VOPAK OVERLEG CAO EN SOCIAAL PLAN VASTGELOPEN

Beste mensen,

Op maandag 9 maart jl. zijn cao partijen voor de 7de keer bijeen geweest met als doel een nieuwe cao en een doorlopend sociaal plan voor de werknemers van Vopak overeen te komen. Helaas hebben wij in deze zevende sessie moeten concluderen dat onze ideeën voor een cao en sociaal plan en die van de directie ver uiteen blijven liggen. Er is nu een situatie ontstaan waarin wij uitonderhandeld zijn. Om deze reden organiseren wij toelichtende vergaderingen die uitsluitend omgezet kunnen worden in ultimatieve vergaderingen!

 

Insteek
Onze insteek was simpel. We wilden een driejarige cao, gecombineerd met een vijfjarige werkgelegenheidsgarantie en een sociaal plan wat uitgaat van geen gedwongen ontslagen. De directie van Vopak wilde ook een totaalpakket. Echter dit totaalpakket behelsde een korte looptijd cao, een kortere werkgelegenheidsgarantie en een kortere looptijd sociaal plan. Dit was helaas niet voldoende. De directie wilde ook een aantal verslechteringen waaronder een hele essentiële.

 

Verslechteringen

De directie van Vopak vindt onder het mom van continuïteit op de Nederlandse markt dat de persoonlijke toeslagen die werknemers hebben, ingeperkt moeten worden. Bijna 33% van de huidige werknemers heeft een persoonlijke toeslag en wanneer er reorganisaties plaats gaan vinden waarbij werknemers herplaatst worden zouden er meer persoonlijke toeslagen gaan ontstaan.

Let wel: Iedereen die een hoger salaris ontvangt t.o.v. de salarisinschaling van de functie die ze uitvoeren heeft volgens de directie een persoonlijke toeslag (Ontvangen salaris – max functie loon van de uitvoerende functie = persoonlijke toeslag).

Daarnaast zijn we het niet eens geworden over de volgende punten (niet limitief):

 

- initiële loonsverhoging (de directie wil geen initiële verhoging voor werknemers in hun uitloop)

- de directie wilde de feestdagentoeslagregeling versoberen
- de directie wil voor de dagdienst de overwerkregeling uit de C-regeling overbrengen naar de B-regeling (dus versobering)

 

Totaalpakket voor onderhandelingsresultaat
Tijdens vier ledenraadplegingen willen wij u meenemen in de afwegingen die wij als onderhandelingsdelegatie hebben gemaakt. We willen van u horen of u vindt of we terecht uitonderhandeld zijn. Dit totaalpakket hebben wij op maandagavond 9 maart aan de directie overhandigd. Hierbij hebben wij aangegeven dat dit totaalpakket de bodem van onze inzet om te komen tot een onderhandelingsresultaat had bereikt. Indien blijkt dat u deze mening van de onderhandelingsdelegatie deelt, zullen we de toelichtende vergadering direct omvormen tot een ultimatieve vergadering (3/4 vergadering). Hierin wordt u gevraagd of u bereid bent uw directie door middel van acties af te dwingen om tot een acceptabel resultaat te komen.

 

Gedurende de toelichtende vergaderingen zullen wij ook de verschillende voorstellen van uw directie m.b.t. de afbouw van de persoonlijke toeslagen met u doornemen. Het is dus van groot belang dat u de ledenvergaderingen bezoekt.

 

Toelichtende- & eventuele ultimatieve vergaderingen

- woensdag 18 maart 15.00 uur tot 17.00 uur Kantine Vlissingen
- maandag 30 maart 13.30 uur tot 15.30 uur Kantine Amsterdam
- dinsdag 31 maart 10.00 uur tot 12.00 uur Rotterdam, Rustburcht, Strevelsweg 760
- dinsdag 31 maart 19.00 uur tot 21.00 uur Rotterdam, Rustburcht, Strevelsweg 760

 

Tot op de vergadering!

 

Met vriendelijke groet,

 

Onderhandelingsdelegatie FNV Havens & CNV Havens

 

Ruud Wennekes                                              Tjeerd Orie
Bestuurder FNV Havens Bestuurder                   CNV Vakmensen

Please publish modules in offcanvas position.