ILS CAO NIEUWS NUMMER 3

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEIN STAPJE VOORUIT GEZET IN HET ILS CAO-OVERLEG

 

Beste leden,

 

Vandaag hebben wij weer overleg gevoerd om tot een nieuwe CAO te komen. Langzaam maar zeker komt er meer overzicht in de vele onderwerpen. Hieronder wat toelichting op verschillende onderwerpen:

 

  •          Werknemers werkzaam in D-cyclus met nacht-/weekendverplichting krijgen z.s.m. de keuze om vanaf 1 april geen nacht-/weekenddiensten meer te werken of blijft werkzaam in D-cylus met verplicht weekend zonder nachtdiensten tegen toeslag van 11.42%. Men kan dus kiezen voor de normale ouderwetse C-dienst. Toeslag is 8.74%. Vanaf juli 2018 wordt het verschil met huidige toeslag (11.42%) afgebouwd conform CAO.
  • Transcore en stackerdiensten: Er wordt gewerkt aan het maken van één stackerloonschaal voor Transcore-werknemers die zowel van toepassing is voor CAO ILS als voor CAO MMS. Deze loonschaal is uitsluitend bestemd voor de werknemers van Transcore. Nu is het zo dat conform de CAO voor Uitzendkrachten (ABU) de inlenersbeloning bepalend is. Hierdoor is ILS fors duurder uit dan MMS. Dit willen we gelijkschakelen en de opbrengst hiervan gebruiken voor het ouderenbeleid in de nabije toekomst. Ook zal het salaris uitsluitend voor stackeren zijn en niet voor systeemsjorren. De bedoeling is dat dit tijdens de nieuwe CAO-periode ingevoerd gaat worden. Dit is niet van toepassing voor werknemers in dienst van een van de sjorbedrijven.
  • Wij hebben nu een overzicht gekregen van alle werknemers die werkzaam zijn op een langdurig contract voor bepaalde tijd. Dat zijn er best veel. Er wordt nu gesproken over een pilot “Tussenbaan” waarvan er nu dus al veel werkzaam zijn. Deze werknemers zullen dus ook de voordelen die wij gaan afspreken in de pilot moeten gaan krijgen. Denk hierbij aan een hogere loonschaal, studiekosten, studietijd, werkgeversbijdrage aan pensioenregeling, transitievergoeding en een extra maandbetaling. Over deze onderwerpen moet nog onderhandeld worden.
  • We hebben de afspraak met de werkgever gemaakt dat er gerekend zal gaan worden aan de toekomstige kosten voor de Senioren Haven Fit Regeling voor de geboortejaren 1960-1969. Deze kosten zullen hoog zijn, dus hoe eerder we beginnen hoe dragelijker de kosten.
  • Er wordt onderzoek gedaan naar de verzekering die loondoorbetaling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot aan pensioengerechtigde leeftijd en een verzekering voor Nabestaanden indien de werknemer tijdens loondienst komt te overlijden.
  • Er is kort gesproken over de Reiskostenregeling. Werkgever heeft aangegeven dat hier onderzoek naar gedaan wordt en dat dit met de OR besproken en afgerond zal gaan worden.
  • OV-uurloon (0,08 euro). FNV Havens heeft het overzicht van de werkgever ontvangen en zal dit bij FNV laten controleren. Wordt vervolgd.
  • Op 9 april 2018 zal het overleg voortgezet worden met de overige punten. Op 11 en 12 april komen alle kaderleden uit de Sjorsector voor scholing bij elkaar en zal er afstemming plaatsvinden over de verschillende CAO-trajecten in de Sjorsector.

 

Hopende jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke vakbondsgroet,

 

De delegatie van FNV Havens

Niek, Lars, Ben en Aad

Please publish modules in offcanvas position.