APMT MVII: OUDERENBELEID: EEN “REGELING SENIORENROOSTERS”

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals jullie allemaal weten, is er een werkgroep die zich buigt over “ouderenbeleid” bij APMT MVII.
Deze werkgroep is ergens in 2019 opgestart en heeft om uiteenlopende redenen enige tijd een min of meer slapend bestaan gekend. In het vierde kwartaal van 2020 is er echter toch voortgang geboekt en wel zodanig dat er nu, begin 2021, een “Regeling Seniorenroosters” tot stand is gekomen.
De volledige tekst van deze regeling treffen jullie hierbij aan. Deze regeling kan na goedkeuring in een referendum onder de leden van FNV Havens en CNV Vakmensen aan de cao worden toegevoegd. Afhankelijk van de coronamaatregelen, zullen we ons best doen om vóór het referendum mondelinge toelichting te geven in diverse kantinesessies. Hierover nemen we later deze week een besluit.

 

Samengevat komt de regeling hier op neer:

  • De regeling is bedoeld voor werknemers in de volcontinudienst die 57 jaar of ouder zijn;
  • Deelnemen aan de regeling is vrijwillig;
  • Wie deelneemt, bouwt geleidelijk het aantal nachtdiensten in zijn rooster af, totdat er vanaf 63 jaar helemaal geen nachtdiensten meer in het rooster zitten;
  • De afbouw van nachtdiensten vindt plaats door de verplichte inzet van seniorenverlof (maximaal vier dagen per jaar) en koopdagen (maximaal vijftien dagen per jaar). Door de inzet van dit verlof vervallen dus maximaal 19 nachtdiensten. De overige nachtdiensten worden voor 50% verschoven naar een avonddienst en voor 50% naar een dagdienst;
  • De schematoeslag wordt ook geleidelijk afgebouwd, namelijk van de 35,2% op 57 jaar tot 32,2% vanaf 63 jaar.
  • Deelnemen aan de regeling kan vanaf 57 jaar, maar je kunt ook kiezen om vanaf een hogere leeftijd van de regeling gebruik te maken.
  • Samenloop met de Senioren Fit Regeling is mogelijk.

 

De regeling gaat gelden voor alle werknemers die in 2021 of in 2022 57 jaar of ouder zijn. Deze groep werknemers houdt ook na 2022 recht op deelname. Dus iemand die in 2022 57 wordt, kan bijvoorbeeld ook vanaf 2024 of 2025 gaan deelnemen aan de regeling.
Eind 2022 wordt deze regeling geëvalueerd en wordt bij de cao-onderhandelingen bekeken onder welke voorwaarden de regeling kan worden voortgezet voor werknemers die in 2022 nog geen 57 zijn geworden. De werkgroep Ouderenbeleid zal voor het nadenken daarover (en over de toekomst van de Senioren Haven Fitregeling) in stand blijven.

 

Vriendelijke groet,

ook namens de kaderleden Paul ’t Hardt (CNV), Dick Keijzer (FNV), Bertus Plooster (FNV) en Alex Wijnveldt (CNV)

 

Joost van der Lecq, FNV Havens

Hanane Chikhi, CNV Vakmensen

 

Bijlage:  Advies Werkgroep Ouderenbeleid aan CAO-partijen

Please publish modules in offcanvas position.