CAO-onderhandelingen P&O Kantoor

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,


Op 1 juli jongstleden heeft de eerste onderhandelingsronde plaatsgevonden voor de cao P&O Ferries kantoor. Tijdens deze ronde zijn we op de hoogte gebracht van de huidige ontwikkelingen binnen P&O Ferries. Het uiteenzetten van een nieuwe strategie en een nieuwe richting voor de organisatie. Dit zou moeten leiden tot een frisse wind door de organisatie. We gaan het zien de komende tijd.
Tevens is de financiële situatie uitgelicht. De verliessituatie bij tourisme door het gebrek aan passagiers, waarbij er in kwartaal 2 30% minder volume was. De vrachtvolumes zijn echter wel sterk omhoog gegaan. Al met al ziet het er naar uit dat er in kwartaal 3 behoorlijke herstel plaats gaat vinden.

 

Verder hebben de partijen de inhoudelijke voorstellen voor de nieuwe cao aan elkaar toegelicht. In ieder geval liggen we op dezelfde lijn als het gaat om:

  • 1 jarige cao
  • Automatische prijscompensatie (APC)
  • Artikel 40 aanpassen m.b.t. nieuwe verzekeraar

 

Vanuit de werkgeverszijde stond in de voorstellenbrief het aanpassen van artikel 15.4; de werkgelegenheids-garantie met bij ontslag wegens reorganisatie een uitkering gebaseerd op de kantonrechtersformule en correctiefactor 1. Wij hebben hierbij duidelijk aangegeven, met een vlammend betoog over de reden dat dit artikel door de achterban belangrijk wordt gevonden, dat aanpassen of schrappen van dit artikel uit den boze is. Dit voorstel is dan ook van tafel gehaald.

 

Vanuit vakbondszijde is het onderdeel ‘eerder stoppen bij zwaar werk’ uitgebreid besproken. De werkgever heeft hierbij aangegeven dat men eerst de uitkomsten van de werkgroep vanuit de kade-cao wil afwachten. Deze werkgroep gaat aan de slag met het ontwerpen van het zwaar werk model voor de RoRo-sector. De delegatie van de FNV kan zich hierin vinden, zolang de huidige havenfitregeling verbeterd wordt. Het onderwerp zal dan voor het volgende cao-traject weer op de agenda komen.

 

Ter bespreking voor de volgende ronde:

  • Eenmalige uitkering van 400 euro bruto
  • Evaluatie en verbeteringen senioren haven fit regeling
  • Geen uitbetaling dividend aan aandeelhouders over 2020 en 2021. Zo wel, 1000 euro uitkeren aan werknemers in 2021 en 2022.

 

Volgende onderhandelingen vinden plaats op 31 augustus 2021. Zodra er weer nieuws is, horen jullie dat van ons.

 

Met vriendelijke groet,


Arjan Herrewijnen
Wendy de Jong
Albert Broere
Niek Stam, FNV bestuurder
Cindy Onvlee, FNV bestuurder

Please publish modules in offcanvas position.