Nieuwe ILO CODE OF PRACTICE ON SAFETY AND HEALTH IN PORTS ook interessant voor Nederland

Wat is ILO?
ILO staat voor International Labour Organisation en het is een onderdeel van de Verenigde Naties. De ILO werd na de Eerste Wereldoorlog opgericht vanuit het idee dat een duurzame vrede niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Om sociale rechtvaardigheid te bereiken heeft de ILO vier hoofddoelstellingen geformuleerd: het bevorderen van het recht op werk, het verbeteren van de kans om werk te krijgen en te behouden voor mannen en voor vrouwen, het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid, én het bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid.


Regels en richtlijnen
De ILO probeert die doelen te bereiken door regels en richtlijnen op te stellen, zowel algemene als voor verschillende sectoren van de economie. Die laatste drie partijen, werkgevers, werknemers en overheden, bepalen gezamenlijk de inhoud van de regels en richtlijnen.
Regels, vastgelegd in ILO conventies, binden de overheden die de conventies hebben ondertekend. Een voorbeeld daarvan is ILO conventie 81, die gaat over de Arbeidsinspecties (bij ons: I-SZW, ook nog vaak “Arbeidsinspectie” genoemd). Daarin is wat de taken zijn van een arbeidsinspectie en hoe deze zou moeten werken om onafhankelijk toezicht op een veilige en gezonde werkomgeving te organiseren. Omdat ook Nederland deze conventie heeft ondertekend, moet de Nederlandse wet en praktijk aan deze ILO conventie voldoen. Richtlijnen hebben geen verplichtend karakter, maar kunnen worden gezien als een dringend advies aan iedereen voor wie de richtlijn bedoeld is.

 

Lees verder in de bijlage

Please publish modules in offcanvas position.