Van overleg naar onderhandelen bij ECT

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijk P50 versus P65
Onze inschatting is dat de meerkosten tussen P50 (voorstel ECT) en P65 (voorstel vakbonden) op jaarbasis €300.000 is, op de totale loonsom kan dat niet het probleem zijn.
Huidig niveau naar P50 is door ECT al voorgesteld.
ECT gaat berekeningen maken en dat voor het volgende overleg met ons delen.


V-rooster
Sinds 2007 bestaat het V-rooster. Het betreft een variabel en flexibel rooster wat betekent dat het voor werkgever een populairder en voor werknemers een meer belastend rooster is t.o.v. het E-rooster. De beloning van het rooster is in geld (opschakelvergoeding) en deels in tijd (8,6 dagen minder per jaar t.o.v. E-rooster). Vakbondsleden constateren de trend dat het zwaardere V-rooster steeds meer het normale rooster wordt. De druk op de werknemers wordt steeds groter. Daarom hebben vakbonden voorstellen gedaan om de belastbaarheid te verminderen (minder onvoorspelbaarheid op werktijden) én een betere beloning.
Vakbonden hebben nu een voorstel gedaan naar een V-rooster zonder tussendagen, waardoor je altijd 6 – 4 loopt en alleen op de 5e dag kan opschakelen van avond naar nacht.


E-rooster
Partijen zijn overeengekomen dat bij een positief onderhandelingsresultaat er ook een onderzoek gaat plaatsvinden naar de wenselijkheid om de losse vrijdagdiensten nacht en avond om te ruilen.
Dat onderzoek zal gedaan worden onder de vakbondsleden die in het E rooster lopen en geen OVA hebben.


Loongebouw FL III
In 2000 was er een geaccepteerd loonverschil voor bepaalde functies van functielijst III. Inmiddels zijn deze verschillen gigantisch uit de hand gelopen en vakbonden eisen dat er weer teruggegaan moet worden naar het niveau van de oorspronkelijke loonverschillen. ECT gaat hierover nadenken.


Reiskostenregeling
De fiscale mogelijkheden van de reiskostenregeling worden onderzocht. Indien er fiscale mogelijkheden zijn zal dit leiden tot een hogere netto reiskostenvergoeding.


5% regeling
ECT heeft nu wel begrepen dat vakbonden niet akkoord kunnen gaan met het wegsturen van ECT werknemers jonger dan 55 jaar, omdat zij niet hun volledige functiepakket meer kunnen uitoefenen vanwege arbeidsongeschiktheid. ECT kan niet perspectief wegnemen voor deze werknemers door meer te robotiseren.


Opmerking over ECT cao update nummer 3 van 12 januari 2021
Onterecht wordt hier door ECT de mededeling gedaan dat vakbonden van mening zijn dat hun voorstellen betaald moeten worden enkel uit de winst van rederijen of uit de winst van HBR. Wat wij gezegd hebben in dat overleg is dat ECT de kosten van eerder stoppen met werken in rekening kan en moet brengen bij de rederijen, die op dit moment megawinsten maken. Tevens hebben wij gezegd dat het wel bijzonder is dat ECT wel bij monde van Deltalinqs bij het HBR pleit voor lagere havengelden voor rederijen en niets wil doen voor werknemers die het echte havenwerk 24/7 uitvoeren.


Tijd om te onderhandelen
Na deze vierde dag overleggen in dit onderhandelingstraject komt er bij jullie werkgever steeds meer inzicht in wat onze voorstellen betekenen in geld en bedrijfsvoering. Wij gaan er vanuit dat dit inzicht leidt tot een groter enthousiasme om onze voorstellen te omarmen en om te zetten in nieuwe cao afspraken.


De grotere en ingewikkeldere onderwerpen zijn besproken en worden doorgerekend. Na vier rondes weten we van elkaar wat we willen en is er het inzicht wat wel en niet kan. Het wordt nu tijd om te onderhandelen. Onderhandelen over de punten die de laatste vier rondes overleggen gepasseerd zijn én die nog niet aan de orde zijn geweest. We hebben daartoe 2 nieuwe data gepland. We onderhandelen verder op 12 en 23 februari.


Met vriendelijke groet,


Niek Stam Bestuurder FNV Havens en delegatie
Tjeerd Orie Bestuurder CNV Vakmensen en delegatie

Please publish modules in offcanvas position.