HET WORDT AKELIG SPANNEND

logo fnv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leden,
 
Het begint akelig spannend te worden. Voor het eerst sinds lange tijd staan de CAO-onderhandelingen onder druk. Acties lijken nagenoeg onafwendbaar.
 
In de containersector zien wij dat de grote rederijen giga winsten maken. De internationale vakpers laat met regelmaat weten dat maandelijkse winsten van $ 55 miljoen per rederij geen uitzonderingen zijn. En de vooruitzichten voor de rederijen zijn voor 2021 en 2022 onveranderd. Je zou dan denken dat het voor de terminal operators dan een logische stap is dat zij hun tarieven gaan verhogen om extra kosten als gevolg van de CAO gaan doorberekenen. Eerder stonden de terminal operators met witte zakdoekjes te zwaaien toen de rederijen in een financiële crisis zaten.
 
De directie van ECT is niet De werkgever die voor zijn werknemers gaat staan. Wel voor hun aandeelhouder in China. De rederijen worden met hun megaschepen steeds onbetrouwbaarder als het om aankomsttijden gaat, maar ECT ligt dit probleem gewoon doodleuk op het bordje van de werknemers in het V-rooster. Als de boot te laat is, dan gaat dat ten koste van je sociale leven in het volcontinurooster.
 
Het werk wordt steeds zwaarder door minder afwisseling als gevolg van verdergaande automatisering en robotisering. Vervolgens wordt de AOW-leeftijd verhoogd. De kans dat werknemers niet meer gezond de eindstreep halen wordt ook gewoon doodleuk bij de werknemers op het bordje gelegd. Ben je jonger dan 55 jaar en je kan niet meer 100% mee dan geen baan meer binnen het bedrijf maar de poort uit. Dat is het sociale beleid van de heren werkgevers. Asociaal.
 
Het zijn de sjorders die 24/7 als eerste het schip op gaan en beginnen met de werkzaamheden en het zijn de sjorders die als laatste weer van het schip afgaan als de werkzaamheden klaar zijn. Ze doen alles om de rederijen op tijd en veilig te laten varen. Maar de liefde kan niet van een kant komen.
 
FNV Havens bereidt zich voor op een paar flinke aanvaringen met terminal operators, sjorbedrijven en rederijen. Als er geen goede oplossingen komen voor eerder stoppen met werken, socialere roosters en baanbehoud voor werknemers die niet meer volledig mee kunnen als gevolg van zwaar werk en het schrappen van banen door automatisering dan stopt voorlopig de dienstverlening van 24/7 . Dan gaan wij in de nacht lekker in het bedje slapen. Slapen doen wij ’s nachts.
 
PAS OP VOOR ECTDOCTRINE!
 
De druk vanuit werknemers wordt opgevoerd. ECT probeert op zijn beurt werknemers te onderdrukken. Ja, er worden zelfs werknemers beschuldigd voor zaken waar ze part noch deel aan hebben.
ECT verspreidt ook expres halve informatie of gewoon pertinente onzin, zoals door bijvoorbeeld de slachtoffer uit te hangen door leidinggevenden het bericht te laten verspreiden dat de vakbonden op het laatst nog met 2 nieuwe onderhandelingspunten zijn gekomen. Dat is absolute onzin. ECT werpt problemen op in de onderhandelingen en daar stellen wij oplossingen tegenover. Dat zijn dus geen nieuwe onderhandelingspunten maar oplossingen die net zo duur zijn als de vorige oplossing.

ECT hoopt daarmee te bereiken dat werknemers tegenover elkaar komen te staan. Want een werkgever vaart er wel bij als er verdeeldheid is onder de werknemers.

Op dinsdag 16 maart jl. is er telefonisch contact geweest tussen de onderhandelaars van FNV Havens en ECT.

De onderhandelaar van ECT stelde de vraag wat FNV Havens liever heeft. Geen uitnodiging tot overleg voorafgaand aan de ledenvergaderingen of juist wel overleg voor de ledenvergaderingen. Onze reactie was helder en eerlijk. ECT heeft de uitkomst van onze ledenvergaderingen in handen. Als de kloof tussen ons eindbod en wat ECT heeft laten zien blijft bestaan dan weten wij wel wat de uitkomst van de ledenvergaderingen gaat worden: ultimatum en acties. ECT doet er dus verstandig aan om deze kloof te dichten zodat de leden een keuze hebben op de ledenvergaderingen: door onderhandelen of ultimatum.

Tevens hebben wij ECT gemeld dat ECT iets extra’s moet doen om het verraad van ECT met de CER (interne baan) aan FNV Havens goed te maken.

Ook hebben wij gemeld dat vakbonden niet van plan zijn veel water bij de wijn te doen. De uitgangspositie is op dit moment prima om tot een goed onderhandelingsresultaat te komen inclusief afspraken over eerder stoppen met werken, eerlijke loonsverhogingen, extra afspraken voor werknemers in het V-rooster en P 65 voor TOD. De klanten van ECT maken megawinsten dus daar kan best wel een tariefsverhoging plaatsvinden. Toen het slecht ging bij de klanten werden wij gedwongen tot loonmatiging.

ECT is medegedeeld dat het Zwaar Werk Model van FNV Havens niet onderhandelbaar is. Andere bedrijven in de haven (Bulk, Sjor en Roll on/Roll off) zijn akkoord met het model en kan er onderhandeld worden over hoe het bijbehorend budget gefinancierd moet worden. Maar het model blijft het model. Het model ligt ook inmiddels bij de minister ter tafel.

Op dit moment is er geen sprake van overcapaciteit in de containersector in Rotterdam. Maar de uitbreidingsplannen liggen alweer klaar op de Maasvlakte en straks begint ECT weer te piepen dat klanten zullen gaan verkassen als wij niet bereid zijn om dit of dat te doen.

Dus mannen en vrouwen, blijf achter elkaar staan. Zorg dat je een eenheid blijft. Laat je niet intimideren en steun elkaar als er iemand kort gezet wordt.

Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Niek Stam - Bestuurder FNV Havens

Please publish modules in offcanvas position.