P&O: CAO-LEDENVERGADERINGEN

 

logo fnv

 

 

 

 

  

WIJ GAAN CAO-LEDENVERGADERINGEN HOUDEN

OP 14 OF 16 MAART (UITNODIGING VOLGT NOG)

 

 

Beste leden,


Wij hebben wederom onderhandeld over jullie nieuwe CAO en zijn inmiddels op een punt aanbeland dat wij met jullie de inhoud nader kunnen afstemmen. Er zijn nog een paar punten waar wij jullie input op nodig hebben. Daarom is het van belang dat jullie op de ledenvergadering komen.


Wat hebben wij nu op tafel liggen:

 • Looptijd: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023;
 • Loonsverhoging: 2% per 1 januari 2022 en 2% per 1 januari 2023;
 • APC: jaarlijks zullen de lonen en geld uitgedrukte toeslagen per 1 januari van ieder jaar aangepast worden met de prijscompensatie referteperiode oktober-oktober;
 • WGA en ANW-hiaatverzekering wordt door de werkgever betaald;
 • ESMW: de berekeningen worden gemaakt en de verwachting is dat er voldoende budget is;
 • Pensioenadvies: het totale pakket zoals door FNV Havens is overlegd zal jaarlijks aan de werknemers worden aangeboden op kosten van de werkgever. Het betreft hier werknemers die het bedrijf gaan verlaten via prepensioen en/of voorafgaand deelnemen aan de Senioren Haven Fit Regeling;
 • Roosterwijziging: de werkgever wilde aanvankelijk 3x per jaar werknemers in een andere werkschema willen overzetten. Werkgever doet nu het voorstel van 2x per jaar;
 • Werkgever wil geen beperking of verbod van afwerken/verlengen bij invoering van de dienst van 13.00 - 21.00 uur;
 • Overwerk en tijd voor tijd: na het bereiken van een CAO-akkoord zal gedurende maanden april en mei geturfd gaan worden hoe vaak er tijd voor tijd wordt gekozen bij overwerk;
 • Werkgever is akkoord om de werknemers die nog steeds in D1 zitten en in dienst waren op 31 december 2014 alsnog per 1 januari 2022 in D2 in te delen (circa 16 werknemers);
 • Werkgever trekt het voorstel omtrent loslaten omtrent verhouding ploegensterkte bij dynamisch plannen in. Dit betrof het laden 1 chauffeur:2 sjorders;
 • Slaapuren/vroege dienst: de vroege dienst wordt niet meer gelopen en de hierbij toegezegde voorwaarden blijven onveranderd (betreft hier 3x halve dag). Werkgever wil deze dagen hebben;
 • Werkgever is akkoord met herzien van de huidige functielijst inclusief het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de functieomschrijvingen: zowel bij DFDS als Stenaline zijn er al afspraken gemaakt om de functieomschrijvingen te actualiseren omdat door introductie van nieuwe technologieën sommige functies en functie indelingen in het loongebouw herzien dienen te worden;
 • Ploegentoeslag: berekening DRT 29,70% naar 23,34% op kostenneutrale wijze door verhoging van BMS (nog los van de CAO-loonstijgingen)conform Stenaline. Dus geen DRT van 07.00 tot 07.45 en van 16.00-18.00 uur. Wordt nogmaals gecheckt door kleine commissie Roosters;
 • Meervergoeding: de werkgever heeft een voorstel gedaan om de meervergoeding in het salaris in te bouwen. Wij zijn onder de volgende voorwaarden akkoord: het in te bouwen bedrag staat gelijk aan 5 meerbeurten per maand. Indien de werknemer meer dan 5 meerbeurten moet uitvoeren dan zullen de meerdere meerbeurten als een meertoeslag uitbetaald worden conform de huidig vergoeding vermeerd met APC en initiele loonstijging. FNV Havens zal een kaart verstrekken aan iedere werknemer die voor het meren in aanmerking komt. Deze kaart dient bij iedere meerbeurt door de COSQ afgetekend te worden.
  Werkgever vindt dit omslachtig. Of iedereen 6 meerbeurten in het salaris of huidige systematiek;
 • De 13.00-21.00 dienst: volgens PDM’ers kan deze dienst ingevoerd worden op de volgende dagen: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Dit vanwege achterstand in het werk. Wij vinden dat wij hier pas meer over kunnen zeggen als er meer duidelijkheid is over de personele bezetting en vrachtvolumes. Maar wij zijn zeker bereid om het rooster zodanig aan te passen dat de bezetting en vrachtvolumes in balans zijn. Te denken valt aan de huidige ploegen meerdere keren per 14 weken in te delen op deze dienst. Een en ander afhankelijk van de noodzaak. Verlaging van de DRT zal opgevangen worden door een verhoging van het BMS.

Please publish modules in offcanvas position.