ECT voorstellen zullen leiden tot een confrontatie

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECT CAO VOORSTELLEN ZULLEN LEIDEN TOT EEN CONFRONTATIE
DIE CONFRONTATIE MOGEN EN KUNNEN WIJ NIET UIT DE WEG GAAN
WERKNEMERS GAAN VOOR DE WINST!

 

 

Beste leden,


Jullie hebben inmiddels kennis kunnen nemen van de CAO-voorstellen die jullie werkgever voor jullie in petto hebben.


In dit uitgebreid schrijven zullen wij deze voorstellen van de nodige commentaar en opvatting voorzien. Dat doen wij om jullie ervan te overtuigen dat dit bizarre voorstellen zijn vanuit de kant van de werkgever en dat jullie werkgever eigenlijk niet veel met jullie voor heeft. Die werkgever hoopt dat jullie voor een paar grijpstuivers door de knieën gaan en dat jullie de rest op de koop toenemen.


Als jullie onderstaande toelichting van onze kant hebben gelezen en jullie hebben nog vragen of opmerkingen dan doen jullie er goed aan om dit met elkaar te bespreken en kunnen jullie een van de kaderleden vragen om daarbij aanwezig te zijn.


Uiteindelijk rekenen wij op jullie saamhorigheid en discipline. Maar ook geduld. Want zoals het er nu naar uitziet zal dit CAO-traject leiden tot een confrontatie. Naar wij hopen een confrontatie tussen werkgever enerzijds en werknemers anderzijds en dus niet onderling. Want daar rekent de werkgever op.


Ook doe je er verstandig aan om geen vuurwerk te kopen en dat geld apart te houden om de confrontatieperiode (acties) financieel door te komen. Er staat nogal wat op het spel.


Wat staat er allemaal op het spel?


1. Structurele loonsverhogingen
2. De Senioren Haven Fit Regeling (OVA) voor de toekomstige generaties om te beginnen 1960-1969
3. Eerder stoppen met werken voor de komende generaties volgens plan van FNV Havens
4. Kernfunctiebeleid versus automatisering/robotisering en werkzekerheid
5. Duurzame Inzetbaarheid voor alle werknemers
6. TOD en FL III
7. Feestvrij

1. STRUCTURELE LOONSVERHOGINGEN
Om maar met de deur in huis te vallen, ECT biedt in een contract van 48 maanden 0.75% per jaar. En dan ook nog onder de voorwaarden dat er ieder jaar meer containers moeten worden behandeld en je moet wel eerst even 21 maanden geduld hebben. Want de eerste loonsverhoging komt pas per oktober 2022.
Als je hier ja tegen zegt, maar dat geldt dan ook voor alle andere ECT-voorstellen dan krijg je per jaar nog eens € 250,- bruto eenmalige uitkering. En die wordt wel in ene keer uitbetaald.
Wij hebben hier al gelijk 2 grote verschillen in voorstellen te pakken, namelijk: een contract van 48 maanden terwijl wij 24 maanden al lang genoeg vinden en het verschil in de loonsverhoging is ongeveer 1,5% per jaar (2,25% (= € 75,-) – 0,75%).


2. SENIOREN HAVEN FIT REGELING (OVA)
Ondanks dat wij in eerdere CAO al afspraken hebben gemaakt om een belangrijk deel van de structurele STIVU-premie aan te wenden voor de OVA-regeling probeert ECT toch geld achter te houden. En ook constateren wij dat van het structurele deel bestemd voor de OVA niet alles gebruikt is omdat circa 60-70% van de werknemers van de geboortejaren 1950-1957 deel hebben genomen aan de OVA. Aan extra kosten voor de OVA is gemiddeld vanaf 2014 ruim € 1.7 miljoen gereserveerd. Onze inschatting is dat circa 60 tot 70% van dit budget gebruikt is. Dus ruim € 500.000 per jaar niet gebruikt voor de OVA-regelingen zoals in de CAO vastgelegd. Het overzicht met betrekking tot de structurele geldstromen zijn gezamenlijk met ECT vastgesteld op 8 maart 2011 met externe deskundigen.
Er is dus geen enkele reden aan te voeren om de bestaande OVA-regelingen te verlagen. Ook het idee om alleen maar de geboortejaren 1960-1963 een regeling aan te bieden is verwerpelijk. De stichting SVBPVH heeft het budget voor STAP 4B beschikbaar gesteld en dat zijn de geboortejaren 1960-1969. Bij ECT wil men weer anders. En dan durft ECT ook nog te zeggen dat de OVA-regelingen versterkt worden.


