KOTUG SMIT: VOORZICHTIGE TOENADERING, MAAR OOK GROTE VERSCHILLEN

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 november jl. was ronde nummer zoveel van het CAO-overleg. Na de doorbraak in oktober, namelijk de toezegging dat per 1 januari 2018 voor alle SMIT Crew en KHTR-werknemers uitgegaan zal worden van het 23-wekenrooster zonder flex, zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling geraakt.

 

De belangrijkste stap vooruit is dat de werkgever met een bruikbaar voorstel is gekomen voor het omrekenen van KHTR-lonen naar SC-lonen, zodat KHTR-werknemers kunnen worden ingedeeld in de SC-loonschalen. Dit voorstel is op 15 november jl. besproken en er moeten nog wat punten op de i gezet worden, maar waarschijnlijk kunnen we daar wel mee verder.

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt door een comité van onderhandelingsdelegatieleden en OR-leden van SHTR/SC- en KHTR-zijde samen met de werkgever om tot een rooster te komen voor 2018 (en de jaren daarna). Ook dat vraagt de nodige tijd en energie, maar er is hoopgevende voortgang in dat proces.

 

Er zijn echter nog tientallen andere dingen te bespreken en overeen te komen. Veel van die onderwerpen zijn op 15 november jl. ook aan de orde geweest, maar van overeenstemming over al die punten is zeker nog geen sprake. Een greep uit de verschillen van inzicht:

 

Over looptijd en loonontwikkeling liggen de posities bijvoorbeeld nog ver uit elkaar. De werkgever wil in een cao van 2017 tot en met 2019 hooguit 2% loonsverbetering voor iedereen. De Automatische PrijsCompensatie (APC) wil de werkgever niet in de cao voor SC en KHTR opnemen. Wij denken aan een langere looptijd (en dus duidelijkheid en welverdiende rust op dit front), en willen dat de APC voor iedereen onderdeel wordt van de cao. Het is de eenvoudigste manier om de lonen te laten meestijgen met de ontwikkeling van prijzen; dus om koopkrachtbehoud te garanderen.

 

De werkgever wil een bonussysteem afspreken waarin voldoende groepswinst van KOTUG SMIT een voorwaarde is voor het betalen van een bonus. Wij willen een bonussysteem dat gerelateerd is aan Rotterdamse prestaties en met criteria die voor ons controleerbaar zijn. Het zou immers gek zijn als door bijvoorbeeld investeringen in nieuwe buitenlandse projecten de Rotterdamse crew minder of geen bonus zou verdienen.

 

De werkgever wil dat werknemers SC, die bij het pensioenfonds koopvaardij zijn aangesloten, 50% van de premie blijven betalen. Wij willen het premiedeel voor de werknemer verlagen en dat voor de werkgever verhogen.

 

De werkgever heeft in een concept-cao die hij ons voorlegde bepalingen rondom rustblokken en de 12-uursdienst geschrapt. Wij willen die gewoon in de cao hebben staan. Over die bepalingen is intensief overleg geweest, ze blijken in de praktijk goed te voldoen en ze zijn mede grondslag voor de beloning van uren en overuren. Vandaar.

 

De werkgever wil dat iedereen straks Engels gaat spreken op sleepboten. Wij willen, in het belang van de veiligheid, afspreken dat Nederlands de voertaal blijft op sleepboten en dat alle bemanningsleden die taal dus machtig moeten zijn.

 

De werkgever wil het mogelijk maken om gepensioneerde collega’s alsnog op een nul-urencontract dienst te laten doen. Wij zijn daar niet voor.

 

En dan zijn er nog tal van andere punten en onderdelen waarop de partijen elkaar nog niet hebben gevonden.

 

Dat geldt ook voor de indeling van de cao. Werkgever stelt voor een cao te maken voor SC-KHTR en de SHTR-cao volledig als apart deel in de cao op te nemen. Let wel: de werkgever hoopt nog andere afspraken te kunnen maken over rusten op andere dan de vaste locatie. Wij willen een cao waarin zoveel mogelijk bepalingen voor iedereen, dus voor ex-SHTR en ex-SC en ex-KHTR, precies hetzelfde luiden. En dat kan ook. Het aantal SHTR-bemanningsleden wordt in de komende jaren weliswaar snel kleiner, maar dat is voor ons geen reden om hun arbeidsvoorwaarden als aanhangsel in de cao op te nemen.

 

Goed, verschillen genoeg dus. Maar nu de werkgever bereid is de SC-voorwaarden ook voor KHTR van toepassing te verklaren, ziet het er voor de KHTR-bemanningen al wel beter uit dan voorheen: een groter deel vast en een kleiner deel variabel loon en bijvoorbeeld een betere doorbetaling bij (langdurige) ziekte.

 

We gaan de komende weken weer veel huiswerk doen en praten op 6 en 7 december a.s. verder met de werkgever.

 

Oh ja, voor wie dit jaar de stoomboot van Sinterklaas binnensleept: goed opletten.

 

Met vriendelijke groet,

namens de onderhandelingsdelegaties FNV Havens/Nautilus

 

Carl Kraijenoord en Joost van der Lecq

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.