CAO OVERLEG MATRANS VAN START!

 

logo fnv

 

 

 

Nummer 1

 

Rotterdam, 17 januari 2018

 

Vandaag hebben de CAO-partijen voor het eerst overleg gehad over een nieuwe CAO MMS. Gisterenavond werden de voorstellen van de directie bekend en zijn inmiddels ook op de werkvloer beland.

Op een aantal van deze werkgeversvoorstellen willen wij nader op inzoomen.

 

Allereerst snappen wij best wel dat er gerefereerd wordt aan de uitkomsten van de ECT onderhandelingen. Maar het is ook goed om te realiseren dat het werk van een sjorder, de omstandigheden waarin het werk gedaan moet worden en de zwaarte van het werk in combinatie met het steeds meer opschuiven van de AOW toch wel een heel andere benadering behoeft. En daar horen dan ook andere aanvullende afspraken bij.

 

De hoeveelheid sjorwerk bij ECT is in de afgelopen jaren redelijk constant gebleven ondanks de toenemende concurrentie tussen terminaloperators. Het regiewerk heeft in 2016 een kleine daling laten zien maar is in de 2e helft van 2017 weer goed te noemen. Dit komt natuurlijk ook omdat de container-sectorbrede Senioren Haven Fit Regeling nu mee gaat doen aan het creëren van oplossingen die hard nodig zijn om tot goed ouderenbeleid voor de sjorders te komen. Daar hebben de terminaloperators ook baat bij want anders zouden de sjortarieven flink omhoog moeten.

 

Inkomen:

De directie verschuilt zich achter het onderhandelingsakkoord ECT voor wat betreft de loonstijging en de voorwaarden waaronder de volumeafspraken. Nou wij kunnen jullie klip en klaar zeggen dat wij dat toch wel even anders zien. Of de container nu bij ECT of APMT-terminals gesjord moet worden, het blijft sjorwerk met in- en uitleenafspraken.

 

Loonschaal Stackerdraaien:

Wij begrijpen het punt vanuit de gedachte van de ‘inlenersbeloning’ dat er één tarief gehanteerd moet worden tussen ILS, UNILASH en MMS richting Transcore.

Transcore kan alleen ingezet worden voor het stackeren en hiervoor moet dan een vast tarief vastgesteld worden. Maar voorwaarde voor ons zal altijd zijn dat stackerdraaien altijd onderdeel moet blijven van de sjorfunctie.

 

Pensioen:

Werkgever heeft voorgesteld om voor de A-deelnemers de pensioenopbouw over het overwerk te schrappen. De reden die de werkgever aanvoert is dat het bij de terminaloperators ook niet aan de orde is. Maar MMS is een sjorbedrijf en bij ILS wordt ook gewoon pensioenopbouw gepleegd over het overwerk. Velen van jullie weten nog dat FNV Havens een rechtszaak tegen Matrans had aangespannen en gewonnen. Het zou nu natuurlijk belachelijk zijn als wij dit nu zomaar weer zouden weggeven.

 

Arbeidsovereenkomsten:

De werkgever wil voortaan alleen nog maar met contracten van 4/5 jaar werken. Wij zijn niet blind voor de veranderingen. Maar wij willen eerst een goed onderbouwd voorstel van de werkgever zien en wat dit dan gaat betekenen voor de huidige werknemers in de Sjorsector.

 

Loonschalen Shiftleaders:

De werkgever zal met een voorstel komen om de verschillen wat logischer te maken.

Voor wat betreft het verzoek van de werkgever om een leidinggevende die niet functioneert terug te kunnen zetten met afbouw van het salaris hebben wij aangegeven dat volgens ons in het verleden de bekende afbouwregeling in de haven ook bedoeld was voor functiesalarissen. Dus niet alleen schematoeslagen. Gaan wij nog eens nachecken.

 

Nachtdiensten:

De werkgever is blijkbaar van mening dat vanwege de verhoging van de gemiddelde AOW-leeftijd dat het lopen van nachtdiensten steeds makkelijker wordt. Wij hebben niet op dezelfde neo-liberale school gezeten dus wij snappen dit dan ook niet en zijn dan ook niet van plan hier gehoor aan te geven. Wij zien liever een werkgever die tegen de overheid zegt dat zijn werknemers keihard werken, in ploegendiensten werken en met dit werk de opschuivende AOW-leeftijd niet op een normale manier kan halen. Dus werkgever “effe normaal blijven doen”.

 

Feestdagen:

Tijdens de afgelopen 2 CAO-trajecten hebben wij meer dan 30 uur over het schema in de cao gesproken. Dat vinden wij voorlopig wel genoeg voor de komende 10 jaar.

 

Werkgelegenheidsconvenant:

Wij zijn altijd voor werkzekerheid en dus ook voor een convenant waarin dat geregeld is. Maar wij willen vooral praten over de voorwaarden waaronder die werkzekerheid geregeld wordt. Even als voorbeeld: wat hebben wij aan een werkzekerheidsconvenant als je fysiek het werk niet meer aankunt? Alles hangt met alles aan elkaar. Daarom zoeken wij naar oplossingen binnen een totaalpakket.

 

Harmonisatie MMS CAO & ILS CAO:

De werkgever wil een werkgroep opstarten om tot harmoniseringsafspraken van beide CAO’s te komen. Wij zijn erg nieuwsgierig hoe de werkgevers dit voor zich zien. Dit zou dan in de komende 2 jaar onderzocht moeten worden. Als de werkgroep van start gaat zullen wij onze leden bij MMS en ILS hierbij gaan betrekken.

 

Overleg  met directie wordt voortgezet op 6 februari en 8 maart.

 

Na ieder overleg zullen wij zo snel mogelijk een nieuwsbrief sturen met de relevante informatie.

Wij houden jullie op de hoogte. Kijk ook op www.fnvhavens.nl

 

Met vriendelijke vakbondsgroet,

Niek Stam – bestuurder

Johan van Kooten – voorzitter VAB MMS

Ray Fase – secretaris VAB MMS

Johan Elmendorp – bestuurslid VAB MMSPlease publish modules in offcanvas position.