Vopak gaat met de hand op de knip de cao-onderhandelingen in!

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste collega,


Op dinsdag 27 oktober jl. hebben FNV Havens en CNV Vakmensen onderhandeld met Koninklijke Vopak over een nieuwe cao. Tijdens dit overleg werden de cao-voorstellenbrieven gepresenteerd en toegelicht. Hieronder de hoofdpunten van het overleg.

 

Inzet vakbonden
Het gaat goed met Vopak. In de eerste helft van dit jaar zaten de tankparken goed vol en bij de meeste terminals worden goede omzetten gedraaid. Door de lage olieprijs heeft Vopak geprofiteerd van de explosieve vraag naar opslag van olie. Dit werd eind juli bevestigd, toen Vopak vol trots de halfjaarcijfers 2020 presenteerde.
FNV Havens en CNV Vakmensen vinden dat de goede economische situatie bij Vopak ook moet bijdragen aan een goede cao. Tijdens het overleg hebben wij onze cao-inzet gepresenteerd. Vakbonden willen onder andere tot de volgende afspraken komen:

  • Een cao die ingaat op 1 januari 2021;
  • Naast de automatische prijscompensatie (APC) een structurele loonsverhoging;
  • Een regeling die ‘het eerder stoppen met werken’ mogelijk maakt;
  • Meer zeggenschap over de opgebouwde tijd-voor-tijd uren;
  • Extra verlof voor vakbondsleden;
  • Verlenging van het Sociaal Plan.


Uitgangspunten werkgever
Vopak heeft haar visie voor de komende jaren met ons gedeeld. Het bedrijf wil onder andere een “aantrekkelijke werkgever” blijven. Dit betekent volgens Vopak “dat ze arbeidsvoorwaarden willen blijven aanbieden die marktconform zijn en waarmee ze vakmanschap en talent kunnen aantrekken en behouden”. Dat gezegd hebbende presenteerde Vopak, zonder blikken of blozen, een waslijst aan verslechteringsvoorstellen.

Volgens de werkgever moet de cao een “ondersteunde rol vervullen in de kostenbeheersing” die het bedrijf wil realiseren. Vopak denkt dit te verwezenlijken door bijvoorbeeld:

  • De vertrekstimuleringsregelingen te laten vervallen;
  • De generatiedagen te schrappen;
  • De aanspraak op de wettelijke vakantiedagen na zes maanden te laten vervallen;
  • Het percentage bij een C-beoordeling met 0,5% te verlagen naar 2,25%.


Dit is slechts een greep uit de lijst van verslechteringen die Vopak presenteerde. Naast al deze verslechteringsvoorstellen biedt Vopak, naast de APC, een schamele loonsverhoging aan van 0.6%
per 1 januari.


Onacceptabel voorstel
Vakbonden hebben verbolgen gereageerd op het cao-voorstel van Vopak. Nu er over de cao onderhandeld moet worden, komt het bedrijf op de proppen met “economische onzekerheid”, mogelijk omzetverlies van een aantal klanten en hoge investeringskosten bij de Botlek-terminal. Vopak vergeet gemakshalve dat er in de afgelopen jaren niet of nauwelijks geïnvesteerd is in deze terminal.
Vopak heeft aangegeven dat de coronapandemie tot heden slechts “beperkt effect” heeft op de bedrijfsvoering. En dat is terug te zien in de financiële prestaties. Tijdens de bekendmaking van de halfjaarcijfers heeft de heer Hoekstra, CEO van Vopak, de tomeloze inzet van de werknemers terecht geprezen. Kijkend naar de versoberingsvoorstellen van Vopak vragen FNV Havens en CNV Vakmensen zich het volgende af: waar blijft de waardering voor die door werknemers getoonde inzet? Hoe zijn deze voorstellen te rijmen met de goede bedrijfsresultaten en de wens een aantrekkelijke werkgever te willen zijn?
De werknemers van Vopak hebben de terminals ook tijdens de coronapandemie draaiende gehouden. Zij verdienen een goede cao.


Op dinsdag 10 november a.s. worden de cao-onderhandelingen voortgezet. In dit overleg zullen wij onze cao-eisen nader bespreken.

 

Met vriendelijke groet,
Mede namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Havens en CNV Vakmensen,

 

Asmae Hajjari - Vakbondsbestuurder FNV Havens

Hanane Chikhi - Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Please publish modules in offcanvas position.