FNV Havens en CNV Vakmensen bereiden cao-onderhandelingen voor bij Vopak

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste collega,

 

Op maandag 13 juli jl. heeft er een periodiek vakbondsoverleg plaatsgevonden tussen Vopak, FNV Havens en CNV Vakmensen. Hieronder de hoofdpunten van het overleg:


Vopak in coronatijd
Vopak is trots op de wijze waarop het bedrijf met de coronacrisis omgaat. Na het uitbreken van de pandemie heeft het bedrijf een crisisteam samengesteld om het bedrijf door deze periode heen te leiden. De belangrijkste prioriteit van Vopak was om de operatie op een gezonde en veilige manier door te laten gaan. En dat is gelukt dankzij de tomeloze inzet van alle werknemers.

 

Zoals jullie weten is de meerderheid van de Vopak-klanten actief in de chemische en olie-industrie. Door de ingestorte olieprijs is de vraag naar opslagruimte wereldwijd toegenomen. Dat heeft er toe geleid dat de bezettingsgraad van Vopak-opslagtanks momenteel hoog is. Daartegenover kampt de chemiesector met ernstige vraaguitval omdat consumenten minder producten, zoals bijvoorbeeld auto’s, aanschaffen. Wat het effect hiervan op langere termijn voor Vopak zal zijn, is niet te voorspellen.

 

Terminal performance
De bedrijfssituatie bij Vopak is goed. Bij de meeste terminals worden goede omzetten gedraaid en er is sprake van een gezonde bezettingsgraad. Vopak investeert in de uitbreiding van de terminal in Vlissingen. Dat gaat er onder andere voor zorgen dat het bedrijf haar concurrentiepositie in Vlissingen verder gaat verstevigen ten opzichte van onder andere de haven van Antwerpen.

 

De economische onzekerheid zorgt ervoor dat de omzet van een aantal klanten terugloopt. Zij richten zich op kostenbeheersing en schorten investeringen op. Dit heeft als gevolg dat in Vlaardingen de verlenging van een aantal kortlopende contracten onder druk staat.
Vopak investeert veel in de Botlek. Om de financiële positie op deze terminal te verbeteren wordt er uitvoering gegeven aan het transformatietraject: ‘Maak het Waar’. Gedurende dit traject legt Vopak onder andere de omzet en de kosten onder een vergrootglas om te bezien waar het bedrijf verbeteringen kan aanbrengen.

 

Wat betreft de veiligheid op de terminals is Vopak nog altijd bezig met de uitvoering van “het veiligheid verbeterplan”. Het afgelopen jaar is er op het gebied van veiligheid vooruitgang geboekt, maar het onderwerp veiligheid blijft voor Vopak een belangrijk punt van aandacht.

 

Blik vooruit
Ook Vopak is afhankelijk van de economische ontwikkelingen bij haar klanten en van de maatregelen die de overheid neemt. Wat de effecten van de coronacrisis op lange termijn zullen zijn is eigenlijk niet te zeggen. Vopak gaat er vanuit dat de oliemarkt in 2020 stabiel blijft. De chemische sector laat zich moeilijker voorspellen.
Vopak blijft zich richten op diverse projecten zoals bijvoorbeeld het nieuwe zonnepark in de Eemshaven, uitbreiding van het spoor in Vlissingen en het nieuwe waterstofproject.

 

Cao-onderhandelingen in aantocht
In het periodiek overleg hebben we alvast gebrainstormd over de hoofdthema’s die mogelijk een rol gaan spelen in het cao-overleg.
Voor FNV Havens en CNV Vakmensen zijn onder andere de volgende cao-thema’s van belang; werkdruk, loonruimte, eerder stoppen met werken en zelfroosteren. Uiteraard bepalen onze leden in de ledenvergaderingen de thema’s waarover onderhandeld gaat worden en de invulling hiervan.
Vopak heeft aangegeven te willen voortborduren op de thema’s die het bedrijf in de vorige cao-onderhandelingen heeft geagendeerd. Zo willen zij het graag hebben over de duurzaamheid (betaalbaarheid) van de cao, inzetbaarheid van de werknemers en de uitvoerbaarheid van de cao aangezien Vopak van mening is dat een aantal artikelen in de cao onduidelijk beschreven is.
FNV Havens, CNV Vakmensen en Vopak hebben een aantal data voor de onderhandelingen vastgelegd. Begin oktober worden de onderhandelingen gestart. In september organiseren we ledenvergaderingen waarin we onze cao-inzet gaan bepalen. Graag nodigen wij jullie te zijner tijd uit voor deze vergaderingen.

 

Voor nu wensen wij jullie een fijne en gezonde vakantieperiode toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Asmae Hajjari - Vakbondsbestuurder FNV Havens

Hanane Chikhi - Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Please publish modules in offcanvas position.