APM MVII vab vergadering

logo fnv

 

 

 

  

 

 

Beste collega’s,

 

Dinsdag 17 mei jl. heeft het VAB APM MV2 een bijeenkomst gehad. Hier hebben we het over een aantal punten gehad waarvan wij dachten dat die op dit moment actueel zijn op onze terminal. Ten eerste willen wij graag meedelen dat ons VAB is uitgebreid met 3 nieuwe leden. Oudgediende Raymondo Terpstra is terug en onze 2 nieuwe aanwinsten zijn Marcel Zwerts en Michael Mastbergen.

 

De agenda punten van deze vergadering;

 

Functie veranderingen van RCC naar RCO: Op dit moment zien we dat er werk van de RCC naar de RCO aan het verschuiven is. Dit komt mede door het invoeren van de Kolibri, echter hebben we hier wel wat vragen bij of de RCC functie niet nog verder gaat worden uitgekleed, terwijl de vraag is of de RCO wel veilig kan blijven werken als hij er RCC-taken bij krijgt. Tevens is er een uitkomst van een beeldschermonderzoek, waar volgens ons uit blijkt dat bij lang beeldschermwerk de concentratie vermindert; we zouden het hier graag nog eens met het management over willen hebben.

De functie omschrijving van leermeester is er zover bij ons bekend niet. Mocht deze er wel zijn zouden we die graag zien.

 

Ouderenbeleid: Een veel besproken onderwerp onder de werknemers, de grote vraag bij velen is; hoe nu verder? We hebben een aantal punten die jullie spil breed hebben aangegeven verzameld en gaan proberen of hier niet een ingang is om hierover weer in gesprek te komen met het management. Het gaat dan met name over meer garanties dat jongeren ook nog kunnen snipperen in de nacht. Daarnaast is ouderenbeleid ook zorgen dat oudere werknemers niet of veel minder vaak worden ingezet op het zwaarste werk. Daarom is et goed te kijken welke lichtere werkzaamheden ook door werknemers van APMT MVII kunnen worden uitgevoerd. Zie ook: ouderenbeleid en ATO-functie.

 

CER campagne : De CER (container exchange route, oftewel interne baan) het parade paardje van het Haven bedrijf zou aan het einde van 2021 in gebruik moet gaan. Omdat er geen partij kan worden gevonden die de geautomatiseerde karretjes kan leveren, zoals het haven bedrijf nu zegt, zal het vervoer nu toch voorlopig door bemand moeten gaan plaatsvinden (zoals FNV HAVENS altijd al geroepen heeft en zoals ook was afgesproken in het sectoraal werkzekerheid akkoord). Omdat APMT MV2 ook gebruik gaat maken van de CER is vanuit het VAB de vraag ontstaan of hiervoor ook personeel van APMT MV2 voor in aanmerking kan gaan komen. Dit is ook werk dat prima gedaan kan worden door mensen voor wie andere werkzaamheden aan de (te) zware kant zijn. In elk geval vindt het VAB dat het werk onder een haven-cao moet worden uitgevoerd.

 

Informatiestrekking VAB: Hier moeten wij als VAB APM MV2 hand in eigen boezem steken. Het verstrekken van informatie is belangrijk om leden te bereiken en hier zal verbetering in gaan komen. Mede doordat we nu in elk shift minimaal 1 kaderlid hebben. Echter kunnen dit er altijd meer zijn dus als je dit wat lijkt kan je jezelf altijd opgeven bij 1 van de kaderleden. De verstrekking van de toekomstige informatie zal via pamfletten en diverse Whatsapp groepen worden gedeeld.

 

Officiële waarschuwing: Helaas is dit een onderwerp geweest op de VAB vergadering. Er zijn ons de laatste tijd voorbeelden ter ore gekomen, waarin werknemers een officiële waarschuwing hebben gekregen. Dat kan terecht zijn, maar dan alleen als dit op een juiste beschrijving en beoordeling van ontoelaatbare gebeurtenissen is gebaseerd. Wanneer collega’s geconfronteerd worden met een niet helemaal juiste beschrijving van gebeurtenissen adviseren wij zelf op te schrijven waar die beschrijving niet juist is en dit te laten toevoegen aan het personeelsdossier. Daarnaast kun je altijd één van de kaderleden vragen om mee te gaan naar een gesprek met leidinggevende of HR! De officiële waarschuwing is niet bedoeld als afschrikmiddel richting andere collega’s en als volstaan zou kunnen worden met een gewone waarschuwing of een goed gesprek, verdient dat altijd de voorkeur. We zullen dit ook aan de orde stellen als we begin juli het management weer spreken.

 

Inventarisatie aankomend CAO: Het nu lopend CAO eindigt 31 december 2022. Om dit keer lekker op tijd te zijn, is het idee ontstaan om begin volgend jaar onder de leden een top 5 te laten invullen over wat jullie eventuele punten zijn om dit in het volgend CAO voor elkaar te krijgen. Uiteraard gaan jullie hier meer over horen. We hebben als VAB hier al wat ideeën over, maar daarover later meer.

 

ATO functie: Zoals deze functie in het leven is geroepen komt het er nog niet uit. Dit veroorzaakt een hoop frustraties bij onze ATO collega’s. Mede doordat er op dit moment geen opleidingen gegeven kunnen worden, is het niet mogelijk om als ATO werknemer alle taken uit te voeren. Ook is er vanuit andere functiegroepen weinig animo geweest om ATO te worden, hierdoor ontstaat vaak het probleem dat ATO werknemers te weinig aan QC/SQC taken toekomen. Ten slotte denken wij dat er best wat taken aan de TA/ATO-functie kunnen worden toegevoegd, zodat er meer roulatiemogelijkheden ontstaan. Ook de ATO functie zullen we aankaarten in het overleg in juli.

 

FNV Havencongres 8 Oktober 2021: Het FNV Havencongres 2021 zal op 8 oktober gaan plaatsvinden. Tijdens dit havencongres zal de koers uitgestippeld gaan worden voor de komende 4 jaar van FNV HAVENS. Op dit moment is de Havenklas van FNV HAVENS, een groep van ruim twintig kaderleden uit verschillende hoeken van de haven, bezig met het opstellen van analyses van ontwikkelingen in de haven. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan voor de richting van FNV HAVENS de komende 4 jaar. Als kaderlid van FNV HAVENS zit Martin van de Ree in de havenklas. Voorafgaand aan dit congres zullen er begin september ledenvergaderingen worden gehouden waar de havenklas de leden van FNV de aanbevelingen zullen presenteren en hierover met diezelfde leden overleggen of er aanpassingen in deze aanbevelingen moeten worden gedaan. Het gaat uiteraard over jullie werkomstandigheden en toekomst. Op het congres wordt dan definitief over alle aanbevelingen besloten.

 

Workers memorial day: Op 28 april werd er om 18.00 uur wederom 2 minuten stil gestaan bij Havenwerkers die op het werk zijn overleden, ook op onze terminal werd dit eerbetoon gerespecteerd. Vanuit de werkgevers kant werd dit ook mogelijk gemaakt waarvoor onze dank.

 

Tot slot: Het eerst volgende overleg is begin juli met het SMT van APMT MV2, ook daar zal een pamflet van verschijnen waar we hopelijk weer wat meer informatie met jullie kunnen delen.

 

Met strijdbare groet,

 

Het VAB APMT MV2:

Raymondo Terpstra, Aart Ruizing , Dick Keijzer, Anton van de Kooij , Marcel Zwerts , Michael Mastbergen en Martin van de Ree.

Please publish modules in offcanvas position.