MMS: EINDE CAO ONDERHANDELINGEN IN ZICHT!

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAO NIEUWS NUMMER 5

 

 

Beste leden,

 

Vandaag wederom uitgebreid overleg gehad over een nieuwe CAO voor jullie. Een aantal onderwerpen hebben wij nog een keer besproken. Vandaag heeft FNV Havens berekeningen gepresenteerd voor de nieuwe Senioren Haven Fit Regeling voor de geboortejaren 1960 tot en met 1969. Hierover moet de werkgever zelf berekeningen tegenover gaan zetten. Dat is prima. Want onderhandelen doe je op basis van feitelijke informatie.

 

Dit is ook precies wat wij bedoelen met de titel “Einde cao onderhandelingen in zicht”. Nagenoeg alle feitelijke informatie ligt nu op tafel en nu komt er op aan of men iets wil en of iets mogelijk is.

 

Uiteindelijk hebben wij verschillende blokken met onderwerpen waarvoor nu de tijd is aangebroken om een en ander op papier te gaan zetten. Op die manier wordt duidelijk tot hoever een partij wil gaan om tot een CAO-resultaat te komen.

 

De verschillende blokken zijn:

 

  •         Inkomensontwikkeling en loonschalendiscussie:

FNV Havens wil bovenop de APC 2% loonsverhoging per jaar. De werkgever wil nog niet verder gaan dan 1,5% per jaar bovenop de APC en dan ook nog gekoppeld aan aantallen moves. Ook heeft de werkgever nog niet ons voorstel in zijn geheel geaccepteerd aangaande de loonstappen in het loongebouw. Dus de werkgever zal hier nog op moeten bewegen om tot een CAO-resultaat te komen.

 

  • Werkgelegenheidsconvenant en werkzekerheid

De tekst hierover is nagenoeg gereed. Unilash en de aantallen werknemers in diverse dienstverbanden van de sjorbedrijven moeten nog ingevoegd worden.

 

  • Ouderenbeleid

Naast dat de werkgever zelf ook de berekening wil maken moeten partijen ook nog het Pre-Pensioenplan verder gaan uitwerken. Hiervoor hebben wij externe deskundigen nodig om ook naar de fiscale aspecten van zo’n regeling te kijken. Dit zal in werkgroepsverband gaan gebeuren gedurende de cao-periode. Maar van belang is dat er alvast een afspraak in deze cao komt waarin de nieuwe Senioren Haven Fit Regeling een feit is voor de geboortejaren 1960 tot en met 1969.

 

  • Tussenbaan

Hierover zijn de voorwaarden over en weer duidelijk en kan dit dus op papier gezet worden. Dit gaat de komende twee weken dan ook gebeuren. Uiteraard is dit onderdeel van een groot onderhandelingsresultaat waarin ook onze voorstellen duidelijk in terug moeten komen.

 

  • Fysieke belasting en verzekerd zijn tegen (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid

Sjorren is fysiek zwaar werk en de kans dat er gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gaat optreden is groot. Als daarentegen steeds minder regiewerk voorhanden is op de terminals vanwege robotisering zal het inkomen van de sjorder zoveel mogelijk geborgd moeten worden. Vandaar dat er goed gekeken moet worden naar een verzekering die tot aan pensioengerechtigde leeftijd inkomensterugval compenseert. MMS heeft deze verzekering wellicht al en anders moet dit geregeld worden. Wordt naar gekeken. Overigens zal komen vast te liggen dat werknemers in dienst van een van de sjorbedrijven nooit lager ingeschaald zullen worden dan de schaal waarin hij nu ingedeeld is of ingedeeld zal worden. Dus er zal geen sprake van demotie zijn.

 

Wij verwachten dat wij nog 2 sessies nodig hebben om de teksten goed op papier te krijgen en om de discussie over de loonsverhoging af te ronden.

Het volgende overleg is gepland op 24 april aanstaande vanaf 13.00 uur.

 

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke vakbondsgroet,

 

De onderhandelingsdelegatie FNV Havens

 

Niek Stam

Ray Fase

Johan Elmendorp

Johan van Kooten

 

 

Please publish modules in offcanvas position.