Stand van zaken CAO overleg P&O

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder treffen jullie de stand van zaken aan van het CAO-overleg. Het gaat allemaal best moeizaam. Er is pas een resultaat als wij overeenstemming hebben over alle punten.

 

ONDERDEEL I LOOPTIJD
CAO-partijen zijn akkoord met de looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

 

ONDERDEEL II LOONSVERHOGING
CAO-partijen zijn akkoord met de loonsverhoging van 2% per 1 januari 2022 en 2% per 1 januari 2023. De lonen en in geld uitgedrukte toeslagen zullen jaarlijks conform APC aangepast worden met de prijscompensatie referteperiode oktober-oktober.

 

ONDERDEEL III ESMW
Partijen zijn akkoord met de invoering van de ESMW afspraken gebaseerd op de maximale suppletie van 30 maanden in het berekeningsmodel. Per 1 januari 2020 wordt er jaarlijks al 3% van de loonsom gereserveerd met een minimum van € 150.000 per jaar. Vanuit P&O is aangegeven dat de huidige financieringsafspraak voldoende is.

 

ONDERDEEL IV PENSIOEN ADVIES
P&O is akkoord dat er een maximaal bedrag van € 1085,- exclusief btw ter beschikking wordt gesteld per werknemer indien de werknemer minimaal 5 jaar in dienst is van P&O.
De werkgever zal een voorschot aan de werknemer verstrekken op basis van een ordentelijke factuur. Werknemers die inmiddels al in een pensioenadviestraject zitten komen ook in aanmerking voor deze vergoeding.

 

ONDERDEEL V WDL
De huidige systematiek zoals vastgelegd in de huidige tekst van de CAO blijft gehandhaafd.

 

ONDERDEEL VI WGA/ANW-HIAAT
P&O zal de kosten voor deze verzekeringen volledig voor haar rekening nemen. Indien vanuit overheidswege hierin veranderingen zullen gaan plaatsvinden dan kan P&O deze afspraak tijdens CAO-overleg ter tafel brengen.

 

ONDERDEEL VII PLOEGENTOESLAG (DRT)
P&O gaat het voorstel van FNV Havens nog nader bestuderen.

 

ONDERDEEL VIII ROOSTERWIJZIGINGEN
CAO-partijen zijn akkoord dat de avonddiensten op zaterdagen en zondagen na goedkeuring van het onderhandelingsresultaat voortaan zullen aanvangen om 13.00 uur en uiterlijk zal duren tot 21.00 uur. FNV Havens stelt vervolgens wel dat na deze avonddiensten er geen sprake kan zijn van verlenging. Treinen die te laat binnen komen zullen niet meer behandeld worden.

 

Tevens stelt FNV Havens dat er eerst duidelijkheid dient te zijn over extra werk op de terminal. Vervolgens hebben de leden van FNV Havens aangegeven dat er bereidheid aanwezig is om te kijken naar een nieuwe indeling van werktijden met behoud van de ploegensterkte. Ook dient er voldoende zicht te zijn of er voldoende beschikbare equipment aanwezig is om de werkzaamheden binnen bepaalde tijdvakken te kunnen verrichten. Nadat er sprake is van extra substantieel werk en voldoende equipment aanwezig is dan zal een commissie bestaande uit werkgever, VAB, PDM en per ploeg een werknemer aan de slag gaan om tot een nieuw werkrooster te komen.
P&O weigert vooralsnog om een extra overleg te organiseren zoals door FNV Havens is voorgesteld. FNV Havens heeft nota bene nog aangegeven dat het overleg om te komen tot een eventueel nieuw werkschema binnen een week na bekendmaking van extra volumes/afvaarten gehouden kan worden.

 

ONDERDEEL IX DYNAMSCH PLANNEN
CAO-partijen zijn akkoord om artikel C11 lid 3 te handhaven. Ook de afspraak dat voor het laden twee operators zijn ingedeeld op één tugmaster blijft gehandhaafd.

 

ONDERDEEL X HERZIEN VAN DE HUIDIGE FUNCTIELIJST
De werkgever ziet geen enkele basis om de werknemers die nog niet ingedeeld zijn in D2 en ook de vereiste opleiding niet hebben die wel vereist is om in te delen in D2. Werknemers die nu ingedeeld zijn in D1 kunnen zich melden voor een aanvullende opleiding zodat doorgroei naar D2 plaats zal vinden.

 

P&O zal meedoen aan de actualisatie van de huidige functielijst door de bestaande functieomschrijvingen te herzien zoals dit ook bij DFDS en Stenaline is afgesproken. De actualisatie van de functielijst en de functieomschrijvingen zijn nodig omdat door introductie van nieuwe technologieën de functies en werkzaamheden zijn veranderd.

 

ONDERDEEL XI OVERWERK ALLEEN IN GELD EN NIET MEER IN TIJD
FNV Havens heeft voorgesteld dat naast de bovenwettelijke vakantiedagen maximaal 15 dagen gespaard kunnen worden. Deze zouden dan later ook gebruikt kunnen worden voor het verlofsparen zoals de wetgever dit heeft beoogd voor ‘eerder stoppen met werken’.

 

ONDERDEEL XII VROEGE DIENST
FNV Havens heeft P&O voorgesteld om de Vroege Dienst en slaapuren in te bouwen in het BMS. Het eenzijdig schrappen van een regeling zal leiden tot verzet. Het doorbetalen van de vergoeding in de afgelopen jaren is altijd onderdeel geweest van een bepaalde balans waar de flexibiliteit van werknemers is beloond door niet te tornen aan afspraken die toen eigenlijk niet meer aan de orde waren. Dit zelfde is ook van toepassing met de nadrukkelijke wens van de werkgever om de schouders eronder te zetten in de avonddienst zodat de avondboot veel eerder kon vertrekken dan oorspronkelijk de afspraak was. Eerder vertrekken betekent namelijk langzamer varen en met hoge brandstofkosten levert dat een enorme besparing op. Deze afspraak is niet zodanig vastgelegd in de CAO maar dat wil niet zeggen dat het verzoek van werkgeverszijde niet is gedaan en dat de werknemers hier niet op ingegaan zijn.

 

ONDERDEEL XIII MEERWERKVERGOEDING
P&O zal de huidige Meervergoeding blijven toepassen.

 

P&O heeft aangegeven in staat te zijn om maandag of dinsdag aanstaande een tekst aan te leveren voor een mogelijk onderhandelingsresultaat.

 

Wij houden contact.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de onderhandelingsdelegatie

 

Niek Stam – bestuurder FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.