Onderhandelingen cao ECT – De opstartproblemen voorbij

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag 29 december hebben de onderhandelingsdelegaties van vakbonden en ECT het cao-traject weer opgepakt. Het tot stand komen van de afspraak had wat voeten in de aarde maar alle partijen zijn zich nu doordrongen dat voortgang in dit traject noodzakelijk is.

 

Op de agenda stond het vraagstuk hoe we met betere cao-afspraken werknemers van de ECT gezond en vitaal aan het werk kunnen houden en naar een niet werkend bestaan kunnen brengen. FNV Havens en CNV Vakmensen hebben drie pakketten aan voorstellen gepresenteerd.

 

1. Voorstellen om het werk anders in te richten zodat het werken langer vol te houden is.
2. Voorstellen om eerder te kunnen stoppen met werken dan de AOW-gerechtigde leeftijd, incl. OVA.
3. Voorstellen voor alternatief werk voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (geworden).

 

We hebben in constructieve sfeer onze voorstellen kunnen presenteren. Voor wat betreft het ‘eerder kunnen stoppen met werken’ heeft FNV Havens haar nieuwe model toegelicht. We hebben met ECT afgesproken dat zij op basis van dit model nadere (personeels)gegevens gaan verzamelen en aanleveren, zodat we in een volgend overleg verder kunnen rekenen. Ook hebben we gekeken naar de structurele financiering van de huidige OVA-regelingen en hoe de gelden voor de toekomstige generatie ingezet kunnen worden. Voor wat betreft taakroulatie en toebedelen van meerdere functies per werknemer zullen partijen verder overleg plegen.

 

Werkgelegenheid en de zekerheid op werk is ook een thema dat stevig is besproken, immers ontwikkelingen in automatisering gaan onverhoopt door. Mensen gaan vóór de winst!
We hebben afgesproken dat ECT voor een volgend overleg inzichtelijk maakt wat de verwachte werkgelegenheidsconsequenties zijn als gevolg van voorgenomen automatiseringsplannen. Op basis daarvan willen vakbonden afspraken maken hoe hier mee om te gaan.

 

Op 11 januari en 22 januari staan volgende overlegrondes gepland. We hebben genoeg te doen en houden jullie op de hoogte!

 

We danken iedereen in het gestelde vertrouwen in de vakbondsdelegaties.

 

Samen staan we sterker!

 

We wensen jullie een fijne jaarwisseling, tot ziens in 2021!

 

Met vriendelijke groet,

 

Niek Stam Bestuurder FNV Havens en delegatie
Tjeerd Orie Bestuurder CNV Vakmensen en delegatie

Please publish modules in offcanvas position.