullen wij u nader informeren.

 


Update 8 juni 2018

Uitbreiding acties bij Maasveren

Op dinsdag 5 juni 2018 is het overleg met de Maasveren op niets uitgelopen. Het bod van de werkgever verschilde niet zo heel veel van wat eerder was aangeboden.

De leden van FNV Havens hebben het dan ook afgewezen.

Helaas betekent dit dat de acties doorgaan en zullen worden opgevoerd om toch tot een goede cao te komen waarin de wensen van de werknemers worden gehonoreerd.

Op vrijdag 8 juni 2018 is één deel van het takenpakket niet uitgevoerd; het innen van veergeld.

Tot op heden hebben wij niets vernomen van de Maasveren dat er op duidt dat men bereid is in te gaan op de wensen van de werknemers.

De leden van FNV Havens, op een paar uitzonderingen na alle werknemers, hebben dan ook besloten de acties op te voeren en uit te breiden.

Op dinsdag 12 juni 2018 zullen gedurende 24 uur geen ponten varen. Dat betekent dus dat die dag de ponten de gehele dag buiten dienst zullen zijn.

Uitzondering is het vervoer van scholieren. Daarvoor zullen de veerponten Maasbommel - Oss en Alphen - Ooijen in de ochtend om 7.30 en 8.30 en in de middag om 15.00, 16.00 en 17.00 uur varen.

Op zaterdag 16 juni en zondag 17 juni 2018 zal er een 48-uurs staking zijn. Deze twee dagen varen de ponten niet.

Mocht er in de tussentijd een acceptabel onderhandelingsresultaat worden bereikt dan worden de acties opgeschort. Raadpleeg dan ook deze pagina!

Het spijt ons zeer dat dit soort acties nodig zijn en we hopen dan ook dat het bestuur van de Maasveren tot inkeer komt.

Wij danken u voor uw begrip en steun!!

 

 

Update 5 juni 2018

Vandaag heeft overleg plaatsgevonden met de Maasveren. Dat heeft niet geleid tot een positief resultaat. Nog steeds wil de werkgever niet ingaan op de eisen en heeft opnieuw een “eindbod” gedaan. Een eindbod betekent; slikken of stikken.

 

De veermannen zullen dan ook doorgaan met acties.

 

Vrijdag 8 juni 2018 zullen zij een deel van hun takenpakket niet uitvoeren waardoor er geen veergelden geïnd zullen worden.

 

Na het weekend dient rekening gehouden te worden met 24 en zelfs 48 uurs stakingen. Uiteraard houden wij u zo goed als mogelijk op de hoogte.

 

In tegenstelling tot wat er in sommige media wordt geschreven nog het volgende. Wij zullen ook nu regelingen treffen voor de scholieren. Wij snappen niet waar het gekke verhaal vandaan komt dat ook de scholieren niet ontzien gaan worden. Het klopt in ieder geval niet!

 


Update 1 juni 2018

Vandaag wordt op de maasveren gestaakt tussen 9.00 in morgen en 17.00 uur in de avond.
Helaas is nu al gebleken dat de werkgever, Stichting de Maasveren, de noodzaak tot het snel komen tot overeenstemming over een nieuwe cao absoluut niet inziet.

 

Er is sprake van een uitnodiging maar de tekst duidt er niet op dat de Maasveren tot een snel akkoord wil komen. Er wordt op 31 mei 2018 een uitnodiging gedaan om dinsdag 5 juni te overleggen. Enige toezegging of toenadering die in de buurt komt van de eisen van de veermannen is er niet.
Blijkbaar voelt de werkgever geen druk.

 

Om die druk wel op te voeren is besloten tot een 24 uurs staking op zondag 3 juni 2018. De ponten zullen die dag niet varen.

 

Op dinsdag 5 juni 2018 zal sprake zijn van een beperkte dienstregeling. Tussen 9.00 en 17.00 uur zullen de veren niet varen. Uiteraard geldt een uitzondering voor calamiteiten en erkende hulpdiensten met urgentie. De veren van Maasbommel en Alphen zullen om 15.00 uur en 16.00 uur één keer varen om scholieren over te zetten.

 

De betrokken medewerkers van de Maasveren waarderen de steun en het begrip van hun vaste passagiers heel erg en danken u daarvoor.
We hopen dat het snel tot een akkoord zal leiden. Wij zijn 24 uur per dagen en alle dagen beschikbaar voor overleg om tot een akkoord te komen, ook in het weekend.
De sleutel ligt bij stichting de Maasveren.

 


Update: 29 mei 2018

Wanneer de stichting niet vóór 15.00 uur op 29 mei 2018 ingaat op de eisen dan zullen er acties volgen.
Inmiddels is het ultimatum verlopen en heeft Stichting de Maasveren laten weten dat zij niet in zullen gaan op onze eisen. Dat is in ieder geval helder. We zullen nu dan ook over moeten gaan tot het voeren van acties.
Het spijt ons dat we u hiermee lastig moeten vallen maar heel veel van u heeft getoond begrip te hebben voor ons en dat doet ons goed. Dank daarvoor!!


Heeft u vragen, stel ze gerust aan de veerman.
Wilt u ons steunen, stuur dan een mailbericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en laat het bestuur weten dat u achter ons staat. Velen van u hebben dat reeds gedaan.

