KOTUG SMIT: VEEL ETAPPES EN HALTES

 

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is als een wielerkoers met heel veel etappes. Of als een busreis met heel veel haltes. Afgelopen maandag hebben we weer een (korte) etappe afgelegd of zijn we weer een halte verder gereden in de onderhandelingen over één CAO. Van de werkgever hadden we als input ons CAO-voorstel gekregen, maar dan met veel wijzigingen, kleine en grotere aanpassingen, aanvullingen, anders ingedeelde artikelen en doorhalingen. Hoewel de nieuwe tekst "met wijzigingen bijhouden" aan ons was aangeleverd, moesten wij enorm ons best doen om in de aangeleverde tekst precies te zien wat de werkgever nu graag anders wilde dan wij. Het irriteerde ons overigens enorm dat we ook allerlei grotere en kleinere wijzigingsvoorstellen zagen in teksten waarvan wij menen dat die niet meer ter discussie staan, omdat de werkgever in een eerder stadium geen gewag gemaakt heeft van bezwaren daartegen.

 

We hebben ons in het overleg van afgelopen maandag geconcentreerd op de artikelen en onderwerpen die we gezamenlijk wèl hadden geïnventariseerd als "nog te bespreken" (lijst op verzoek van de werkgever door ons aangeleverd en door de werkgever niet aangevuld of becommentarieerd), nu we op 6 februari jl. een brief hadden gekregen waarin we over een stuk of 13 onderwerpen toezeggingen hadden gekregen waarmee we uit de voeten konden. Vanwege tijdgebrek op die dag hebben we niet alle onderwerpen van die lijst kunnen bespreken. Over sommige onderwerpen zijn we het eens geworden (die zijn dus nu van de lijst af) en andere hebben we tot nader order "geparkeerd", sommige op verzoek van de werkgever en andere op verzoek van ons.

Ten aanzien van al die andere grotere en kleinere wijzigingen die door de werkgever kennelijk wenselijk worden geacht, heeft de werkgever toegezegd op een helderder manier te zullen aangeven wat hij zou willen veranderen in de door ons voorgestelde teksten. We zullen afwachten wat er nu nog aan aanvullende wijzigingsvoorstellen komt. Misschien kunnen we met een paar van die voorstellen nog wel akkoord gaan, maar we zagen in de documenten die we nu gekregen hebben ook wijzigingen voorbijkomen die we absoluut niet zullen accepteren. Dat hebben we natuurlijk al laten doorschemeren.

Kort en goed: we hebben nog de nodige discussies met de werkgever lopen over tal van onderwerpen en omdat dit een nieuwe cao is en zorgvuldigheid uiteindelijk belangrijker is dan snelheid, duurt het allemaal weer langer dan we eigenlijk met z’n allen willen.

 

Dat geldt ook voor de omrekening van KHTR-lonen in SC-lonen; de eerder geplande bijeenkomst om dat verder zorgvuldig te bespreken en fouten daarbij uit te sluiten, kon door ziekte niet doorgaan en is nu uitgesteld tot 3 april a.s.

Op 11 april a.s. en op 16 april a.s. zitten we weer met de werkgever om de tafel voor de rest van de discussies te voeren en hopelijk ook af te ronden.

 

Met vriendelijke groet,

namens de onderhandelingsdelegaties FNV Havens/Nautilus

 

Joost van der Lecq en Carl Kraijenoord

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.