ILS CAO NIEUWS NUMMER 1: OOK CAO-OVERLEG ILS VAN START

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

 

Eindelijk het is zover. Het eerste aftastende gesprek voor een nieuwe CAO zit erop. Onze voorstellenbrief dateert al van 22 augustus 2017.

 

De CAO-delegatie van FNV Havens heeft de CAO-voorstellen toegelicht. De werkgever heeft mondeling zijn voorstellen laten toelichten door een woordvoerder van de AWVN (werkgeversadviseurs van VNO NCW). Deze krijgen wij nog op schrift.

 

Hoewel het gesprek in goede sfeer verlopen is zijn de verschillen op een aantal punten nu al zichtbaar.

Het belangrijkste verschil is toch wel dat de sjorbedrijven (geldt namelijk ook voor Matrans) zich nog te weinig als een echte sector opstellen met een eigen visie en beleid. Het is constant verwijzen naar dienstverlenend opstellen naar de klant, de klant wil dit en de klant wil dat niet.

 

Come on! De sjorsector is een echte sector met eigen beleid en met eigen problemen en uitdagingen. En die gaan de opdrachtgevers van de sjorbedrijven niet oplossen. Die verergeren de problemen juist door verdergaande automatisering en robotisering en verdwijnen belangrijke regiewerkzaamheden die sjorders in het kader van ouderenbeleid zouden kunnen gaan uitvoeren.

 

Terminaloperators spenderen tientallen miljoenen euro’s in verdergaande automatisering en robotiseringsprojecten maar de klanten (rederijen) worden hierdoor niet beter geholpen. Sterker nog: de productiviteit per kraan neemt eerder af dan toe. En dan moeten diezelfde terminaloperators of rederijen niet extra eisen gaan stellen aan de sjorders om de verloren tijd goed te maken of om de kosten die gemoeid zijn met automatisering/robotisering bij de sjorders te gaan verhalen.

 

HET HAVENWERK BEGINT EN EINDIGT BIJ EEN SJORDER!

 

De directie heeft ook aangegeven dat zij afspraken wil maken over dienstverbanden van 4 of 5 jaar met de belofte dat men dan ook een ander vak kan leren. Het is allemaal erg onduidelijk. Wat duidelijk is tot nu, is dat het de werkgever vooral veel geld oplevert en voor de werknemer vooral veel onzekerheid oplevert. Dat moet dus fors anders.

 

Nieuwe overlegdata al bekend.

Op de volgende data vindt er weer overleg plaats: 23 maart, 27 maart en 4 april.

 

Op 11 en 12 april komen de kaderleden uit de sjorsector van FNV Havens twee dagen bij elkaar om strategie verder op elkaar af te stemmen met betrekking tot een sectorvisie en sectorbeleid. Dit beleid moet volgende ingebed worden in de komende cao’s van ILS, Matrans en Unilash.

 

We moeten sterker worden, meer eenheid tonen tussen jong en oud en indien nodig strijdvaardiger. Sluit je daarom aan bij FNV Havens. De vakbond die onlangs de internationale CAO heeft afgesloten die vanaf 1 januari 2020 zeker stelt dat het sjorwerk op alle containerschepen enkel door havenwerkers gedaan kan worden indien de havenwerkers zijn aangesloten bij een vakbond die bij de ITF is aangesloten. En dat is FNV Havens. Samen sterk voor het sjorwerk!

 

Wij houden jullie op de hoogte.

 

Met solidaire groet,

Het onderhandelingsteam van FNV Havens

 

Niek Stam – bestuurder

Lars Schaap – kaderlid

Aad Spruijt – kaderlid

Ben Vliegen – kaderlid

 

Please publish modules in offcanvas position.