MOGELIJKE DOORBRAAK IN JURIDISCHE STRIJD TUSSEN P&O FERRIES EN FNV HAVENS

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,


Vandaag heeft uiteindelijk de rechtszitting plaatsgevonden tussen FNV Havens en P&O Ferries. Het geschil betreft artikel A 16, lid 5 waarin is bepaald dat werknemers na een tijdelijk dienstverband van 2 jaar, bij gebleken geschiktheid en opleiding (STC-MBO 2) in vaste dienst genomen dienen te worden en ingedeeld dienen te worden in het vaste ploegenrooster.


Wij weten inmiddels hoe het is verlopen met deze afspraak. Lokaal management kreeg van Dover te horen dat er geen werknemers meer in vaste dienst genomen mochten worden. Later mochten ze wel aangenomen worden maar dan in een 80% dienstverband met aangepast rooster. En weer later mocht de afspraak alleen maar gemaakt worden als alle leegloop in het vaste rooster eruit is gehaald.


Uiteindelijk heeft P&O Ferries een advocaat ingehuurd die het idee had om FNV Havens op andere punten aan te vallen in de hoop dat FNV Havens zou zwichten onder de druk van de door hem bedachte tegeneisen bij de rechtbank. Denk hierbij onder andere aan de opmerking dat FNV Havens niet eerlijk zou zijn, misbruik zou maken van hun monopolypositie en dat FNV Havens moet zorgen dat alle havenwerkers in Nederland vergelijkbare arbeidsvoorwaarden dienen te hebben dan die van P&O Ferries. En ook voegde die advocaat er nog aan toe dat die afspraken wel gemaakt zijn maar de CAO is niet aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dan is de afspraak niet geldig. Ja, je leest het goed; deze advocaat is helemaal los gegaan op FNV Havens.


Maar FNV Havens laat zich niet onder druk zetten door dit soort fratsen. Wij zijn een vakbond die er vanuit gaat dat als je met elkaar een afspraak hebt gemaakt dat je die ook nakomt. Ook als de CAO redactioneel nog niet klaar is en dus ook niet aangemeld is bij het ministerie. Stel je eens voor dat er een afspraak gemaakt is dat de aanvangstijden van de diensten veranderen. Dan zeggen wij toch ook niet dat die pas van toepassing zijn als er een CAO-tekst is ingediend bij de minister? Wat een bullshit.


De rechter heeft aangegeven dat dit juridische conflict nog wel eens een tijdje door kan gaan. Want als er een uitspraak door de rechter gedaan wordt kan de partij die ongelijk krijgt nog in hoger beroep enz. Dus heeft de rechter verzocht of partijen niet nog eens willen nadenken of het op een andere manier tot een oplossing kan komen.


P&O Ferries heeft FNV Havens verzocht om kort op de gang te komen praten over een mogelijke oplossing. Uiteraard zijn wij daar op ingegaan.


P&O en FNV Havens hebben de volgende kaders gevonden voor de oplossing, deze zijn;

  • De afspraak van artikel A16, lid 5 wordt nagekomen door P&O Ferries
  • Het dynamisch plannen zoals overeengekomen in de recente CAO krijgt een structureel karakter in de CAO
  • De besparingen van het dynamisch plannen zijn een structurele financieringsbron voor de afspraak inzake ‘Eerder stoppen met werken voor zwaar werk’ zoals deze in subsector RoRo-verband wordt vormgegeven (budget P&O Ferries)
  • De vakantiewerkersregeling krijgt een formeel karakter in de vorm van Tijdelijke Inhuur P&O (TIP) maar het aantal diensten/FTE’s zal beperkt worden tot …..(was 10 vakantiewerkers per 1 januari 2015)
  • De TIP-regeling kan pas toegepast worden als de partijen genoemd in artikel A9 niet kunnen leveren

 

Hoe nu verder?

De komende week zal de tekst van de bovengenoemde kaders verder uitgewerkt worden. Zodra de tekst klaar is zal deze aan de leden van FNV Havens in een referendum voorgelegd worden. Indien de leden akkoord gaan zal de afspraak aan de CAO gehecht worden.


Wij hopen jullie hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en jullie belangen op een juiste wijze behartigd te hebben.


Met vriendelijke groet,


Niek Stam – bestuurder FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.