2de ronde cao-onderhandelingstraject Matrans

 

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 28 januari vond het tweede gesprek plaats om tot een nieuwe cao te komen voor de werknemers van Matrans. Vandaag zijn we dieper op de voorstellen van jullie werkgever en die van ons ingegaan.


Het doel van deze onderhandelingen is goede afspraken maken voor jong en oud om gezond en vitaal aan het werk blijven en dus ook jouw pensioen te halen. De directie heeft op dit gebied inzicht gegeven in de leeftijdsopbouw, de verdeling tussen de inzet in de verschillende werkzaamheden over de verschillende leeftijdsgroepen enzovoort. Met dit inzicht kunnen wij verder bouwen aan goede afspraken op basis van onze voorstellenbrieven.


Wij hebben het eerder stoppen met werkenmodel nader toegelicht aan de directie. Dit werd met interesse ontvangen. Als dit model wordt ingevoerd moeten we zorgen dat op één onderdeel vanuit de overheid de wetgeving voor havenbedrijven iets wordt aangepast zodat het fiscaal mogelijk wordt. Dit betreft de doorbetaling van pensioenpremie in de drie jaar voorafgaande aan jouw AOW-gerechtigde leeftijd. Hiertoe moeten vakbonden met werkgevers samen met de politieke partijen in gesprek. Immers moet de politiek ons vrijstelling geven van bepaalde fiscale wetgeving. De directie van Matrans wil zich met ons hier hard voor maken. Immers we zijn het er over eens dat jullie werk een “zwaar beroep” is en dat eerder stoppen met werken in ieders belang is. Daar is alle reden toe daar we een beschikbare premieregeling met leeftijdstaffels hebben, waardoor je van de overheid als je ouder wordt meer geld fiscaal gunstig mag inleggen dan wanneer je nog jong bent.


We hebben langdurig stilgestaan bij de huidige en toekomstige BBL-ers in combinatie met contracten voor bepaalde tijd (5 jaar). De afspraak is nu dat partijen een nieuw model gaan onderzoeken waarbij rekening gehouden wordt met eerdere uitstroom van oude sjorders als gevolg van afspraken over eerder stoppen met werken.
Vakbonden willen juist meer medewerkers in onbepaalde tijd dienstverband dan nu het geval is.


Op alle andere voorstellen is inhoudelijk gereageerd. Op veel punten wordt gezocht naar een weg om er samen uit te komen. Qua kostenontwikkeling (dus loonruimte) blijft men vanuit de werkgeverszijde voorzichtig: “er is niet veel ruimte”, “financiering moet binnen de cao gevonden worden” en/of “we moeten in lijn blijven met de ontwikkelingen bij onze opdrachtgever”. Wij hebben alle vertrouwen in onze berekeningen en de rederijen maken megawinsten, dus kunnen onze kosten doorberekend worden.


Hoewel op sommige voorstellen werkgevers- en werknemersdelegaties duidelijk uitspreken het niet met elkaar eens te zijn of geen behoefte hebben om te bewegen op voorstelen verloopt het onderhandelingstraject in goede sfeer en wordt er gezocht naar oplossingen.


Op 8 februari vervolgen we de onderhandelingen.


Voor nu alle gezondheid en let op elkaar.


Samen sterk!


Met vriendelijke groet,


Niek Stam Bestuurder FNV Havens en delegatie
Tjeerd Orie Bestuurder CNV Vakmensen en delegatie

Please publish modules in offcanvas position.