ONDERHANDELINGSRESULTAAT BEREIKT BIJ P&O KADE

logo fnv

 

 

 

 

 

 

HET HEEFT HEEL LANG GEDUURD

NA 4 MAANDEN ONDERHANDELEN EINDELIJK EEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT P&O KADE CAO EN BEVEILIGING

 

 

Beste leden, 


Op 26 april jl. hebben wij in de kantine een extra sessie gehouden om met jullie ons mandaat te bespreken zodat wij in staat zouden zijn om tijdens het laatste CAO-overleg tot een afronding te kunnen komen. Zoals bekend heeft het laatste overleg 9 mei plaatsgevonden. Ook bij de werkgever was inmiddels doorgedrongen dat er grote bezwaren zijn vanuit het werknemersbestand om zomaar werktijden te gaan wijzigen. Wij hebben nogmaals benadrukt dat werknemers gewoon conform CAO-afspraken tot 23.00 uur moeten werken en dat de werkgever verantwoordelijk is voor het aanbrengen van werk binnen bestaande CAO-afspraken.


Niettemin is bij ons de bereidheid om in het weekend de aanvangstijden voor de avonddienst te wijzigen. Deze bereidheid heeft enorm geholpen om tot een afronding van het CAO-traject te komen. Uiteraard zal er nog een referendum gehouden worden. De looptijd van het referendum is van 17 mei tot en met 7 juni 2022. De telling zal plaatsvinden in de week van 13 juni 2022.


Wat is afgesproken?
Hieronder een opsomming van de belangrijkste onderwerpen:

  • CAO looptijd: 24 maanden ingaande 1 januari 2022.
  • Loonstijging BMS per 1 januari 2022 van meer dan 10%: APC per 1 januari 2022 3,277% voor koopkrachtbehoud, 2% loonsverhoging voor koopkrachtverbetering, 4,74% inbouw in basismaandsalaris vanwege ander werkschema. Hier komt nog bij 50% inbouw in basismaandsalaris voor afschaffen vroege dienst.
  • Loonstijging per 1 januari 2023 van APC + 2% initiële loonstijging.
  • Afspraken over Eerder Stoppen Met Werken vanaf geboortejaar 1960 en jonger volgens het Zwaar Werkmodel van FNV Havens. Is met deze CAO-afspraak af gefinancierd voor gemiddeld 30 maanden compensatie voor AOW ongehuwden en compensatie voor pensioenopbouw. Deze bedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd.
  • In het 14-weeks roosterschema zullen de tijdstippen van de avonddiensten in het weekend aanvangen om 13.00 uur en eindigen om 21.00 uur. De wijziging zit dus op 3 roosterdagen van de totale 98 roosterdagen. Verlengen op de uitgaande boot is verplicht conform CAO. Verlenging op de trein is op vrijwillige basis.
  • Onder strikte voorwaarden kan er 2x per kalenderjaar een roosterwijziging plaatsvinden. Werkgever, VAB en PDM dienen over nieuw werkschema overeenstemming te hebben. Vervolgens zal het nieuwe werkschema aan de OR worden aangeboden conform WOR artikel 27 (instemmingsrecht).
  • Het verzoek van werkgever om een nieuw werkschema te maken dient als volgt onderbouwd te zijn: binnen 2 maanden substantieel meer werk, waarbij er zicht is op voldoende beschikbare middelen (equipment) om de werkzaamheden binnen bepaalde tijdvakken te kunnen verrichten en waarbij de ploegensterkte behouden blijft. Ook dient een overzicht te worden verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit heeft voor de medewerkers.
  • Werknemers hebben recht op deskundig pensioenadvies maximaal 4 jaar voor pensionering. Het pakket in de offerte (€ 1085,- exclusief BTW) zal door de werkgever betaald worden.
  • Zwaar Werk Goed Verzekerd : Werknemers zijn voortaan verzekerd voor WGA/ANW-HIAAT en de werkgever betaald de volledige premie.

 

Het Vakbondsafdelingsbestuur van P&O Ferries vraagt zich af of er nog extra toelichtingsvergaderingen gehouden moeten worden. De afgelopen periode hebben wij al 4 vergaderingen gehouden. Indien er toch behoefte is aan verdere toelichting dan dit graag melden bij een van onze kaderleden. Dan zullen wij een bijeenkomst gaan houden in de week van 30 mei tot en met 2 juni. Niek Stam is in de week van 23 mei voor werk in het buitenland en gaat op 6 juni op vakantie. Heeft Niek dik verdiend.


Wij danken iedereen voor het vertrouwen wat jullie de onderhandelingsdelegatie hebben gegeven in de afgelopen periode.

 

Met vriendelijke groet,

 

Niek Stam en de onderhandelingsdelegatie.

 

Please publish modules in offcanvas position.