APMT MVII: VERVOLG OVERLEG MET MANAGEMENT 27 OKTOBER 2021

Beste collega’s,

  

Stand van zaken

Op 27 oktober jl. hebben we weer met het management om de tafel gezeten. Het onderwerp van de dag was uiteraard weer het “transformatieplan” en de gevolgen die dit plan zouden kunnen hebben voor de werknemers van APMT MVII. Want tot op heden hebben de vakbonden hier nog geen duidelijk beeld van kunnen krijgen.

 

Tipje van de sluier

Het management heeft de vakbonden middels een presentatie een tipje van sluier opgelicht van wat er – als de plannen doorgaan – staat te gebeuren. Dit hebben ze gedaan door 3 van de 50 ideeën die in de werkgroep van management en OR worden besproken, toe te lichten. Het betrof hier ideeën op het gebied van HR, ICT en de Operatie. De rode draad in het verhaal is dat APMT MVII op de verschillende afdelingen een efficiëntieslag wil maken. Wat deze efficiëntieslag feitelijk betekent voor de werknemers is ons nog altijd niet duidelijk. Op de vraag van vakbonden of er voor alle huidige werknemers na de transformatie ook weer plek is in de organisatie, kregen we helaas geen duidelijke “Ja”, maar werd er aangegeven dat dit wel de intentie van APMT MVII is.

 

Daarnaast hebben de vakbonden ook de uitgangspunten van transformatieplan die besproken worden met de OR, ontvangen. Hier hebben de vakbonden de nodige vragen over gesteld.

 

Sociaal plan

Vakbonden hebben ten slotte een concept Sociaal Plan ontvangen van jullie werkgever. APMT MVII wil graag met de vakbonden afspreken onder welke condities iemand boventallig wordt en wat hij dan eventueel aan vergoeding zou meekrijgen. Vakbonden hebben aangegeven dat zij vooralsnog niet willen onderhandelen over het sociaal plan, omdat dit veel teveel gaat over ontslagvergoedingen, terwijl het uitgangspunt moet zijn dat niemand gedwongen wordt ontslagen. Het sociaal plan zou dus ook moeten beschrijven hoe iedereen in staat gesteld wordt om straks mee te werken op een twee keer zo grote, maar op een aantal vlakken anders georganiseerde terminal. Vakbonden hebben dan ook niet inhoudelijk gereageerd op het sociaal plan, omdat wij eerst willen dat er overeenstemming wordt bereikt over dit belangrijke punt: GEEN GEDWONGEN ONTSLAGEN. Mocht er onverhoopt boventalligheid ontstaan, dan moet die wat ons betreft opgelost worden door mensen al of niet na extra scholing te herplaatsen, door vrijwillig vertrekregelingen of door een goede ouderenregeling.

 

Er is nu afgesproken dat ons algemene commentaar weer mee terug wordt genomen naar de tekentafel van het sociaal plan en hier zullen we de volgende keer weer verder over spreken. FNV Havens en CNV Vakmensen, 28 oktober 2021

 

Hoe nu verder?

Op 8 november is er weer een volgend overleg. Daarvoor staat het volgende op de agenda:

  1. We hebben APMT MVII als huiswerk meegegeven dat zij ons een lijst dient te presenteren waarop staat wat de mogelijke gevolgen zullen zijn voor de werknemers. Dus hoeveel mensen zullen “hinder” ondervinden van het transformatieplan.
  2. Vakbonden zullen ook een nieuwe versie ontvangen van het concept sociaal plan en afhankelijk van de inhoud zullen we hier wel of niet verder over spreken.
  3. Partijen zullen ook verder spreken over het ouderenbeleid en hoe dit mogelijk een rol kan spelen bij het transformatieplan.
  4. Wij worden verder geïnformeerd over de overige 47 ideeën waar we nu nog geen informatie over hebben ontvangen.

 

De inzet van de vakbonden in dit traject is en blijft natuurlijk: geen gedwongen ontslagen en behoud van arbeidsvoorwaarden.

 

We houden jullie uiteraard op de hoogte!

 

Met vriendelijke groet, Het VAB van FNV Havens en de kaderleden van CNV Vakmensen

Please publish modules in offcanvas position.