FNV HAVENS DOET GOEDE ZAKEN VOOR HAAR LEDEN! CAO ARTIKEL B 4 ILS cao

Geacht lid,

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor onze leden die in de afgelopen 5 jaar (vanaf medio 2012 tot medio 2017) in de volcontinudienst hebben gewerkt en nu nog in dienst zijn.
Zoals jullie weten hebben de nieuwe VAB-leden geconstateerd dat artikel B4 van de ILS cao niet werd toegepast. Hierop is gelijk actie ondernomen door FNV Havens en hebben vandaag definitief een afspraak gemaakt met de directie van ILS.
Deze afspraak luidt als volgt:

  • FNV Havens zal hun leden persoonlijk een brief sturen met onderstaande inhoud;
  • De leden van FNV Havens krijgen over de afgelopen 5 jaar hun vervangende roostervrije dagen alsnog toegekend indien men op 22 juni 2017 nog in dienst is van ILS;
  • Deze dagen zijn op persoonsniveau uitgerekend en kan oplopen tot 13 dagen over de afgelopen 5 jaar;
  • Deze dagen worden apart geregistreerd zodat deze niet zullen vervallen;
  • Het opnemen van deze dagen zal op dezelfde wijze geschieden als in het Snipperreglement is vastgelegd.

Hoe kom je in het bezit van deze dagen?
Zoals in deze nieuwsbrief is aangegeven zullen de leden van FNV Havens door de vakbond worden aangeschreven met een brief op naam.
De afspraak is dat die brief bij Nees Maas wordt ingeleverd en dan zal door het bedrijf aangegeven worden hoeveel dagen er toegekend zijn op basis van deze afspraak.
Wij menen hierbij een prima dienstverlening voor onze leden te hebben verricht.

Met vriendelijke groet,

Niek Stam – bestuurder FNV Havens
VAB-leden: Lars Schaap, Ben Vliegen en Aad Spruijt

Please publish modules in offcanvas position.