MMS CAO NIEUWS NUMMER 4

 

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Vandaag weer CAO-overleg gehad over jullie CAO. Er moet nog veel werk verzet worden waaronder berekeningen voor de kosten van de Senioren Haven Fit Regeling geboortejaren 1960 t/m 1969. Hier gaat FNV Havens aan werken. Verder is er veel doorgepraat over de verschillende onderdelen.

Uiteraard hebben wij verslag gedaan van onze bijeenkomsten van maandagavond 19 maart in de Rustburcht en 20 maart op de Delta Terminal. Wij hebben de bezorgdheid van de mensen met betrekking tot de aparte loonschaal stackeren volledig aan de orde gehad en er is volstrekte overeenstemming met de werkgever om zo helder en duidelijk mogelijk aan te geven en vast te leggen dat dit nooit voor sjorders in dienst van een van de sjorbedrijven van toepassing zal worden.

 

De werkgever heeft de volgende voorstellen ingetrokken: met betrekking tot de feestdagen blijft het zoals het is. Geen nachtdiensten meer vanaf 57 jaar blijft gehandhaafd en pensioenopbouw over het overwerk afschaffen bij de A-regeling is ingetrokken.

Hieronder de tekst van onze hand zoals dit aan het eind van het overleg is uitgereikt aan alle partijen namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Havens.

 

Inkomen en looptijd:

 • Initiële loonsverhoging van 2% per 1 januari 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 voorstel FNV. Werkgever stelt 1,5% voor in 2018 en 2019. En 2020 1% gegarandeerd en 0,5% optioneel bij meer dan 3.8 mln containers.
 • APC + schoonmaken APC .
 • Afschaffing van de jeugdlonen vanaf 21 jaar. Werkgever stelt 22 jaar als grens.
 • Loonstappen conform ons laatste voorstel ledenvergadering. Werkgever wil (nog) niet dat loongroep 1 in geheel naar loongroep 2 gaat (exclusief BBL) en werkgever is het nog niet eens dat iedereen in 2020 in loongroep 3 terecht komt.
 • Stackerdraaier aparte loonschaal zonder financiële gevolgen in huidig TC contract. Fase C (vaste medewerkers) blijft onder MMS loonschaal.
 • Brief aan sjorders in dienst van sjorbedrijven aangaande Stackerdraaierloon dat men niet teruggezet zal en kan worden in deze schaal met handtekening van directies/aandeelhouders en tewerkstellingsvolgorde MMS opnemen in CAO. Werkgever is akkoord.
 • SHL voorstel € 130 erbij. Werkgever stelt € 80,00 voor.
 • SL vervangt SHL op EMX dan toeslag naar € 15,00 per dag. De OR is conform Regelingenboek aan zet.

 

Ouderenbeleid:

 • Voortzetting huidige SHFR voor 1960-1969. FNV Havens gaat kostenberekeningen maken.
 • Onderzoek en uitwerking Pre-pensioenplan. Werkgever is akkoord.
 • 90% dagen voortzetten voor werknemers die deelnemen aan SHFR (65 en 66 jaar). Werkgever is akkoord.
 • Werkgever verklaart dat doorschuif van de AOW-gerechtigde leeftijd ondoenlijk is en bedrijfsvoering in de Sjorsector nagenoeg onmogelijk maakt.

 

Fysieke belasting:

 • Het werk van sjorder is fysiek zeer zwaar werk en kan men niet volhouden tot AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Ook het werk moet gedaan worden in een volcontinu systeem en dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid.
 • De terminaloperators kiezen steeds meer voor automatisering en robotisering waardoor taakroulatie voor een sjorder op latere leeftijd niet meer mogelijk is.
 • Door bovenstaande neemt de kans op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid steeds meer toe waardoor een totale verzekering voor aanvulling loon tot pensioengerechtigde leeftijd noodzakelijk is.
 • Werkgever heeft per 1 januari 2018 een premieverlaging van 0.5% punt van de Sectorpremie gehad en een verdere verlaging per 1 januari 2019 ligt in de rede.
 • Werkgever dient een verplichte dekking van het risico zoals hierboven beschreven af te dekken voor de werknemers. Werkgever heeft vraag met betrekking tot de kosten gesteld aan de verzekeraar.

