Uniport Pamflet 8 Eindbod

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDBOD SOCIAAL PLAN

 

Op 10 januari jl. heeft de werkgever zijn eindbod voor een sociaal plan aan alle werknemers van Uniport thuis toegestuurd. Een eindbod wil zeggen: "dit is het, verder willen wij niet gaan".

 

Het is inmiddels (bijna) februari 2020. FNV Havens heeft kort na het verschijnen van dit eindbod een flink aantal vragen gesteld. Die zijn een week later door de werkgever beantwoord, al waren die antwoorden niet allemaal even verhelderend. De werkgever heeft gevraagd om het eindbod in stemming te brengen. Die vraag hebben we besproken met een groep kaderleden van FNV Havens. Daarbij is vastgesteld dat het eindbod dat er lag, toch nog veel vragen onbeantwoord laat. En aangezien werknemers aan een sociaal plan rechten moeten kunnen ontlenen, is het onwenselijk als het plan zo geformuleerd is dat onduidelijk is wat er nu precies wordt geboden en beloofd.

 

FNV Havens heeft er voor gekozen om de werkgever te vragen om de onderdelen met een open eind nader in te vullen en zo uit te werken dat geen misverstand kan bestaan over het gebodene. Als de werkgever het sociaal plan zou willen uitwerken (zodat FNV-leden duidelijk hebben waar ze "ja" of "nee" tegen kunnen zeggen), is FNV Havens bereid om het aangepaste document als een onderhandelingsresultaat neutraal aan de leden voor te leggen. Daarom is de werkgever gevraagd nogmaals met ons om de tafel te gaan. Ter voorbereiding van dat overleg heeft FNV Havens het eindbod nogmaals alinea voor alinea en zin voor zin doorgelopen en is opnieuw een lijst vragen om verduidelijking opgesteld en aan de werkgever doorgegeven.

 

Op donderdag 30 januari jl. hebben FNV Havens en de werkgever wederom overleg gevoerd. Daarbij lijken de meeste onduidelijkheden door mondelinge toelichting van de werkgever te zijn weggenomen. Over een aantal dingen denkt de werkgever nog na of is de werkgever in afwachting van nadere informatie van de pensioenuitvoerder en/of de stichtingen SVBPVH en STIVU. FNV Havens is nu in afwachting van een nieuwe tekst op papier, waarin wat mondeling is toegelicht ook zwart op wit is uitgewerkt. Als die nieuwe tekst komt en voldoende duidelijk is, zal FNV Havens de referendumprocedure gaan volgen, zodat de leden zich erover kunnen uitspreken.

 

Overigens hebben we aan het eind van het overleg van 30 januari jl. nog verzocht om toe te staan dat in elke dag-, avond- en nachtdienst een kleinere bezetting opkomt, zodat het werk dat zich eventueel aandient nog kan worden gedaan, maar de andere mensen zich niet nodeloos hoeven te melden. Volgens de werkgever kan dat echter pas als er een sociaal plan ligt. Ons verzoek leek ons logischer dan de reactie.

 

We houden jullie uiteraard op de hoogte.

 

Groet, ook namens de kaderleden,

 

Joost van der Lecq FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.