VOORLOPIG VAKBONDSAFDELINGSBESTUUR ILS IS ROND!

Beste leden,
Deze brief is bedoeld om jullie te informeren waar wij op dit moment staan met ons werk binnen het bedrijf ILS.

Op 23 februari hebben wij een brief geschreven naar de directie van ILS over het aannemen van nieuwe werknemers en onder welke voorwaarden. Op 14 maart hebben wij na het uitblijven van een reactie nogmaals een herinnering gestuurd. Naar aanleiding van onze brief heeft er een informeel gesprek plaatsgevonden op 27 maart jl. Tijdens dit gesprek heeft FNV Havens nogmaals uiteengezet dat de huidige cao bepalend is voor ons. En als de werkgever veranderingen hierop wil invoeren dat dit dan toch eerst met de vakbond overeengekomen moet worden. Het cao-overleg is aanstaande en wijzigingsvoorstellen worden schriftelijk aan alle partijen medegedeeld om hierover overleg te voeren. En niet anders. Directie ILS zou ons voor 1 mei een gemotiveerd schriftelijk voorstel doen toekomen. Wij zijn benieuwd!

Voorlopig VAB ILS:
FNV Havens heeft in de afgelopen maanden de leden tweemaal de kans gegeven om zich aan te melden als kandidaat voor het bestuur van de vakbondsleden werkzaam bij ILS. Hiervoor zijn de volgende personen naar voren gestapt: Ben Vliegen, Aad Spruit, Lars Schaap en Odd Godijn.
Op 27 maart is deze groep met ondergetekende voor het eerst bij elkaar gekomen. Dat was een prima en leerzame bijeenkomst.

Dit Voorlopige VAB gaat nu de ledenvergaderingen voorbereiden. Er zullen verschillende onderwerpen/wensen/eisen geformuleerd worden en zullen de basis zijn voor de ledenvergaderingen. Ook is een deel van deze groep aanwezig geweest op het Nationaal Havenwerkers Congres van 21 april jl. Tijdens de eerst komende ledenvergaderingen zal ook de officiële installatie van het VAB plaatsvinden.

- De komende periode zal er ook gekeken worden hoe de communicatie tussen leden onderling over cao-zaken verbeterd kan worden met behulp van sociale media;
- Er zijn vragen over de berekeningen van de correctiedagen;
- Er zijn vragen over het ‘ verlengen’;
- In de toekomst de wens om in de 2 op 1 dienst geen nachtdiensten meer;
- Omspillen en rusttijden met minimaal 8 rusturen exclusief reizen werk-huis-werk;
- Inhaaldagen afbouwen;
- Op termijn na x-tal jaren volcontinu gedraaid te hebben naar ander schema;
- De uitleg “ aanpassen aan het bedrijf waar men tewerkgesteld is” moet scherper;
- Op het gebied van Veiligheid en Arbo: de procedures bij gondelen moeten veel beter;
- De cao-afspraak over onderzoek naar nachtdiensten E + D cyclus moet nog steeds plaatsvinden. Partijen hebben afgesproken dat er een onderzoek naar de financiële gevolgen van het omzetten van nachtdiensten naar avonddiensten met behoud van schematoeslag voor werknemers vanaf 57 jaar en ouder. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan betrokken worden bij het cao-overleg;
- Het inkomensverschil tussen Specialist bij ILS en oude B1 bij MMS is nog steeds aanzienlijk;
- Het beleid wat is vastgesteld op het 3e Nationaal Havenwerkers Congres zal ook onderdeel zijn van de cao-onderhandelingen.

Fusie van ILS en MMS in MILS:
Er is ons verder geen nadere informatie bekend over de stand van zaken van deze fusie. Eerder hebben wij jullie al geïnformeerd over de standpunten van FNV Havens waaronder standpunten van VAB MMS.

Ledenvergaderingen ter voorbereiding van het cao-overleg:
In de maand mei/juni zal er eerst een overleg georganiseerd worden tussen de drie VAB’en van ILS, MMS en Unilash. Daarna zullen de ledenvergaderingen gepland worden.

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Niek Stam - bestuurder FNV Havens
Ben Vliegen, Aad Spruit, Lars Schaap en Odd Godijn

Please publish modules in offcanvas position.