VERNIEUWING PENSIOENCONTRACT APMT MVII

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben begrepen dat er zorgen zijn over de vernieuwing van het pensioencontract en of dit wel tijdig zal gebeuren.

 

Van onze kant kunnen we er dit over zeggen:

 

Op 28 januari 2020 zijn FNV Havens en CNV Vakmensen door APMT MVII benaderd met de mededeling dat het pensioencontract dat APMT MVII met ASR heeft, per 1 april a.s. afloopt. De vraag die ons gesteld werd, is of de vakbonden de partijen zijn waarmee APMT MVII nieuwe afspraken moet maken over een nieuw pensioencontract.

 

Die vraag hebben we met "ja" beantwoord. We hebben direct aangegeven dat wij ons in het overleg daarover willen laten bijstaan door een pensioendeskundige. Zijn naam hebben we nog in januari aan APMT MVII doorgegeven. De afspraak die gemaakt is, is dat de adviseur aan werkgeverskant en die van de vakbonden gezamenlijk opties op een rij zetten voor de vernieuwing van dat contract. Over die opties kunnen CAO-partijen zich dan verder uitspreken.

 

Er zullen namelijk keuzes gemaakt moeten gaan worden in dit traject. De rendementsgaranties uit het huidige contract zijn vanwege de lage rentestand fors duurder geworden (lees: hogere premies). Dat vindt een werkgever doorgaans niet wenselijk. Geheel of gedeeltelijk afstand doen van die garanties betekent dat het risico van "slechte rendementen" verschuift naar de werknemers, en dat vinden vakbonden doorgaans niet wenselijk. Maar nogmaals: de adviseurs is gevraagd de feiten hieromtrent op een rij te zetten en de cao-partijen aan te geven welke opties er zijn.

 

Aangezien het nogal kort dag is, kunnen we ons de zorgen van werknemers over een tijdige besluitvorming wel voorstellen. Van APMT MVII hebben we begrepen dat ASR, de verzekeraar bij wie APMT MVII het nieuwe contract ook het liefst wil onderbrengen, bereid is "soepelheid te betrachten" bij de overgang naar een nieuw contract. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. Vakbonden willen er alles aan doen om vóór 1 april a.s. besluiten te nemen.

 

Ten slotte worstelt het management nog met de vraag of en in hoeverre ook de ondernemingsraad nog een stem in het kapittel heeft als het over de vernieuwing van het pensioencontract gaat. De beantwoording van die vraag laten wij over aan het management en de ondernemingsraad.

 

We hebben jullie hiermee op de hoogte gebracht van de stand van zaken op dit moment. Als hier meer nieuws over is, melden we ons weer.

 

Groet,

 

Joost van der Lecq, bestuurder FNV Havens

Hanane Chikhi, bestuurder CNV Vakmensen

 

14 februari 2020

 

Please publish modules in offcanvas position.