ILS: CAO ONDERHANDELINGSRESULTAAT IS EEN FEIT!

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS CAO NIEUWS NUMMER 6

 

Beste leden,

 

We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt! Na 6 ronden onderhandelen, zaken uitzoeken en onderwerpen uitrekenen is het dan zo ver. Zoals wij vorige week al aangaven was
onze onderhandelingsdelegatie niet bereid om een lagere uitkomst te accepteren dan wat bij MMS is bereikt.

Wij hebben tegelijkertijd met een schuin oog gekeken naar wat bij MMS eerder is geregeld zoals ‘vrijstelling van nachtdiensten vanaf 57 jaar en de Senioren Haven Fit Regeling’.

 

Wat hebben wij bereikt:

 • CAO- periode tot en met december 2019;
 • Prijscompensatie van 1,34% per 1 januari 2018;
 • Initiële loonsverhoging van 2% per 1 januari 2018 en 1,9% per 1 januari 2019;
 • Er komt een nieuwe loonschaal voor de functie van Operationele Medewerker met ingang van 1 januari 2018. Voor huidige werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd verandert er niets.
 • De jeugdlonen gaan fors omhoog en vakvolwassenloon gaat in vanaf 21 jaar;
 • Er komt een pilot “Tussencontracten met opleidingsfaciliteiten” zoals ook bij MMS is afgesproken;
 • Werknemers werkzaam in het D-cyclus en Senioren Haven Fit: vanaf 1 januari 2019 is het voor de werknemers in D-cyclus geboren tot en met 1959 ook mogelijk om tot AOW-gerechtigde leeftijd in de Senioren Haven Fit Regeling te gaan. Let wel op: de Dienstjarenpremie wordt hierop aangepast;
 • De nieuwe Senioren Haven Fit Regeling geboortejaren 1960-1969 zowel voor de D-cyclus als E-cyclus is een periode van maximaal van 5 jaar afgesproken op basis van dezelfde systematiek als geboortejaren 1950-1959; E-dienst: 72.5% werken, 92,5% salaris en 100% pensioen: D-dienst: 75% werken, 90% salaris en 100% pensioen;
 • Werknemers in de E-dienst kunnen vanaf 57 jaar en ouder de nachtdiensten omzetten naar avonddiensten met behoud van schematoeslag en volcontinue rooster, ingangsdatum 1 januari 2019;
 • Werkgelegenheidsconvenant voor de Sjorbedrijven: Voor werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd en in dienst voor 1 januari 2017 wordt de werkgelegenheid gewaarborgd tot en met 30 juni 2022;
 • WGA-hiaatverzekering en ANW-hiaatverzekering: vanaf 1 januari 2019 zijn alle werknemers in dienst van ILS en werkzaam onder deze cao collectief verzekerd voor  arbeidsongeschiktheid 35%-80% voor het inkomensverlies. Voor het geval een werknemer komt te overlijden is een nabestaandenverzekering afgesloten voor de nabestaanden. De werknemers betalen reeds voor de WGA-hiaatverzekering 0,41% (over maximum salaris van circa € 54.000). Dit percentage wordt verlaagd naar 0,31%. De werknemer blijft dit betalen. De werkgever gaat de volledige ANW-hiaatverzekering betalen. Dus indien je nu hiervoor verzekerd bent dan betaal je voor deze ANW-hiaatverzekering 1/3 deel
  van de premie maar per 1 januari 2019 hoeft je dit niet meer te betalen;
 • Harmoniseringstraject: we gaan aan de slag en eind 2019 zal de werkgroep moeten rapporteren aan CAO-partijen;
 • Langere werktijd als gevolg van andere werktijden bij de bedrijven als bedoeld artikel B9: de diensttijd boven de 7:75 uur worden vergoed;
 • Berekening Correctiedagen: dit gaat conform systematiek MMS. Maar indien je een negatief snippersaldo hebt of nog dagen in te halen hebt dan worden die eerst verrekend volgens 1:1. Valt er niets te verrekenen dan worden deze dagen bij snippertegoed opgeteld ook weer volgens 1:1;
 • Voor de huidige werknemers die nu reeds in een langdurig contract voor bepaalde tijd werkzaam zijn zal op 12 juni nog overleg over gevoerd worden met als doel om deze groep aan te laten sluiten bij wat is afgesproken bij de “Tussenbaners” dus inclusief bonus, salaris, opleidingsfaciliteiten e.d.
 • Directie ILS wil voordat ‘ja’ gezegd wordt over verlagen van de franchise A-regeling nog deskundig advies inwinnen. Dus dit punt wordt later duidelijk (maar voor de ledenvergaderingen);
 • “Verlengen uit de nachtdienst”. Dit punt wordt doorgeschoven naar de harmoniseringsagenda;
 • Per 1 januari 2019 zal de pensioenpremie voor werknemers van 6,5% verhoogd worden naar 7% zoals dit ook bij MMS in 2012 is geregeld. Tijdens de ledenvergaderingen geven wij uitleg over de minimale financiële gevolgen van deze afspraak;
 • De weekend snipperdagen buiten het vakantieseizoen worden verhoogd van 3 naar 4. Afgelopen week hebben wij de OR gevraagd of zij in staat zijn om tot een betere deal op dit punt te komen (want dan zouden wij deze afspraak in de koelkast zetten). Wij hebben niets vernomen van de OR en willen deze verbetering niet laten lopen dus nemen wij dit op in het onderhandelingsresultaat.
 • Toolbox-meetings: we hebben geaccepteerd dat er 4x per jaar een verplichte toolbox van 1 uur voor aanvang werktijd gaat plaatsvinden conform afspraak MMS. Wij hebben gemeend dat met de afspraak over omzetten nachtdiensten naar avonddiensten met behoud van schematoeslag en dat de Correctiedagen 1:1 voortaan wordt gehanteerd, dat dit acceptabel is. En zeker als we zien dat ILS een ouder werknemersbestand heeft.

 

Jullie onderhandelingsdelegatie is positief over dat wat bereikt is. Zodra de complete tekst klaar is zullen wij deze naar jullie toesturen vergezeld met een stembiljet e.d.

De toelichtende vergaderingen in het kader van het referendum zullen wij houden op:

 

maandag 11 juni 2018

in de Rustburcht – Strevelsweg 744-746, Rotterdam

aanvang 10.00 uur en 19.30 uur

 

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten.

 

Nog nieuws vanuit de Aegon/ILS Pensioenkwestie: de nacalculaties over de afgelopen jaren vordert gestaag. Inmiddels is ook het onderzoek/nacalculatie over jaar 2015 afgerond. Het is goed om te zien dat de gezamenlijke inspanningen van directie ILS en FNV Havens nu eindelijk vorderingen oplevert.

 

Hopende jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke vakbondsgroet,

De onderhandelingsdelegatie van FNV Havens

 

Niek Stam, Aad Spruijt en Lars Schaap (Ben Vliegen is op vakantie)

Please publish modules in offcanvas position.