Uniport Pamflet 3 Eerste ronde Sociaal Plan

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERLEG SOCIAAL PLAN GESTART: ALLES IS KORTER EN MINDER DAN VERWACHT

 

Op 14 november 2019 was het dan zover: het eerste overleg over een sociaal plan. Het duurde korter dan verwacht. Met natte ogen deed de directeur andermaal zijn verhaal over hoe triest de situatie van Uniport nu is. Helaas, helaas.

 

Voorstel van de directie

Gelukkig had de directie met de aandeelhouder samen al nagedacht over oplossingen voor de werknemers. Natuurlijk wel binnen grenzen; meneer Bol had dat in de kantine al opgemerkt. Een Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen en geen carte blanche. Bovendien zijn er wettelijke kaders waar Steinweg zich vanzelfsprekend aan wil houden.

 

Het voorstel van Steinweg, pardon, de directie Uniport is om zoveel mogelijk mensen te herplaatsen. Daarvoor zijn binnen het Steinwegconcern alle mogelijkheden bekeken. Een globale schatting is dat misschien 45 mensen op passende of passend te maken functies kunnen worden herplaatst. Daarnaast denkt de directie ook nog eens 10 man bij RST kwijt te kunnen: 3 man operationeel, 2 man TD en verder facilitaire en kantoorfuncties. Als Eimskip bereid zou zijn voortaan RST aan te doen in plaats van Uniport, zouden er nog meer mensen bij RST kunnen worden ondergebracht.

Voor de andere 75% van de collega’s wil Uniport de wettelijke transitievergoeding (2019) betalen, en die verhogen met factor 1,4. Daarnaast wil men een bedrijf inhuren voor outplacementbegeleiding. Ten slotte wil Steinweg mensen die bijna hun pensioenleeftijd bereikt hebben misschien op de loonlijst laten staan. Dit alles moet wat Uniport betreft wel allemaal voor het nieuwe jaar beklonken worden.

 

Reactie FNV Havens

FNV Havens heeft eerst de geschiedenis nog even in herinnering geroepen. Al jaren hebben we Uniport gewaarschuwd dat deze situatie zou kunnen ontstaan. Alle ongunstige scenario’s die wij sinds 2012 schetsten, zijn door Uniport echter lachend weggewuifd. De kans om werkgelegenheidsproblemen te voorkomen door afspraken te maken in een akkoord voor de gehele containersector, is door de aandeelhouder bewust om zeep geholpen. RST en Uniport waren volgens de aandeelhouder geen onderdeel van de verwachte overcompleetheid.

En zie waar we nu staan.

FNV Havens heeft duidelijk gemaakt dat het in de wind slaan van waarschuwingen en niets doen om voorzienbare problemen op te lossen, maakt dat Steinweg nu alles moet doen om de werknemers te helpen. Aan ander werk waar dat kan. Aan een substantiële schadeloosstelling bij ontslag waar herplaatsing niet lukt. Pas dan is sprake van goed werkgeverschap en van "een nette oplossing" die Steinweg zegt te willen vinden. Steinweg neemt dus minder verantwoordelijkheid voor de werknemers dan verwacht.

En dat met € 34,4 miljoen winst in 2018. Dat was een mager jaar, maar toch.

 

Herplaatsingen

We kunnen geen oordeel vellen over de "mogelijk" 45 vacatures die bij Steinweg kunnen worden vervuld. In elk geval zal er een goede afspraak gemaakt moeten worden over arbeidsvoorwaarden als we daarover verder praten.

Vanuit het uitgangspunt dat Steinweg al het mogelijke moet doen om mensen aan nieuw werk te helpen, vinden we 10 herplaatsingen (waarvan slechts 3 operationeel) bij RST een idioot laag aantal. Veel minder dan verwacht. We hebben informatie waar uit blijkt dat er alleen al voor 10 FTE in de operationele dienst wordt overgewerkt bij RST. Momenteel zijn er al 5 tot 8 man wekelijks die in de slingerploeg bij RST worden ingezet.

We hebben de directie al eerder de suggestie gedaan om oudere werknemers bij RST plaats te laten maken voor jongere Uniporters. En natuurlijk moet bekeken worden hoe reëel het is om bij RST 35 BBL’ers (leerlingen) in dienst te houden bij RST als er bij Uniport zoveel mensen op zoek moeten naar een nieuwe baan.

 

Vergoeding bij ontslag

De directie Uniport presenteerde de "transitievergoeding 2019" als het enige logische ijkpunt. Een transitievergoeding houdt zeer beperkt rekening met de leeftijd van werknemers. De kantonrechters-formules die ook altijd nog gehanteerd worden wanneer er sprake is van collectief ontslag, doen dat wel. FNV Havens vindt dat veel reëler.

Gezien de geschiedenis waarin veel te weinig gedaan is om de voorzienbare problemen het hoofd te bieden, vindt FNV Havens dat er sprake is van verwijtbaarheid. Om die reden heeft FNV Havens gesteld dat bij ontslag vergoedingen moeten worden betaald volgens de oude kantonrechtersformule, met een "correctiefactor" (verwijtbaarheid bij de werkgever) 2. Net als in de CAO’s van APMTR en APMT MVII is afgesproken.

Daarnaast geldt dat we in de CAO afspraken hebben gemaakt over werkzekerheid tot en met juni 2020. Die afspraak zou alleen niet meer gelden als er sprake is van een volumedaling van mee dan 30% ten opzichte van het volume in 2017. In 2019 daalde het volume met 23%, maar niet met 30%. Volgens FNV Havens is de werkzekerheidsbepaling daarom gewoon van kracht.

 

 

 

Rekenvoorbeelden Transitievergoeding x 1,4

Een werknemer werkt 10 jaar bij Uniport en heeft (inclusief vakantietoeslag) een bruto maandloon van € 5.000. Volgens de transitie-formule krijgt hij dan 20 x 1/6e maandsalaris = € 16.700. Steinweg doet er dan een schepje bovenop, door dit bedrag met 1,4 te vermenigvuldigen.

Resultaat: € 23.300. Bruto.

 

Een werknemer werkt 20 jaar bij Uniport en heeft (inclusief vakantietoeslag) een bruto maandloon van € 5.000. Volgens de transitie-formule krijgt hij dan 20 x 1/6e + 20 x 1/4e maandsalaris = € 41.700. Steinweg doet er dan een schepje bovenop, door dit bedrag met 1,4 te vermenigvuldigen.
Resultaat: € 58.300. Bruto.

 

En nu?

De directie sprak van een "onoverbrugbaar verschil" tussen wat wij willen en wat Steinweg van plan was te bieden. Daarom gaat de directie nu praten met de aandeelhouder. Op 26 november a.s. praten we verder.

 

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte.

 

Mede namens de kaderleden,

Joost van der Lecq

Please publish modules in offcanvas position.