 

PLANNING ACTIES;

MAANDAG 28 MEI 2018

GEEN BIJZONDERHEDEN

DINSDAG 29 MEI 2018

WERKOVERLEG VAN BEMANNINGEN TUSSEN 19 EN 20.00 UUR. PONTEN VAREN NIET

WOENSDAG 30 MEI 2018

NOG GEEN BIJZONDERHEDEN, AFVAARTEN ZOALS GEWOONLIJK Maar de veermannen zullen één onderdeel van hun takenpakket deze dag niet uitvoeren. Zij hebben ondermeer als hoofdtaak het veilig vervoeren van passagiers, zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van alle opvarenden. Deze taken voeren zij uit. 

Het innen van veergelden, ook een onderdeel van hun werk, voeren zij niet uit vandaag.

 

DONDERDAG 31 MEI 2018

GEEN BIJZONDERHEDEN

VRIJDAG 1 JUNI 2018

Vandaag zal er niet gevaren worden tussen 9.00 uur en 17.00 uur
De ponten Maasbommel en Alphen zullen om 1500 uur en 1600 uur één keer
varen voor ALLEEN SCHOOLKINDEREN. Geen uitzonderingen!!
Scholieren……wees dus op tijd!!Dank u voor het bezoeken van de website van FNV Havens en van harte welkom.

Naast interessant nieuws over alles waar FNV havens mee bezig is kunt u hier ook informatie vinden voor het geval de werknemers van de Maasveren over moeten gaan tot acties.

 

Wellicht weten veel van u nog dat wij 10 jaar geleden acties hebben gevoerd voor een goede cao nadat we al jaren stil stonden met de loonontwikkeling en andere zaken die in de regel voor werknemers geregeld worden. De reden was dat het bestuur van onze stichting ons niet serieus nam en onze vragen gewoon terzijde schoof. Dat leidde tot acties waarbij wij hebben geprobeerd de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Uiteindelijk is er in 2008 een inhaalslag gemaakt en zijn de arbeidsvoorwaarden verbeterd.

 

Wie had gedacht dat het bestuur van de Stichting Maasveren hiervan had geleerd en de werknemers beter en eerlijker zou behandelen heeft het mis. Al bij het eerstvolgende cao overleg bleek het bestuur op de oude voet verder te gaan. Geen oor voor reële vragen van de medewerkers en nog steeds menen dat zij zaken dwingend konden opleggen.

 

De werknemers hebben dit geslikt om meerdere redenen. Het was crisis en zij wilden u als gebruiker van de veerponten niet weer overlast bezorgen. Dat is 8 jaar zo doorgegaan. Inmiddels kan geconstateerd worden dat de loonontwikkeling ver is achtergebleven in vergelijking met hetgeen elders door FNV Havens werd afgesproken. De achterstand bedraagt inmiddels zo’n 9%.

 

In 2017 is het aantal overzettingen met fors gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor (zelfs met 25% ten opzichte van 10 jaar geleden), zijn de tarieven verhoogd en is er een goed financieel resultaat gedraaid. Ruimte om in 2018 bij de nieuwe cao onderhandelingen gewoon een reële loonsverhoging te vragen, een ouderenregeling in te voeren en die zaken te regelen die elders al wel zijn geregeld in de afgelopen 8 jaar.

 

Helaas bleek tijdens het overleg dat de oude regentencultuur nog steeds volop aanwezig is. Er is twee keer overleg gevoerd en toen werd een “slikken of stikken” bod gedaan. Een loonbod dat amper de koopkracht in stand kan houden, over ouderenregelingen valt niet te praten en ook niet over andere verbeteringen. Ter illustratie van de sfeer, het tweede overleg werd na het uitbrengen van dit beledigende bod aan de werknemers na 6 minuten afgebroken.

 

De werknemers bij de Maasveren hebben dit bod unaniem afgewezen en hun vakbond, FNV Havens, gevraagd een ultimatum te stellen met de eisen voor verbetering van de cao.
Dat ultimatum ligt er inmiddels.

 

Wanneer de stichting niet vóór 15.00 uur op 29 mei 2018 ingaat op de eisen dan zullen er acties volgen.

 

Het spijt ons dat we u hiermee lastig moeten vallen maar gaan ervan uit dat u begrip heeft voor onze situatie en ons zult steunen. Ook wij hebben recht op een goed pakket arbeidsvoorwaarden en ouderenregelingen.

 

Heeft u vragen, stel ze gerust aan de veerman.

Wilt u ons steunen, stuur dan een mailbericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en laat het bestuur weten dat u achter ons staat.

PLANNING ACTIES;

MAANDAG 28 MEI 2018 GEEN BIJZONDERHEDEN
DINSDAG 29 MEI 2018 WERKOVERLEG VAN BEMANNINGEN TUSSEN 19 EN 20.00 UUR. PONTEN VAREN NIET
WOENSDAG 30 MEI 2018 NOG GEEN BIJZONDERHEDEN, AFVAARTEN ZOALS GEWOONLIJK
DONDERDAG 31 MEI 2018 ??

Please publish modules in offcanvas position.