ONDUIDELIJKHEID TROEF IN HET NOG ALTIJD INFORMELE OVERLEG MET DE UNIPORT DIRECTIE

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paar weken geleden hebben wij onze leden geïnformeerd over de informele mededelingen van de directie over de toekomst van de terminal. Klanten vertrekken en het is niet zeker of de lading die "overblijft", voldoende is om de terminal open te houden.

Inmiddels heeft de directie daar ook mondeling informatie over verstrekt aan de werknemers van Uniport.

 

We geven jullie graag een update van de stand van zaken en wat FNV Havens heeft gedaan en geprobeerd.

 

FNV Havens heeft met de directeur van Uniport en de directeur van RST overleg gevoerd over de inzet van een zogeheten "slingerploeg". Wanneer er mogelijkheden zijn om Uniporters (die zich daarvoor hebben aangemeld) bij RST in te zetten, kan dat nu gebeuren.

 

Maar meer formeel overleg is er tussen de Uniport directie en FNV Havens niet geweest. Er is nog geen uitsluitsel over de toekomst van de terminal. Laat staan dat er een voorstel ligt voor een reorganisatie. Uiteraard is er dan ook nog niet het begin van een sociaal plan, dat er zeker zal moeten komen. FNV Havens zou graag zien dat er snel meer duidelijkheid over komt, zodat we echt kunnen nadenken over hoe we de sociale gevolgen kunnen opvangen.

 

FNV Havens heeft wel de mogelijkheden aangegrepen om hierover met de directie in gesprek te komen. Op (ook weer informeel) een verzoek van de directie om te laten weten hoe FNV Havens aankijkt tegen detachering van Uniport werknemers bij vestigingen van Steinweg, heeft FNV Havens snel gereageerd. We hebben een aantal randvoorwaarden genoemd waaronder dat wat ons betreft zou moeten kunnen. De directie denkt over die randvoorwaarden nu al enkele weken na.

 

FNV Havens heeft ook geprobeerd het gesprek met de directeur te voeren over indiensttreding van Uniport werknemers bij RST. Dat is namelijk een voordehand liggende optie als Uniport zou ophouden te bestaan en van detachering van werknemers bij Uniport dus geen sprake meer kan zijn. Voor FNV Havens staat als een paal boven water dat in dat geval bij RST zoveel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om werknemers van Uniport onderdak te bieden. Dat zou wat FNV Havens betreft ook betekenen dat tijdelijke contracten van RST-werknemers niet verlengd worden, om zo werkgelegenheid te creëren voor Uniporters met een langere staat van dienst. Ook vermindering van het aantal stagiaires zou in dat geval onderdeel moeten zijn van de oplossing voor Uniporters. Bij Uniport waren de stagiaires ook de eersten die het veld moesten ruimen toen het minder ging. Toch wil de directie in die redenatie niet meegaan. Die zegt alleen: "We gaan niet de ellende van Uniport niet afwentelen op RST." Die opmerking kunnen wij echter totaal niet plaatsen. De "ellende van Uniport" heeft namelijk helemaal niets te maken met de mensen die met Uniport werken, maar alles met de marktomstandigheden en het niet adequaat inspelen op de ontwikkelingen daarin.

 

Over marktontwikkelingen gesproken: ook in een gesprek dat FNV Havens had bij het Havenbedrijf hebben we de situatie van Uniport besproken. Uniport en RST hebben zich op enig moment uit het sectoraal overleg teruggetrokken (en daarmee flinke kansen laten liggen), maar met name Uniport blijkt allerminst immuun voor de gevolgen van de aanleg van twee geautomatiseerde terminals - met rederijen als aandeelhouder - op de Tweede Maasvlakte. Rederijen kiezen graag voor terminals waarin zij zelf een belang hebben, zeker als daar nog een overvloed aan capaciteit is. Dat geldt net zo goed voor Maersk (dat al lijnen heeft weggehaald om ze bij APMT te laten behandelen) als voor CMA. Precies zoals FNV Havens de afgelopen jaren heeft voorspeld.

 

We hebben het Havenbedrijf er daarom op gewezen dat ook zij een verantwoordelijkheid heeft om de werknemers van Uniport te helpen. Het Havenbedrijf heeft immers toegestaan en zelfs bevorderd dat die twee geautomatiseerde nieuwe terminals er kwamen.

 

Het Havenbedrijf kijkt daar anders tegenaan. Het Havenbedrijf kan er niks aan doen dat schepen gemiddeld steeds groter worden en daardoor Uniport niet meer kunnen bereiken. Bovendien wijst het Havenbedrijf erop dat aandeelhouder Steinweg heeft aangekondigd de problemen bij Uniport "zelf" te zullen oplossen.

 

Tot zover deze update.

We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte.

 

Mede namens de kaderleden,

 

Joost van der Lecq

 

 

Please publish modules in offcanvas position.