Hervat cao-overleg bij MRT

 

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de afwijzing van het onderhandelingsresultaat van 28 januari 2021 en na de ledenvergaderingen van 19 april 2021 hebben wij de directie van MRT op de hoogte gebracht van de punten die de leden van FNV Havens in het onderhandelingsresultaat gewijzigd wilden zien:

 

 

  • Meer loonsverhoging
  • Eénmalige uitkeringen zonder voorwaarden
  • Concretere afspraken over eerder stoppen
  • Maximering van het aantal verlengingen per week
  • Extra vergoeding voor het werken op een feestdag
  • Opnemen € 50 toeslag voor verschuiven van de klosdienst op zondag

 

Daarnaast hebben we MRT gewezen op het nog steeds niet nakomen van de afspraken over de beloning van inhuurkrachten van niet erkende verhurende bedrijven, op de inzet van inhuurkrachten op materieel waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn en op de ondeugdelijke routing op de terminal, waardoor de onveiligheid is toegenomen.

 

Sinds 1 mei 2021 hebben we bij MRT te maken met een nieuwe directeur: Arie Koppelaar. Met hem, met de heer Vervat en met Erik Bouwens hebben we op 21 mei jl. het CAO-overleg hervat.

 

Na een korte nadere kennismaking heeft de aandeelhouder de huidige stand van zaken bij MRT toegelicht. Samengevat komt die op het volgende neer:

 

 

  • In 2018 leidde de terminal verlies, maar dat kwam voor rekening van SCA.
  • In 2019 leidde de terminal opnieuw verlies, mede doordat er minder lading voor SCA werd afgehandeld.
  • In 2020 kwam Eimskip, maar de terminal was hier niet optimaal op voorbereid. Het jaar werd afgesloten met een nog groter verlies dan in 2019.
  • In 2021 kwam het ladingpakket van Hydro, maar de terminal was hier, zacht gezegd, niet optimaal op voorbereid. Er was te weinig kennis van de nieuwe lading, er had geen opleiding of training plaatsgevonden, er waren te weinig mensen en er was te weinig rijdend materieel en te weinig ruimte op de terminal. In de eerste chaotische maanden van 2021 zijn voor enorme bedragen boetes opgelopen door te laat afgehandelde schepen, containers die te lang bleven staan. Daarnaast zijn er grote schades aan de lading ontstaan. De verliezen over 2021 zullen nog veel groter zijn dan die in 2020. Zorgelijk veel groter.

 

MRT verbindt hier de conclusie aan dat in een nieuw onderhandelingsresultaat nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de loonontwikkeling (lees: minder loonsverhoging), over koffiepauzes en over de mogelijke introductie van een 1-op-1 rooster (dag/avond) om ene betere bezetting te krijgen op de avonden.


De delegatie van FNV Havens begrijpt dat de aandeelhouder meer had verwacht van de overname en constateert dat het management flink in gebreke is gebleven. De werknemers van MRT is niets te verwijten. Zij hebben zich juist enorm ingespannen (en doen dat nog steeds, dagelijks) om de operatie ondanks alles toch nog enigszins positief te laten verlopen. Dat er toch veel vertraging was bij de afhandeling en dat fouten en schades gemaakt zijn, was onvermijdelijk.

 

FNV Havens heeft bij alle voorgaande onderhandelingen en ook bij de onderhandelingen van eind 2020 gewezen op operationele tekortkomingen op de terminal. Opmerkingen daarover werden altijd beaamd, maar tegelijk min of meer weggewuifd onder het mom van “tijdelijke problemen”, “aanloopproblemen”, “problemen waar aan gewerkt werd” of “problemen waar door ons te zwaar aan getild werd”.

 

Ondertussen zitten we nu mooi met de ellende van dat “veeg maar onder het kleed”-beleid; de aandeelhouder is ook geschrokken van wat hij sinds de directiewisseling onder dat kleed aantreft. Wat één en ander gaat betekenen voor de afspraken die we nu kunnen maken over een cao, is nog onduidelijk. Natuurlijk vinden wij ook dat het (laten voortbestaan van) mismanagement een de ondernemingsrisico is waarvoor de werknemers niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld en niet voor hoeven te boeten. De andere kant van die medaille is dat we de financiële situatie van het bedrijf niet volledig kunnen negeren.

 

Op 1 juni a.s. praten we verder. We hebben het management meegegeven dat de afspraken met betrekking tot de inhuur bij niet-erkende derden per die datum moeten zijn nagekomen. Daarnaast hebben we de noodzaak benadrukt om de veiligheidssituatie op de terminal te verbeteren. En we hebben aangegeven dat de kennis en ervaring van de werkvloer ten volle moet worden benut om te voorkomen dat fouten uit het verleden in de toekomst herhaald worden.

 

We houden jullie op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet van de delegatie:

 

Martin Habermehl – Joost van der Lecq – Ruud de Ridder – Jeffrey Snoeck – Lesley Verhagen

 

Please publish modules in offcanvas position.