3. EERDER STOPPEN MET WERKEN VOOR DE KOMENDE GENERATIES VOLGENS PLAN VAN FNV HAVENS
Het is natuurlijk een trieste constatering dat ECT totaal geen oog heeft voor de prestaties die de werknemers jaar in jaar uit leveren. Ieder jaar wordt er een resultaat geboekt die staat als een huis. Ieder jaar wordt er € 80 miljoen gestort naar Hong Kong als resultaat van jullie harde werken. En iedere keer moeten wij op onze knieën om een stukje van de Chinese koek (kroepoek) te krijgen. Ieder bedrijfsrisico wordt in jullie schoenen geschoven. Of het nu de extra kosten voor bestrijding drugscriminaliteit is of de extra kosten als gevolg van Corona.
In plaats van dat ECT met vakbonden op zoek gaat naar de gewenste oplossingen om binnen de bestaande budgetten (reserveringen OVA) en ook de rederijen een deel van de rekening te laten betalen, kiest ECT de frontale botsing met de werknemers.


4. KERNFUNCTIEBELEID VERSUS AUTOMATISERING/ROBOTISERING EN WERKZEKERHEID
ECT tracht verdeeldheid te zaaien onder leeftijdsgroepen binnen ECT met ‘ Eerder stoppen met werken en OVA-regelingen’. Vervolgens lanceert ECT even het voorstel dat werknemers die jonger zijn dan 55 jaar en niet meer volledig mee kunnen als gevolg van een fysieke beperking maar moeten ophoepelen. De reden is dat er niet genoeg werkplekken zijn als gevolg van de automatisering en robotisering. En ECT wil nog meer banen om zeep helpen om meer te kunnen automatiseren/robotiseren. En ECT noemt zich een sociaal bedrijf. FNV Havens heeft hier al eerder voor gewaarschuwd. In de CAO staat een afspraak voor werknemers die beperkt inzetbaar zijn. 5% van de arbeidsplaatsen is hiervoor gereserveerd. Maar het aantal werkplekken neemt fors af als gevolg van automatisering en robotisering. Dus het begint te knellen. En dus in plaats van over de oorzaken te gaan praten sturen ze je liever het bedrijf uit. Chinese style!
En weet je wat nog erger is? De houding van ECT inzake de CER (Interne baan). Op verzoek van ECT heeft FNV Havens zich tijdens de onderhandelingen over het Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam hard gemaakt voor de banen op deze interne baan. Bij voorkeur werknemers van ECT, APMTR en Kramer onder een Haven CAO. Circa 75 arbeidsplaatsen. Goede arbeidsplaatsen voor werknemers die niet meer volledig op Kernfuncties inzetbaar zijn.
En wat doet ECT? Die geven deze banen terug aan het Havenbedrijf Rotterdam. Lekker automatiseren die handel en ECT ruimt die werknemers met fysieke beperkingen wel even op.
Niks werkzekerheid! Gewoon ophoepelen. En het mag best ietsiepietsie meer zijn dan de wettelijke transitievergoeding.


5. DUURZAME INZETBAARHEID VOOR ALLE WERKNEMERS
Daar kunnen wij kort over zijn. ECT is van mening dat alleen maar werknemers die in volcontinu werkzaam zijn ook de 15 90% dagen mogen hebben tot aan AOW-gerechtigde leeftijd. En er wordt met geen woord gerept over verlofsparen om eerder te kunnen stoppen met werken.
Verder vindt ECT dat alle Ontziemaatregelen een jaar later moeten ingaan. Voor de rest komt ECT niet met concrete voorstellen. ECT is er op uit om het CAO-overleg zolang mogelijk te rekken. Let daar goed op!
ECT doet zich mooi voor door te schrijven dat zij Artikel 35 Schemawijziging op eigen verzoek willen vervangen door een regeling waarin oudere werknemers geleidelijk minder nachtdiensten gaan werken, maar wel werkzaam blijven binnen de eigen ploeg. Dat is allemaal al aan de orde geweest in de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. En daar kwam uit naar voren dat het schrappen van nachtdiensten gewoon veel meer dagen werken gaat betekenen dan nu het geval is in de volcontinu.


6. TOD EN FL III
ECT spreekt met geen woord over het oplossen van de problemen van TOD en FL III. Dat is toch wel opmerkelijk. De voorstellenbrieven van de vakbonden zijn daar duidelijk over geweest. Over P 65 als de loonschaal voor TOD zijn wij duidelijk. Daar wordt niet meer over onderhandeld. En voor de werknemers uit FL III willen wij een afspraak om het grote salarisverschil van voor 2000 en na 2000 in te gaan lopen.


7. FEESTVRIJ
ECT heeft een nieuw voorstel ingediend. ECT wil nu de volledige flexibiliteit van werknemers hebben zonder zelf enige risico hierin te lopen. Tot nu toe moet ECT 48 uur voor de feestdag laten weten of ECT de werknemer nodig hebt voor werk. Niet afbestellen 48 uur van tevoren is betalen. ECT wil daar vanaf. In hun voorstel hoor je dus voorafgaand aan je dienst op de feestdag of je moet komen. Nou ja, je hoort niets. Je moet zelf even kijken in Mijn ECT.


Bereid je voor, organiseer jezelf en toon discipline. En vooral: Samen, met elkaar!

 

Met strijdbare groet,


Niek Stam bestuurder FNV Havens
VAB ECT

Please publish modules in offcanvas position.