Persbericht naar aanleiding van goedkeuring leden FNV Havens werkzaam bij P&O Ferries kade CAO

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden FNV Havens werkzaam bij P&O Ferries stemmen massaal in met '3 jaar eerder stoppen met werken'

 

Op donderdag 30 juli 2020 zijn de stemmen geteld aangaande de schriftelijke ledenraadpleging over het onderhandelingsresultaat wat op 30 juni 2020 tussen FNV Havens en directie P&O Ferries werd bereikt.

 

Gezien de nadelige gevolgen op de bedrijfsresultaten vanwege de Coronacrisis is er gekozen voor een 2 jarige CAO ingaande per 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.
Ter voorbereiding van het havenproject ' Eerder stoppen met werken' vanwege het zware werk in de havensector zijn partijen overeengekomen om 3% van de loonsom te reserveren voor de financiering van deze afspraken. FNV Havens is volop bezig om binnen de CAO-bedrijven hierover afspraken te maken. En dat lukt. Op dinsdag 28 juli 2020 heeft FNV Havens een onderhandelingsresultaat bereikt met de directie EBS na een aantal stakingsdagen met ook financiele reserveringen om het project ' Eerder stoppen met werken' mogelijk te maken. In deze CAO bestaat ook het systeem van Automatische Prijs Compensatie wat zorgt voor zoveel mogelijk koopkrachtbehoud. Daarnaast ieder jaar een bruto uitkering van Euro 400,00 waarvan o.a. de vakbondscontributie betaald wordt. Indien er over de jaren 2020 en 2021 dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders dan zullen de werknemers Euro 1000,00 ontvangen voor ieder jaar dat dividend wordt uitgekeerd.

 

Niek Stam " wij zien dat het bedrijf kampt met tegenvallende resultaten door de Coronacrisis. Maar wij passen ervoor om alleen onze leden hiervoor te laten opdraaien. Eerder stoppen met werken is in de haven echt een groot issue. Vandaar de reservering. Werkgevers willen pas iets met ons uitwerken als er ook geld is. Dat regelen we dan dus op deze manier. Dus wij hebben de loonsverhoging opzij gezet voor eerder stoppen met werken. Daarnaast krijgen onze leden hun vakbondscontributie terug via de eenmalige uitkering. En hebben wij een stok achter de deur voor het geval de aandeelhouders toch geld in hun zakken willen steken. Al met al een goed resultaat".

De leden hebben massaal hun steun aan dit akkoord gegeven en is nu dus een feit.

 

De druk op Tuur Elzinga en Han Busker wordt opgevoerd.

 

Het Ledenparlement van FNV heeft onlangs de uitwerking van het Pensioenakkoord goed gekeurd. Ook is er een motie unaniem aangenomen door het LP en Hoofdbestuur, die was ingediend door de sector Vervoer. Deze motie gaat over de hoogte van het bedrag wat vrijgesteld is van RVU-heffing. Dat bedrag is nu vastgesteld op bruto Euro 21.200 per jaar voor maximaal 3 jaar en alleen van toepassing voor de werknemers die uiterlijk in 2028 AOW-gerechtigd zijn/worden. De motie geeft aan dat dit bedrag te laag is voor werknemers die in ploegendiensten werkzaam zijn zoals o.a. in de havensector. Maar ook in andere delen van Vervoer. Daarom roept de motie het Hoofdbestuur FNV op om het bedrag te verhogen naar modaal of anderhalf modaal.

 

De afspraken die FNV Havens tot nu toe heeft gemaakt gaan uit van deze Euro 21.200, maar ook van de nog te ontvangen pensioenpremie over de jaren dat men eerder stopt met werken. In de havensector is dat al gauw een bedrag van Euro 15000 tot 18.000 euro per jaar. Daarnaast maakt FNV Havens afspraken die ook voor de leden gelden die ook na 2028 AOW gerechtigd worden. Solidariteit is een groot goed in de havensector. En met elkaar zijn wij niet bereid om RVU-boete te gaan betalen voor werknemers die zwaar werk verrichten, aldus Ruud Seton, voorzitter van het Vakbondsafdelingsbestuur van FNV Havens bij P&O Ferries.

Please publish modules in offcanvas position.