Kotug Smit: WEER EEN STAPJE VERDER …

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn inmiddels bijna € 2.000 parkeerkosten verder, maar nu ook een stuk opgeschoten in het proces. Op 6 februari jl. hadden we ons laatste informele overleg over de eisen die we in onze brief van 17 januari jl. naar aanleiding van de ledenvergaderingen hadden neergelegd. De werkgever heeft ons inmiddels schriftelijk bevestigd dat we afspraken hebben over de punten uit die brief. Met rode letters geven we aan welke afspraken zijn gemaakt.

 

Het ging om de volgende eisen:

 • De cao moet worden ondertekend namens KSTR en niet namens drie verschillende BV’s. Vakbonden hebben dit voorgelegd aan juristen en waarschijnlijk is het zuiverder om voor elke BV een handtekening van het management te hebben. Om die reden zijn we akkoord gegaan met meer handtekeningen en de afspraak dat we in de CAO opnemen dat partijen er naar streven al het varend personeel onder één BV te brengen.
 • De lonen van alle varende werknemers moeten jaarlijks in januari automatisch worden aangepast conform het percentage waarmee de kosten van het levensonderhoud van huishoudens volgens het CBS in de periode oktober-oktober daaraan voorafgaand, zijn gestegen of gedaald. Een onvoorwaardelijke APC voor iedereen was voor de werkgever onbespreekbaar. Voor KSTR en SC is bereikt dat gemiddelde prijsstijgingen tot 1,75% worden gecompenseerd. Is de prijsindex hoger dan 1,75%, dan bespreken we tegen de achtergrond van de bedrijfs-economische situatie wat we doen met het gedeelte boven de 1,75%. Het is dan dus niet zeker maar ook niet uitgesloten dat de lonen met meer dan 1,75% worden verhoogd. Dat zal afhangen van hoe de bedrijfseconomische vlag er dan bij hangt. De APC in januari 2017 is verwerkt in de lonen. Zeker zijn de volgende loonsverhogingen naast de APC.

0,00% in 2017

0,75% per

1 april 2018

0,50% per 1 januari 2019

0,50% per 1 januari 2020

 • Het werkgebied voor alle varende werknemers gedefinieerd wordt als "de Rijnmond en aangrenzende redegebieden", en dat de inzet van werknemers buiten dat werkgebied uitsluitend op basis van vrijwilligheid kan geschieden; Dit werkgebied komt met een kaartje erbij in de CAO. En inzet daarbuiten kan alleen op vrijwillige basis.
 • De vakbondsfaciliteiten die nu vastgelegd zijn in de cao SHTR, inclusief de werkgevers-bijdrage van € 50,00 per werknemer per jaar, voor alle varende werknemers gaan gelden; De werkgever gaat € 40,00 per werknemer per jaar betalen. Kaderleden worden vrijgemaakt voor CAO-gerelateerde activiteiten (zoals onderhandelingen, zitting in werkgroepen die in de CAO zijn ingesteld).
 • De werkgever ziet in alle gevallen af van zijn recht om een deel van de WGA-premie in te houden op het loon van werknemers; De werkgever is hiermee akkoord.
 • Bonusregeling is louter gebaseerd is op het gemiddeld aantal assistenties per boot dat in Rotterdamse vaargebied is gerealiseerd en niet afhankelijk is van de groepswinst; De bonusregeling wordt vervangen door een éénmalige uitkering van €750 in elk jaar. Voorwaarde is dat ten minste 20.000 reizen in het werkgebied worden gedaan (aantal reizen was 30.000 in 2017).
 • Sleepboten moeten met ten minste drie personen bemand zijn; Dit komt in de cao, met de kanttekening dat als er boten zouden komen waarop tweemansvaart misschien mogelijk is, de werkgever met vakbonden in overleg treedt.

 • Nederlands is de voertaal aan boord van de sleepboten waarop varende werknemers die onder die cao vallen, worden ingezet; Dit is afgesproken, voor zover het de operatie niet belemmert.

 • Er komt een set regels en randvoorwaarden die gelden met betrekking tot dienstrooster; De door ons voorgestelde regels en randvoorwaarden zijn door de werkgever geaccepteerd.

 • Bestaande SHTR-afspraken met betrekking tot rusten op een vaste locatie met walstroom zullen gelden voor alle varende werknemers; Aan werknemers wordt gegarandeerd dat zij tijdens hun hele rustblok van boord kunnen.

 • Er komt een procedure met instemmingsrecht voor de bestaande ondernemingsraden om te komen tot een reglement voor één ondernemingsraad waarin varende werknemers vanuit alle onderliggende groepen vertegenwoordigd zijn en die na verkiezingen per 1 januari 2019 kan worden geïnstalleerd; Afgesproken is dat we in de CAO opnemen dat werkgever en bonden graag zouden zien dat er één OR komt voor alle varende werknemers. De uitvoering daarvan vindt binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden plaats.

 • De persoonlijke toeslag die wordt toegekend aan ex-KHTR-werknemers die na het omrekenen van hun loon boven de SC-salaristabel uitkomen, meestijgt met toekomstige loonsverhogingen die voortvloeien uit cao-afspraken; De Persoonlijke Toeslag wordt verhoogd met het prijsindexcijfer, maar niet met initiële verhogingen.

 • De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van alle varende werknemers moet €0,19 per kilometer bedragen, zonder maximering van het aantal kilometers. Dit idee is door de werkgever overgenomen. SHTR behoudt zijn eigen tabel.

 

En nu?

Nu praten we op 21 februari a.s. verder over de andere punten waarover we nog geen overeenstemming hebben, van brandwachtregeling tot mentortoeslag en van betaaldatum tot verjaring van verlof. Genoeg garen op de klos dus nog, maar uiteindelijk zullen we ook daarover met de werkgever wel tot overeenstemming komen. We hopen nu snel tot een definitief resultaat te komen.

 

Met vriendelijke groet,

namens de onderhandelingsdelegaties FNV Havens/Nautilus

 

Joost van der Lecq en Carl Kraijenoord

Please publish modules in offcanvas position.