DERDE CAO-OVERLEG ILS

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beste leden,

 

Op 9 maart 2021 is er weer overleg geweest over jullie nieuwe CAO.

 

Onze inzet voor een nieuwe CAO is gebaseerd op de volgende hoofdpunten;

  • 2- of 3 jarige CAO met APC en een loonsverhoging gebaseerd op 2,5%-3% met een minimum van € 85 verhoging van BMS
  • Voorafgaand aan de AOW korter werken/Eerder stoppen met werken op basis van het Zwaar Werk Model van FNV Havens. De kosten voor de geboortejaren 1960-1969 zijn per 2021 gemiddeld 2,1% van de totale loonsom
  • Meer vaste contracten in de sjorploegen
  • Overwerkbetaling bij afwerken/verlengen naar 175% voor iedereen gelijktrekken
  •  Pensioenstaffel A verhogen naar 90%


Tijdens het overleg van 9 maart is duidelijk gemaakt dat ILS in 2021 t/m 2023 maar beperkte ruimte heeft om de tarieven te verhogen omdat de contracten met APMTR, APMT MV II en RWG in deze periode nog doorlopen. De tariefsverhogingen lopen gelijk aan de loonontwikkelingen die zijn afgesproken met vakbonden bij APMT-terminals te weten 1% in 2021 en 2022. RWG heeft geen CAO maar het tarievencontract tussen ILS en RWG loopt nog door tot en met 2023.

 

Hierop hebben wij een nieuw gedachtenspoor voorgesteld waardoor het mogelijk moet worden om tot een acceptabele loonsverhoging te komen in de komende jaren en dat de gelden die nodig zijn voor het Zwaar Werk Model ook beschikbaar kunnen komen.

 

Het gedachtenspoor ziet er bovenop de APC als volgt uit:
• 2021 per 1 januari een loonsverhoging van 1,5% met een minimale verhoging van 45 euro BMS
• 2022 per 1 januari een loonsverhoging van 1,5% met een minimale verhoging van 55 euro BMS
• 2023 per 1 januari een loonsverhoging van 1,5% met een minimale verhoging van 65 euro BMS
• 2024 per 1 januari een loonsverhoging van 1,5% met een minimale verhoging van 85 euro BMS


De werkgever is dan wel verantwoordelijk om de gelden voor het Zwaar Werk Model te financieren vanuit de markt. Dit zou geen probleem mogen zijn omdat het gaat om een extra opslag per container van € 0,06 tot € 0,10 in de komende 5 tot 7 jaar. De rederijen in de allianties maken op dit moment megawinsten.

 

Werkgever wil graag afspraken maken over inzet van ABC. Wij weten hoe gevoelig dit ligt bij onze achterban maar wij willen ook goede afspraken over opleiding van bestaande ILS-werknemers die reeds de leeftijd van 50 of ouder hebben bereikt. Als het werk er nu is zoals bij MRT dan moet het mogelijk zijn om iedereen een eerlijke kans te geven om zich te bekwamen op ander werk dan alleen sjor en dekman.

 

Daarnaast gaan de komende jaren flink wat werknemers korter werken vanwege Senioren Haven Fit regeling en misschien wel eerder stoppen met werken. Dan moet het ook mogelijk zijn om meer jongens een vast dienstverband te geven als de containermarkt niet onder de 5,5 miljoen deep sea moves zakt en aan de eisen van de sjorsector voldoen. De directie is bereid hier serieuze afspraken over te maken.

 

Bij 3e taak een maaltijd verzorgen of maaltijdvergoeding (locaties met maaltijden wordt steeds schaarser).

 

Werkgever zal zich schriftelijk verplichten om werknemers met een tussenbaan actief voor te lichten en op tijd uitvraag te doen onder de werknemers met een tussenbaan over hun ambities en opleidingsbehoeften.

 

Leden van FNV Havens die een contract voor bepaalde tijd hebben bij ILS krijgen de mogelijkheid om per jaar in aanmerking te komen voor een bijdrage vakbondslidmaatschap. Hiertoe zullen CAO-partijen een budget voor vaststellen en een regeling uitwerken.

 

Hoe nu verder?
De directie gaat nu serieus nadenken over ons gedachtenspoor. Gezien het feit dat de onderhandelingen van Matrans ook parallel lopen aan de onderhandelingen van ILS vindt het volgende overleg op 30 maart aanstaande plaats. Dat is direct na het volgende overleg van Matrans die gepland staat op 29 maart.
Het gaat spannend worden in de containersector. Het overleg bij ECT is op 8 maart geëindigd in een eindbod van de vakbonden aan de directie ECT.

 

Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke vakbondsgroet,

 

Aad Spruijt
Ben Vliegen
Ibrahim Kosar
Niek Stam

 

P.S. Eind deze week komt het digitale FNV Havenmagazine uit. Lees deze goed door!

Please publish modules in offcanvas position.