FNV Havens houdt vinger aan de pols bij corona aanpak Vopak

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Allereerst hoop ik dat het goed gaat met jullie en jullie omgeving in deze bizarre tijden. Op dinsdag 31 maart jl. heeft er een telefonisch overleg plaatsgevonden tussen Vopak, FNV Havens en

CNV Vakmensen. Aanleiding voor dit overleg is de coronacrisis.

 

Extra veiligheidsmaatregelen bij Vopak

Tijdens deze coronacrisis zijn er cruciale beroepsgroepen aangewezen die onze samenleving draaiende houden. Naast de medewerkers in de zorg, de vuilnismannen en de vakkenvullers leveren havenwerkers fantastisch en onmisbaar werk. Om dit werk op een gezonde en veilige manier te blijven uitvoeren heeft het bedrijf als gevolg van de coronacrisis haar veiligheidsmaatregelen, in lijn met de richtlijnen van de overheid, verder aangescherpt. Zo zijn bijvoorbeeld alle bedrijfskantines gesloten en werken werknemers, waar het kan, vanuit huis. Bezoekers die het bedrijf willen betreden dienen verschillende vragenlijsten in te vullen die door de collega’s bij de poort worden gescreend.

FNV Havens heeft Vopak gecomplimenteerd met de wijze waarop zij de veiligheid van haar werknemers tracht te borgen.

 

Business-update

Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Als we op de geluiden afgaan krijgt de wereldeconomie dit jaar mogelijk een flinke klap als gevolg van deze coronacrisis. In veel Nederlandse sectoren heerst er momenteel veel onzekerheid en wordt een economische dip voorspeld.

De bedrijfssituatie bij Vopak is goed en het werkaanbod is stabiel. Door de coronacrisis heeft Vopak een aantal projecten in andere werelddelen vertraagd of uitgesteld. Uiteraard is Vopak ook afhankelijk van de economische ontwikkelingen bij haar klanten en van de maatregelen die de overheid neemt. Wat de effecten van de coronacrisis op lange termijn zullen zijn is moeilijk te voorspellen. Laten we in ieder geval niet in paniek raken. FNV Havens blijft de ontwikkelingen in onze sector in de gaten houden om te bezien wat de economische gevolgen zijn voor de bedrijven in de havens.

 

Vragen vanuit de terminals

Afgelopen dagen heeft FNV Havens een aantal vragen gekregen ten aanzien van de coronamaatregelen die door Vopak al dan niet worden genomen. FNV Havens heeft de door jullie gestelde vragen met Vopak besproken. Hieronder vind je de antwoorden op deze vragen:

 

  • Waarom gaat Vopak de lichaamstempratuur van haar werknemers niet preventief meten?

Aangezien een aantal werknemers binnen het bedrijf behoefte heeft aan deze tempratuurmeting is Vopak in Vlaardingen een ‘pilot’ gestart om dit uit te voeren. De apparatuur waarmee dit gedaan werd was echter niet betrouwbaar. Vopak is naarstig opzoek naar geschikte meetapparatuur om aan de wens van een aantal werknemers tegemoet te komen. De zoektocht wordt niet vergemakkelijkt nu de vraag naar deze apparatuur wereldwijd is toegenomen.

Hoewel de werkgever voor een veilige werkomgeving dient te zorgen, mag hij niet naar de gezondheid van zijn werknemers vragen of een test (bijvoorbeeld tempratuurmeting) afnemen ter controle. Een tempratuurmeting kan alleen plaatsvinden als de werknemer hierin toestemt en hier ook zelf initiatief voor neemt. De werkgever mag niet van zijn werknemers verlangen aan een dergelijke meting mee te werken. Ook mogen de meetgegevens niet worden vastgelegd.

 

  • Klopt het dat Vopak gedurende deze coronacrisis wil overstappen naar een vierploegendienst?

Vopak heeft voor elke terminal een ‘continuïteitsplan’ opgesteld. In dit plan zijn verschillende scenario’s beschreven waar het bedrijf mogelijk mee te maken kan krijgen gedurende de coronacrisis. Voor elk scenario is ook nagedacht over mogelijke oplossingen om het bedrijf draaiende te houden. Eén van die scenario’s is dat de bedrijfsvoering door een te hoog ziekteverzuim (boven de 50%) of door overheidsmaatregelen in de knel komt. In dat geval ziet Vopak de vierploegendienst als één van de mogelijke oplossingen.

De vierploegendienst is nu dus niet aan de orde. Indien zich dergelijke bijzondere omstandigheden voordoen als in het genoemde scenario, zullen de vakbonden uiteraard eerst met Vopak in overleg treden alvorens Vopak over kan gaan tot dergelijke maatregelen.

 

  • Gaat Vopak nu we met een minimale bezetting draaien en veel collega’s vanuit huis werken, de “minder” gewerkte uren op welke manier dan ook verrekenen?

Er is geen sprake van een mogelijke verrekening of aanpassingen van uren. Vopak heeft benadrukt dat zij de inzet en flexibiliteit van haar werknemers enorm waardeert.

 

FNV Havens – Vopak - agenda

Gedurende deze crisisperiode zal FNV Havens via Skype met Vopak in verbinding blijven. FNV Havens heeft aan Vopak voorgesteld om, indien de situatie niet wijzigt, eind april een nieuwe conference-call te organiseren. Tevens blijft voorlopig het geplande periodiek overleg in mei en de cao-overleggen in het najaar staan. Uiteraard geldt daarbij ook dat huidige of toekomstige maatregelen en ontwikkelingen daarop van invloed kunnen zijn.

 

Wij wensen jullie en jullie naasten een veilige en gezonde periode toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Asmae Hajjari

Vakbondsbestuurder FNV Havens

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.