 

Tussenbaan:

 • Invoeringsdatum in de toekomst niet met terugwerkende kracht.
 • Aanleiding voor deze pilot beschrijven:
 • Het werk van sjorder is fysiek zeer zwaar werk en kan men niet volhouden tot AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Ook het werk moet gedaan worden in een volcontinu systeem en dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid.
 • De terminaloperators kiezen steeds meer voor automatisering en robotisering waardoor taakroulatie voor een sjorder op latere leeftijd niet meer mogelijk is.
 • Aparte loonschaal waarin in kortere periode het hoogste salaris wordt bereikt van deze schaal A MMS. Werkgever heeft iets ander voorstel. Scheelt niet veel.
 • Pensioenpremieverdeling op basis van 40% wn/60% wg in de vorm van een PT. Werkgever is akkoord.
 • Voor iedere week gewerkt krijgt de werknemer een betaald studie-uur. Deze kunnen opgespaard worden tot hele blokken voor een studie te volgen.
 • Transitievergoeding bij einde dienstverband.
 • Een extra Schemamaandsalaris bij einde dienstverband. Werkgever stelt Basismaandsalaris.
 • De keuze om de winstdelingsregeling binnen het bedrijf op te sparen en uit te keren bij einde dienstverband inclusief 3% rendementsgarantie. Werkgever is akkoord.
 • Werkgever faciliteert voor deze groep het lidmaatschap van een vakbond.
 • Opleidingsbudget € 2500,00 per persoon voor 5 jaar. Werkgever is akkoord en rekening van de studie wordt door bedrijf betaald tot een maximum van € 2500,00.

 

Werkgelegenheidsconvenant:

 • Eerder is een werkgelegenheidsgarantie afgegeven op basis van 5.030.000 (MMS 3.860.000 en ILS 1.170.000) voor MMS, ILS en Unilash. Dit willen wij zo houden. Werkgever kijkt hier naar.
 • Verklaring met werkgevers en vakbonden waaruit wordt verklaard dat partijen tegen de komst van een Stackerrobot zijn en dat wij (partijen) dit ook aan de orde zullen gaan stellen in de diverse Europese en internationale organisaties. Het stackeren is nog een van de laatste werkzaamheden die in de toekomst gebruikt kan worden om de fysiek zware belasting van het werken met bars af te wisselen.

 

Harmoniseringstraject ILS/MMS:

 • Onderzoek door werkgroep bestaande uit een delegatie vanuit de sjorbedrijven die onderzoekt of na 4 uur systeemsjorren wisselen met een andere functie leidt tot minder fysieke belasting voor de sjorder.
 • Leeftijdgebonden vrijstelling van sjorwerk. Leeftijd bepalen in overleg met partijen.
 • Bij verlengen of opnieuw afsluiten van de pensioenregelingen kijken naar de mogelijke besparingen en deze ten goede laten komen van de pensioenregelingen.
 • DHBO’r op ieder schip waar gesjord wordt. Werkgever heeft vraag uitstaan voor opleiding voor sjorders.
 • Afspraken over veiligheidsprocedures voor sjorders die aan boord van containerschepen werken, met vergaande geautomatiseerde en gerobotiseerde laad- en losprocessen, zoals: gondelen, slecht weer procedures.
 • Financiële afspraken maken voor bestaande werknemers die de sjorsector zouden willen verlaten waaronder transitievergoeding, opleiding, compensatie pensioenregeling en salarisverschil.
 • MMS en ILS leveren beiden een aparte inspecteur die de schepen (< 170 meter) met ITF contract gaan controleren op veiligheid en indien nodig i.s.m. PSC rapporten opmaken om zodoende een geleidelijke overgang van de werkzaamheden zonder obstructies mogelijk te maken voor 1 januari 2020.
 • CAO-Partijen dienen met bovenstaande aanbod naar gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam te gaan om financiële bijdrage te vragen en aanpassing van de Sjorverordening zodat alle schepen < 170 meter door sjorders gesjord gaan worden en niet alleen ITF contract schepen.
 • Aanpassing functie omschrijving stukgoedwerk.
 • Onderzoek naar uitbreiding van sjorverordening voor stukgoedwerk.
 • Ploegensterkte sterk aandachtspunt aanbeveling 3 man per kraan los calls bij ultra large en schepen die 2 en 3 hoog gesjord zijn inclusief reefers.

 

Op 6 april 2018 wordt het overleg vervolgd.

 

Met vriendelijke groet,

Onderhandelingsdelegatie FNV Havens

 

Niek Stam

Johan van Kooten

Johan Elmendorp

Ray Fase

Please publish modules in offcanvas position.